Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Wojciechowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2138-1442

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e7093f9878c28a0473b4391

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
 • Analiza zapotrzebowania na paliwa pozyskiwane z odpadów w świetle kierunków rozwoju systemu energetycznego w Polsce[Analysis of the demand for fuels obtained from waste in the context of the directions of the energy system development in Poland] / Andrzej WOJCIECHOWSKI, Natalia IWASZCZUK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 27. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-01-07]

 • słowa kluczowe: recykling, paliwa, zagospodarowanie odpadów, dywersyfikacja źródeł energii, odpady uciążliwe i niebezpieczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dywersyfikacja źródeł energii pozyskanych z odpadów niebezpiecznychDiversification of energy sources obtained from dangerous waste / Andrzej WOJCIECHOWSKI, Artur Gołowicz // W: Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : XXXIII konferencja naukowo-techniczna „EKOMILITARIS 2019” : Zakopane, 10–13 września 2019 r. = Wojskowa Akademia Techniczna, [etc.]. — [Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o.], [2019] + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7798-648-6. — S. 70–71. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Energetyczne wykorzystanie uciążliwych odpadów komunalnych jako ważny element strategii GOZEnergy use of troublesome municipal waste as an important element of the CE strategy / Andrzej WOJCIECHOWSKI, Aleksander Iwaszczuk // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym : modele, narzędzia, wskaźniki / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Krzysztof Posłuszny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — ISBN: 978-83-66727-06-9 ; e-ISBN: 978-83-66727-07-6. — S. 35–50. — Bibliogr. s. 48–50, Streszcz., Summ.. — Toż pod adresem: {https://tiny.pl/rztn8}

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, recykling, paliwa alternatywne, dywersyfikacja źródeł energii, gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), odpady uciążliwe i niebezpieczne, zagospodarowanie odpadów komunalnych

  keywords: renewable energy sources, recycling, municipal waste management, alternative fuels, diversification of energy sources, circular economy (CE), troublesome and dangerous waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Krytyczna analiza zapotrzebowania społeczeństwa na wyroby polimeroweCritical analysis of the society's demand for polymer products / Andrzej WOJCIECHOWSKI, Agata Piwowarczyk // W: Decyzje podmiotów gospodarczych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu / pod red. Natalii Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20III%20-%20DECYZJE.pdf} [2020-10-20]. — ISBN: 978-83-66364-59-2 ; e-ISBN: 978-83-66364-60-8. — S. 81-[93]. — Bibliogr. s. 92-[93], Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: recykling, edukacja ekologiczna, odpady polimerowe, odzysk, GOZ

  keywords: recycling, ecological education, Circular Economy, polymer waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Obtaining energy from mixed municipal waste: case study – disposable diapers / Aleksander Iwaszczuk, Andrzej WOJCIECHOWSKI, Natalia IWASZCZUK // W: Proceedings of the 37\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-6-4. — S. 9055–9061. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid [2021-06-24]. — Bibliogr. s. 9060–9061, Abstr.

 • keywords: environmental protection, energy recovery, landfills, mixed municipal waste, disposable diapers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Przyjazny dla środowiska recykling podkładów kolejowychEnvironmentally friendly recycling of wooden railway sleepers / Andrzej WOJCIECHOWSKI, Adam Doliński, Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska, Marta Wołosiak // Problemy Kolejnictwa = Railway Reports ; ISSN 0552-2145. — 2018 t. 62 z. 181, s. 63–70, 139–146. — Bibliogr. s. 70, 146, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.. — A. Wojciechowski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — A. Wojciechowski - dod. afiliacja: Polish Scientific Association for Recycling, Transport Technical Supervision. — tekst: http://atena.ikolej.pl/images/PDF/181_8.pdf

 • słowa kluczowe: odpady, rozkład termiczny, zamknięty obieg materiałowy, GZO, olej kreozotowy, podkłady kolejowe

  keywords: thermal decomposition, waste, Circular Economy, creosote oil, railway sleepers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Surowce, energia i odpady w realizacji zasad gospodarki o obiegu zamkniętymRaw materials, energy and waste in implementing the principles of the circular economy / Andrzej WOJCIECHOWSKI // W: Innowacyjność w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20I%20-%20INNOWACYJNO%C5%9A%C4%86.pdf} [2010-01-31]. — ISBN: 978-83-955544-4-5 ; e-ISBN: 978-83-955544-8-3. — S. 73–86. — Bibliogr. s. 85–86, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, gospodarka o obiegu zamkniętym, recykling i odzysk

  keywords: municipal waste, circular economy, recycling and recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu: