Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Sołtysik, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 7 publikacji Autora


1
 • Analiza eksploatacji urządzeń wiertniczychAnalysis of exploitation of drilling equipment / Andrzej SOŁTYSIK, Wacław CHRZĄSZCZ, Mirosław RZYCZNIAK // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2000 R. 24 z. 1, s. 49–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania intensywności uszkodzeń niektórych podzespołów urządzeń wiertniczych IRI E-1200, IRI-750 i Kremco K-900Analysis of breakability of some rig sub-assemblies IRI E-1200, IRI-750 and Kremco K-900 / Andrzej SOŁTYSIK // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/1, s. 189–195. — Bibliogr. s. 195, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: narzędzia wiercące

  keywords: drilling rigs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Hałas w górnictwie naftowym – poziom emisji do środowiska naturalnegoThe noise in petroleum engineering – level of emission to environment / Andrzej SOŁTYSIK, Stanisław BEDNARZ, Roman Urba // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2001 R. 18/1, s. 189–194. — Bibliogr. s. 194, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Prognozowanie jednostkowych kosztów wiercenia otworów normalnośrednicowych w rejonie Przedgórza Karpat[Forecasting of drilling cost per meter in Foredeep Carpatian Region] / Mirosław RZYCZNIAK, Wacław CHRZĄSZCZ, Andrzej SOŁTYSIK // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 181–188. — Bibliogr. s. 185, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wyznaczanie optymalnego czasu wymiany urządzeń wiertniczychDetermining optimum time of rig replacement / Andrzej SOŁTYSIK // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2001 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Bukowina Tatrzańska 12–14 września 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górniczy. Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie przy Wydziale Górniczym ; Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH, 2001. — S. 391–406. — Bibliogr. s. 396, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zagrożenia hałasem występującym w górnictwie naftowym[Noise hazards in oil and gas industry] / SOŁTYSIK Andrzej, BEDNARZ Stanisław, Urba Roman // W: „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 2–3 lipca 1998, T. 2 = “New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” : IX international scientific-technical conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : WWNiG AGH, 1998. — Opis częśc. wg okł.. — S. 89–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy[Health and safety management] / Andrzej SOŁTYSIK // W: XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : Kraków, 29–30 czerwca 2000, T. 2 = 11\textsuperscript{th} International Scientific-Technical Conference „New methods and technologies in petroleum geology, drilling, and reservoir engineering” / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 2000. — ISBN10: 83-905880-6-4. — S. 131–141. — Bibliogr. s. 140–141, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: