Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Szumiński, dr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • AGH na ratunek Smoczej Jamie : udział Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ratowaniu podziemnego zabytku : 60 lat badań i doświadczeń zespołów naukowych AGH w zakresie kompleksowych prac badawczo-zabezpieczających Smoczą Jamę pod Zamkiem Królewskim na Wawelu[AGH UST to the rescue of the Dragon's Den] / pod red. nauk. Tadeusza MIKOSIA ; [aut.] Tadeusz MIKOŚ, Andrzej SZUMIŃSKI, Antoni TAJDUŚ, Jerzy KARCZEWSKI, Beata Kwiatkowska-Kopka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2023. — 416, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 401–[417], Streszcz., Abstr., Zsfassung. — ISBN: 978-83-66727-44-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania laboratoryjne nośności i charakterystyk obciążeniowo-odkształceniowych kasztów czteropunktowych wypełnionych skałą płonnąLaboratory investigations of the load capacity and load-strain characteristics of four-point cribs filled with waste rocks / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI, Krzysztof ZAGÓRSKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2015 R. 60 nr 7, s. 303–308. — Bibliogr. s. 308

 • słowa kluczowe: kaszt czteropunktowy, podporność kasztów, skała płonna

  keywords: four-point cribs, load capacity of cribs, waste rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2015.7.1

3
 • Charakterystyka modelu kasztu górniczego o zwiększonej podporności[Characteristics of a model of mining wooden chock with increased load capacity] / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 42–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka modelu kasztu górniczego o zwiększonej podpornościCharacteristics of a model of mining wooden chock with increased load capacity / Waldemar KORZENIOWSKI, Krzysztof SKRZYPKOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 3, s. 26–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: stos, kaszt, kaszt pionowy, obudowa drewniana

  keywords: vertical crib, wooden pile, cribs, wooden support

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Czynnik sprzężenia zwrotnego systemu sterowania maszyną wytrzymałościową a wyniki badań charakterystyk pozniszczeniowych próbek betonuThe feedback factor of the testing machine control system and the results of the research of post-failure properties of concrete specimens / Robert KLISOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3, s. 251–258. — Bibliogr. s. 257–258, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy. Sesja XIII, Budownictwo podziemne 2007 = Underground construction 2007 : międzynarodowa konferencja = international conference : Kraków, Poland, 20–22.09.2007 / AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Opis konferencji wg obwoluty. — toż. Na CD-ROM-ie. — CD-ROM zawiera 14 sesji tematycznych. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03/GG_2007_3_23.pdf

 • słowa kluczowe: własności pozniszczeniowe, czynniki sprzężenia zwrotnego

  keywords: feedback signals, post failure properties of materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Experimental studies of the Lvovsko-Volynskii rock postfailure behaviour / D. Babets, O. Ivanov, A. SZUMIŃSKI, R. KLISOWSKI // W: Mechanical characteristics of rock : [2\textsuperscript{nd} International Protodyakonov-Colloquium : 2\textsuperscript{nd} and 3\textsuperscript{rd} December 2009] / ed. Carsten Drebenstedt ; TU Bergakademie Freiberg, International University of Resources. — Freiberg : Medienzentrum der TU Bergakademie Freiberg, [2010]. — (Scientific Reports on Resource Issues ; ISSN 2190-555X ; Vol. 2). — S. 65–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Fascynujący świat zabytków podziemnych i naziemnych : górnicy na ratunek najcenniejszych podziemi i miast : 80 lat badań i doświadczeń w zbiorach archiwalnych 100-letniej Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie[Fascinating world of underground and ground monuments: miners to rescue the most valuable underground and cities] / Tadeusz MIKOŚ, Antoni TAJDUŚ, Andrzej SZUMIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — 551, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-66364-27-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Klasyfikacja skał tąpiących na podstawie wskaźnika wykorzystującego wyniki badań pozniszczeniowych[Classification of rocks prone to burst basing on coefficient utilizing post-failure tests results] / Antoni TAJDUŚ, Andrzej SZUMIŃSKI, Sebastian OLESIAK // W: Geotechnika w budownictwie i górnictwie / pod red. Włodzimierza Brząkały, Jana Butry, Stefana Gałczyńskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — S. 263–271

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metodyka badań a uzyskiwane charakterystyki pozniszczeniowe – uwagi o potrzebie standaryzacjiMethodology of experiments and post failure characteristics – remarks about the necessity for standardization / Danuta FLISIAK, Robert KLISOWSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 179–184. — Bibliogr. s. 184, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ogólne badania wytrzymałościowe węgla z GZWAn overview of results on coal strenght research performed by the GZW AGH / Zdzisław IWULSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Progresívne technológie prieskumu, ťažby a úpravy nerastných surovín a ochrany životného prostredia : zborník prednášok : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 15.–16. November 2012 = Progressive technologies of exploration, extraction and beneficiation of mineral deposits, and environment protection : conference proceedings / Slovenská Banícka Spoločnosť = Slovakian Mining Society. — [Slovak Republic : Slovenská banícka spoločnost'], [2012]. — ISBN: 978-80-970521-2-6. — S. 204–215. — Bibliogr. s. 215, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Prognoza rozkładu deformacji powierzchni terenu górniczego LW „Bogdanka", spowodowanych eksploatacją pokładów węgla 382 i 385/2 w okresie do 2015 roku : [streszczenie]Surface distortion of the LW „Bogdanka" mining site area, as caused by 382 and 385/2 coal layer exploitation until 2015 / Edward STEWARSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2012 : Kraków, 20–24 lutego 2012 : streszczenia referatów / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej], [2012]. — Na obwol. tyt.: XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 92. — Pełny tekst W: XXI Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 20–24 lutego 2012 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 736–746. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 745, Streszcz.. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Stan deformacji powierzchni terenu górniczego LW „Bogdanka” SA po eksploatacji pokładów 382 i 385/2 do 2015 rokuState of deformation of mining areas's surface at LW „Bogdanka” SA after the completion of extraction of seams 382 and 385/2 till 2015 / Edward STEWARSKI, Andrzej SZUMIŃSKI, Paweł KAMIŃSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2013 R. 64 nr 7–8, s. 406–412. — Bibliogr. s. 412, Summ., Streszcz., Rez.. — XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2013 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The influence of material age on the post-failure characteristics of cement mortar specimensWpływ wieku próbek zaprawy cementowej na ich właściwości pozniszczeniowe / Andrzej SZUMIŃSKI, Robert KLISOWSKI // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2010 R. 16 nr 3, s. 62–72. — Bibliogr. s. 72. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The influence of specimens size on the deformational properties of high-performance concretesWpływy wielkości próbek na właściwości odkształceniowe betonów wysokowartościowych / Daniel WAŁACH, Andrzej SZUMIŃSKI, Piotr DYBEŁ // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 1, s. 327–336. — Bibliogr. s. 336, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.1/mining.2012.36.1.315.pdf

 • słowa kluczowe: własności odkształceniowe, moduł sprężystości, beton wysokowartościowy

  keywords: deformational properties, modulus of elasticity, high performance concrete

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The possibilities of utilising waste calcium fluoride slurry in mining and construction : short communication / A. SZUMIŃSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 483–486. — Bibliogr. s. 486, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The problems of underground environment engineering in view of adapting and preserving historic mining sites / T. MIKOŚ, A. SZUMIŃSKI // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2009 vol. 18 no. 3A, s. 264–269. — Bibliogr. s. 269, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Uwagi na temat sposobu prowadzenia testu jednoosiowego ściskania w serwosterowalnej maszynie wytrzymałościowejRemarks about uniaxial compression test in servocontroled stiff machine / Robert KLISOWSKI, Danuta FLISIAK, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002 : ze szczególnym uwzględnieniem problematyki towarzyszącej eksploatacji rud miedzi : XXV [dwudziesta piąta] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 18–22 marca 2002 / [red. Danuta Flisiak] ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2002. — S. 303–313. — Bibliogr. s. 312–313, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Właściwości pozniszczeniowe betonów zwykłych i wysokowartościowychThe post-failure characteristics of ordinary and high-performance concretes / Andrzej SZUMIŃSKI, Zdzisław IWULSKI // W: Nerastné suroviny a surovinová politika : 6–7. október 2011, Demänovská Dolina : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie = Mineral resources and mineral policy : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť, člen ZSVTS. — [Slovakia : s. n.], [2011]. — ISBN: 978-80-970521-1-9. — S. 236–243. — Bibliogr. s. 243

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ wieku próbek zaprawy cementowej na ich właściwości pozniszczenioweMaterial age effect on the post-failure characteristics of cement mortar specimens / Andrzej SZUMIŃSKI, Robert KLISOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 383–394. — Bibliogr. s. 393–394, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_31.pdf

 • słowa kluczowe: badania laboratoryjne, beton, własności pozniszczeniowe, zaprawa

  keywords: concrete, laboratory tests, post failure properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływy wielkości próbek na właściwości odkształceniowe betonów wysokowartościowych : [streszczenie][Influence of specimen size on the characteristic of strain in high-performance concrete] / Daniel WAŁACH, Andrzej SZUMIŃSKI, Piotr DYBEŁ // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 311

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zastosowanie analizy obrazu do zwiększenia wydajności pracy ścianowych kombajnów węglowych[Application of image analysis to improve productivity of longwall shearers] / Zdzisław IWULSKI, Paweł KAMIŃSKI, Edward STEWARSKI, Andrzej SZUMIŃSKI // W: Nová surovinová politika a progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Demänovská Dolina, Slovak Republic, 10.–11. október 2013 = The new mineral policy and progressive technologies in mining, geology and environment : conference proceedings from the international conference / Slovenská Banícka Spoločnosť. — [Slovak Republic : SBS], [2013]. — ISBN: 978-80-970521-3-3. — S. 126–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: analiza obrazu, koncentracja wydobycia, automatyzacja pracy kompleksów ścianowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: