Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Rakowska, dr inż.

adiunkt

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kfmp


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901123

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
2
 • Badanie składu fazowego zgorzelin powstających na materiałach powłokowych z układu $Ni-Al$ utlenianych w temperaturze $1150^{\circ}$C metodą spektroskopii fotoluminescencyjnej (PLS)Investigation of the phase composition of the oxide scales grown on the $Ni-Al$ system bond coat materials oxidized in $1150^{\circ}$C using photoluminescence spectroscopy (PLS) / Grzegorz SMOŁA, Jerzy JEDLIŃSKI, Marek NOCUŃ, Anna RAKOWSKA, Jean-Luc Grosseau-Poussard, Gilles Bonnet, Brian M. Gleeson // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 vol. 54 nr 6, s. 335–337. — Bibliogr. s. 337. — G. Smoła, J. Jedliński, M. Nocuń, A. Rakowska – afiliacja: Laboratorium Inżynierii Powierzchni i Analiz, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — „KOROZJA 2011” = “Corrosion 2011” : X ogólnopolska konferencja = the 10th Polish corrosion conference : Rytro, 12–16.06.2011. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., 2011. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=60368

 • słowa kluczowe: spektroskopia fotoluminescencyjna, utlenianie wysokotemperaturowe, materiały powłokowe Ni-Al, zgorzelina ochronna α-Al2O3

  keywords: photoluminescence spectroscopy, high temperature oxidation, Ni-Al bond coats, α-Al2O3 protective scale

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Characteristics of centrifugally cast GX25CrNiSi18-9 steel / R. ZAPAŁA, B. KALANDYK, A. RAKOWSKA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 spec. iss. 3, s. 249–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Characteristics of defects present in industrial steel castings due to metal-mould reactionsCharakterystyka wad powstałych na przemysłowych odlewach staliwnych w wyniku oddziaływania metal – forma / B. KALANDYK, R. ZAPAŁA, A. RAKOWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 289–297. — Bibliogr. s. 296–297. — “Faculty of Foundry Engineering during 90 years of the AGH University of Science and Technology” : Krakow, 28–29 May 2009. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Effect of annealing on properties of $LiFePO_{4}$ prepared by a low temperature method / Wojciech ZAJĄC, Jacek MARZEC, Anna RAKOWSKA, Janina MOLENDA // W: „Przewodniki szybkich jonów” : XII krajowe sympozjum : Ustroń, 1–4 grudnia 2010 r. : książka abstraktów. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Wydział Chemii. Zakład Technologii Chemicznej, 2010. — Opis częśc. wg okł.. — S. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Evolution of microstructure and phase composition upon annealing of ${LiFePO_{4}}$ prepared by a low temperature method / W. ZAJĄC, J. MARZEC, W. Maziarz, A. RAKOWSKA, J. MOLENDA // Functional Materials Letters ; ISSN 1793-6047. — 2011 vol. 4 no. 2, s. 117–122. — Bibliogr. s. 122. — A. Rakowska – dodatkowa afiliacja: Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences

 • keywords: cathode material, Li-ion batteries, Mossbauer spectroscopy, nanosized LiFePO4, low temperature synthesis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1142/S1793604711001798

8
 • Fizykochemiczne właściwości układu warstwowego $Fe-25Cr/(La, Ca)CrO_{3}$ w atmosferze powietrza i mieszanin gazów $Ar/H_{2}/H_{2}O$ i $Ar/CH_{4}/H_{2}O$Physicochemical properties of the $Fe-25Cr/(La, Ca)CrO_{3}$ layer system in air and the mixtures of $Ar-H_{2}-H_{2}O$ and $Ar-CH_{4}-H_{2}O$ gas / Tomasz BRYLEWSKI, Mirosław M. BUĆKO, Anna RAKOWSKA, Jarosław DĄBEK, Kazimierz PRZYBYLSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 1, s. 8–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz.

 • słowa kluczowe: interkonektor, stało-tlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC), żaroodporna stal ferrytyczna, powłoki ceramiczne, wysokotemperaturowa korozja

  keywords: interconnect, ferritic stainless steel, Solid Oxide Fuel Cell (SOFC), ceramic coatings, high-temperature corrosion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Fizykochemiczne właściwości układu warstwowego ${(La, Ca)CrO_{3}/Fe-25Cr}$ w atmosferze powietrza i mieszanin gazów ${Ar-H_{2}-H_{2}O}$ i ${Ar-CH_{4}-H_{2}O}$Physicochemical properties of the ${(La, Ca)CrO_{3}/Fe-25Cr}$ composite material in air and ${Ar-H_{2}-H_{2}O}$ and ${Ar-CH_{4}-H_{2}O}$ gas mixtures / Tomasz BRYLEWSKI, Mirosław M. BUĆKO, Jarosław DĄBEK, Anna RAKOWSKA, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Fractal analysis of the scanning-electron microscopy patterns for the BCC/FCC phase separation in the iron-gold alloys / A. Błachowski, K. Ruebenbauer, A. RAKOWSKA, S. KĄC // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-15-5. — S. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Fractal behavior of the BCC/FCC phase separation in iron-gold alloys / Artur Błachowski, Krzysztof Ruebenbauer, Anna RAKOWSKA // W: Problems of modern techniques in engineering and education / eds. Paweł Kurtyka, [et al.] ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Kraków : PU IT, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-7271-459-6. — S. 161–170. — Bibliogr. s. 170, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Influence of temperature and composition of $So_{2}/O_{2}$ atmosphere on the surface morphology of alumina scales formed on FeCrAl steel / M. Homa, Z. Zurek, A. Stawiarski, J. Zurek, A. GIL, A. RAKOWSKA // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2004 vols. 461–464, s. 131–137. — Bibliogr. s. 136–137, Abstr.. — High temperature corrosion and protection of materials 6. Pt. 1, Proceedings of the 6th international symposium on High temperature corrosion and protection of materials = Actes de $6^{}\mbox{ème}$ Colloque international sur la corrosion et la protection des matériaux à haute température : Les Embiez, France, May 16–21 2004 / eds. Pierre Steinmetz [et al.] ; TTP. — Switzerland [etc.] : Trans Tech Publications LTD, 2004. — tekst: https://www-1scientific-1net-1mc29xj9c013e.wbg2.bg.agh.edu.pl/MSF.461-464.131.pdf

 • keywords: oxidation, SO2, scale morphology, FeCrAl

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.461-464.131

15
 • Morfologia powierzchni zgorzelin $Al_{2}O_{3}$ wytworzonych w wyniku utleniania stali FeCrAl w atmosferach $SO_{2}$/$O_{2}$The morphology of surface of alumina scales formed after oxidation of FeCrAl steel in $SO_{2}$/$O_{2}$ atmospheres / H. Homa, Z. Żurek, J. Żurek, A. RAKOWSKA, A. Stawiarski, A. GIL, R. Reszka // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2002 nr 11A wyd. spec., s. 296–301. — Bibliogr. s. 301, Streszcz., Abstr.. — PORAJ'2002 : „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : materiały VIII [ósmego] ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego : 20–22 listopada 2002. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Oxide scale mechanical failure during thermal cycling of $FeCrAl$-based alloys at high temperaturesMechaniczne niszczenie zgorzelin tlenkowych podczas cyklicznego utleniania stopów $FeCrAl$ w wysokich temperaturach / Jerzy JEDLIŃSKI, Grzegorz SMOŁA, Józef CAMRA, Andrzej BERNASIK, Kazimierz KOWALSKI, Krystian Mazur, Marek NOCUŃ, Anna RAKOWSKA, Günter Borchardt // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2007 R. 28 nr 3–4, s. 778–782. — Bibliogr. s. 782, Abstr.. — AMT 2007 : Advanced Materials & Technologies : XVIII physical metallurgy and materials science conference : 18–21 June 2007, Warsaw, Poland. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Residual stress development and relaxation during thermal cycling of Fe23Cr5Al without and with reactive elements / Jerzy JEDLIŃSKI, Jean Luc Grosseau-Poussard, Anna RAKOWSKA, Jarosław DĄBEK, Gilles Bonnet, Zbigniew Żurek, Marek NOCUŃ // W: XVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Residual stress development and relaxation in alumina scale during thermal cycling of Fe23Cr5Al alloys without and with reactive elements / J. JEDLIŃSKI, J. L. Grosseau-Poussard, A. RAKOWSKA, J. DĄBEK, G. Bonnet, Z. Żurek, M. NOCUŃ // W: Reaktywność ciał stałych = Reactivity of solids / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013 + CD. — (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 115). — ISBN: 978-83-63663-37-7. — S. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • SEM/EDX and AFM study of gold cementation on copper(I) sulphideBadania cementacji złota na siarczku miedziawym przy użyciu technik SEM/EDX i AFM / Wanda Barzyk, Andrzej Kowal, Andrzej Pomianowski, Anna RAKOWSKA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2002 [nr] 36, s. 9–20. — Bibliogr. s. 18–19. — tekst: http://www.journalssystem.com/ppmp/pdf-79525-15589?filename=SEM_EDX%20and%20AFM%20study%20of.pdf

 • keywords: SEM/EDX and AFM techniques, gold deposition/cementation, sulphide surface preparation, copper (I) sulphide, cuprous sulphide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Spin- and charge density perturbations and short-range order in Fe-Cu and Fe-Zn BCC alloys: a Mössbauer study / A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. ŻUKROWSKI, J. PRZEWOŹNIK, J. MARZEC, A. RAKOWSKA // Journal of Physics and Chemistry of Solids ; ISSN 0022-3697. — 2011 vol. 72 iss. 12, s. 1537–1542. — Bibliogr. s. 1542, Abstr.. — Dod. afiliacja A. Rakowska: Institute of Metallurgy and Materials Science, Polish Academy of Science, Kraków

 • keywords: Mossbauer spectroscopy, alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jpcs.2011.08.032

22
 • Study on historic mortars produced from artificial hydraulic lime / Marta Kosior-Kazberuk, Marek GAWLICKI, Anna RAKOWSKA // W: Structural analysis of historical constructions : possibilities of numerical and experimental techniques : proceedings of the 5\textsuperscript{th} international conference : 6–8 November 2006, New Delhi, India, Vol. 2 / eds. Paulo B. Lourenço [et al.]. — New Delhi : Macmillan India Ltd., cop. 2007. — (Macmillan Advanced Research Series). — ISBN: 978-1403-93156-6 ; ISBN10: 1403-93156-9. — S. 699–705. — Bibliogr. s. 705, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • The effect of surface finishing and sample thickness on the early oxidation mechanism of Fe20Cr5Al + RE alloys / J. JEDLIŃSKI, G. SMOŁA, Z. Żurek, M. Homa, J. CAMRA, A. RAKOWSKA, J. Bonarski // Materials at High Temperatures ; ISSN 0960-3409. — 2009 vol. 26 no. 3, s. 281–291. — Bibliogr. s. 290–291, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2014-10-24

 • keywords: two-stage 18o/16o oxidation, oxidation mechanism, fecral foils and sheets

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3184/096034009X463925

25
 • Wady powierzchni przemysłowych odlewów ze staliwa Hadfielda[The defects on the surface of industrial Hadfield steel castings] / Barbara KALANDYK, Renata ZAPAŁA, Anna RAKOWSKA // W: Nowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-31-5. — S. 37–44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: