Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Opaliński, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / informatyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9730-9594 orcid iD

ResearcherID: S-5323-2016

Scopus: 39062168200

PBN: 5e70920b878c28a04738f0e9

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • A multi-stage process of development of a neural networks based expert system supporting the determination of tool wear in the forging process / Andrzej OPALIŃSKI, Barbara MRZYGŁÓD // W: KomPlasTech 2019 : XXVI International Conference on Computer Methods in Materials Technology : January 13-16, 2019, Zakopane : book of abstracts / ed. Danuta Szeliga, Łukasz Rauch. — [Zakopane : AKNET-PRess], [2019]. — ISBN: 978-83-947091-4-3. — S. 290–293. — Bibliogr. s. 292–293

 • keywords: expert system, tool life, system development, artificial neural network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Application of Industry 4.0 mechanisms in medicine on the example of an integrated support system for treatment of Obstructive Sleep Apnea (OSA)Zastosowanie mechanizmów industry 4.0 w medycynie na przykładzie zintegrowanego systemu wspomagającego leczenie w dziedzinie obturacyjny bezdech senny (OBS) / Barbara MRZYGŁÓD, Andrzej OPALIŃSKI, Krzysztof REGULSKI, Mirosław GŁOWACKI, Aleksander Kania, Grażyna Bochenek, Paweł Nastałek, Natalia Celejewska-Wójcik, Krzysztof Sładek // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2017 vol. 17 no. 4, s. 218–224. — Bibliogr. s. 223–224, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.cmms.agh.edu.pl/repo_file.php?f_id=604

  orcid iD
 • keywords: medical data integration, OSA treatment, healthcare support, heterogeneous data source

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Artificial neural networks as a tool supporting moulding sand control system based on the dependency between selected moulding sand properties / B. MRZYGŁÓD, J. JAKUBSKI, A. OPALIŃSKI, K. REGULSKI // W: Współpraca 2017 : XXIII międzynarodowa konferencja naukowa odlewników polskich, czeskich i słowackich : 19-21.04.2017 r., Czarny Las, Woźniki k. Częstochowy = Spolupráce : Spolupráca / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [etc.]. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Clinical and polysomnographic features associated with poor sleep quality in patients with obstructive sleep apnea / Aleksander Kania, Kamil Polok, Natalia Celejewska-Wójcik, Paweł Nastałek, Andrzej OPALIŃSKI, Barbara MRZYGŁÓD, Krzysztof REGULSKI, Mirosław GŁOWACKI, Krzysztof Sładek, Grażyna Bochenek // Medicina (Kaunas) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1648-9144. — 2022 vol. 58 iss. 7 art. no. 907, s. 1-11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10-11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-07-08. — tekst: https://www.mdpi.com/1648-9144/58/7/907/pdf?version=1657239839

  orcid iD
 • keywords: sleep apnea, obstructive sleep apnea, sleep quality, PSQI, polysomnography, heart failure, nocturnal hypoxia, comorbidities, deep sleep

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/medicina58070907

6
 • Detection of virtual multi-identitiesDetekcja wirtualnych multi-tożsamości / Andrzej OPALIŃSKI // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2014 vol. 14 no. 3, s. 152–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr., Streszcz.. — 18\textsuperscript{th} seminar NeuroMet ”Application of artificial intelligence in simulation and control of metallurgical processes” : April 14, 2014

 • keywords: opinion spam, virtual-identities, cybersociety

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Detektory zasobów informacji w crawlingu polskiego Internetu na przykładzie przemysłu tłoczniczegoInformation detection in Polish Web resources crawling based on stamping industry example / Andrzej OPALIŃSKI, Wojciech TUREK, Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY // W: Computer aided mechanical engineering : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. Edwarda Lisowskiego, Grzegorza Filo, Renaty Filipowskiej i Joanny Fabiś-Domagały ; Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Informatyki Stosowanej. — Kraków : Wydawnictwo PK, 2011. — (Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; z. 7. Mechanika ; ISSN 1897-6328 ; 4-M/B). — S. 401–408. — Bibliogr. s. 407–408, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Differences in polysomnographic (PSG) parameters between obese and non-obese patients with obstructive sleep apnea (OSA) / Aleksander Kania, Grażyna Bochenek, Paweł Nastalek, Natalia Celejewska-Wójcik, Kamil Polok, Krzysztof REGULSKI, Andrzej OPALIŃSKI, Barbara MRZYGŁÓD, Mirosław GŁOWACKI, Krzysztof Sladek // European Respiratory Journal ; ISSN 0903-1936. — 2019 vol. 54 suppl. 63 art. no. PA810, s. [1]. — Publikacja dostępna online od: 2019-11-21. — ERS International Congress : [Madrid, Spain on 28 September to 2 October 2019]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1183/13993003.congress-2019.PA810

9
 • Domain WEB monitoring / S. Kluska-Nawarecka, A. OPALIŃSKI, D. Wilk-Kołodziejczyk // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2015 vol. 15 spec. iss. 2, s. 43–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr.. — D. Wilk-Kołodziejczyk - afiliacja: Foundry Research Institute. — tekst: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/4131/domain-web-monitoring.pdf

 • keywords: casting, data integration, Web monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Durability analysis of forging tools after different variants of surface treatment using a decision-support system based on artificial neural networks / Barbara MRZYGŁÓD, Marek Hawryluk, Zbigniew Gronostajski, Andrzej OPALIŃSKI, Marcin Kaszuba, Sławomir Polak, Paweł Widomski, Jacek Ziemba, Maciej Zwierzchowski // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2018 vol. 18 iss. 4, s. 1079-1091. — Bibliogr. s. 1090-1091, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-20. — tekst: https://goo.gl/dKLKST

  orcid iD
 • keywords: artificial neural network, decision support system, durability of forging tools, destructive mechanisms

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.acme.2018.02.010

11
 • Effect of heat treatment parameters on the formation of ADI microstructure with additions of Ni, Cu, MoWpływ parametrów obróbki cieplnej na kształtowanie mikrostruktury żeliwa ADI z dodatkami Ni,Cu, Mo / B. MRZYGŁÓD, A. Kowalski, I. OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA, H. ADRIAN, M. GŁOWACKI, A. OPALIŃSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 3A, s. 1941–1948. — Bibliogr. s. 1948

 • keywords: heat treatment, ductile iron, ADI mechanical properties, microstructure of ADI

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/AMM-2015-0330

12
 • Exploration of WEB resources in the domain of metal processing technologies / D. Wilk-Kołodziejczyk, A. OPALIŃSKI, E. NAWARECKI, S. Kluska-Nawarecka // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2016 vol. 55 no. 1, s. 127–130. — Bibliogr. s. 130. — D. Wilk-Kołodziejczyk – afiliacja: The Foundry Research Institute. — tekst: http://hrcak.srce.hr/file/209310

 • keywords: casting, technologies, sectoral WEB monitoring, casting knowledge exploration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Extensible Web crawler – towards multimedia material analysis / Wojciech TUREK, Andrzej OPALIŃSKI, Marek KISIEL-DOROHINICKI // W: Multimedia communications, services and security : 4th international conference MCSS 2011 : Krakow, Poland, June 2–3, 2011 : proceedings / eds. Andrzej Dziech, Andrzej Czyżewski. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2011 + CD. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 149). — ISBN: 978-3-642-21511-7 ; e-ISBN: 978-3-642-21512-4. — S. 183–190. — Bibliogr. s. 190, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Extracting knowledge from integrated experimental data on the ADI manufactureWydobywanie wiedzy ze zintegrowanych danych eksperymentalnych dotyczących produkcji żeliwa ADI / Barbara MRZYGŁÓD, Izabela OLEJARCZYK-WOŻEŃSKA, Mirosław GŁOWACKI, Andrzej OPALIŃSKI // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2015 vol. 15 no. 1, s. 85–93. — Bibliogr. s. 92, Abstr., Streszcz.

 • keywords: artificial neural networks, decision support systems, data extraction, manufacture of ADI, table of attributes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Framework for opinion spammers detection / Andrzej OPALIŃSKI, Grzegorz DOBROWOLSKI // W: Multimedia communications, services and security : 7th international conference, MCSS 2014 : Krakow, Poland, June 11–12, 2014 : proceedings / eds. Andrzej Dziech, Andrzej Czyżewski. — Cham [etc.] : Springer International Publishing, cop. 2014. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 429). — ISBN: 978-3-319-07568-6 ; e-ISBN: 978-3-319-07569-3. — S. 202–213. — Bibliogr. s. 211–213, Abstr.

 • keywords: virtual identities, opinion spam, cybercrime

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-07569-3_17

16
 • Information and decision system supporting the production of ADI cast iron products / A. OPALIŃSKI, D. WILK-KOŁODZIEJCZYK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2021 vol. 66 iss. 2, s. 651–657. — Bibliogr. s. 657. — D. Wilk-Kołodziejczyk – dod. afiliacja: Łukasiewicz Research Network – Krakow Institute of Technology. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol2_2021/39.pdf

  orcid iD
 • keywords: decision support, ADI, information system, ADI casting, austempered ductile cast iron

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/amm.2021.135903

17
 • Information extraction support system applied in data search in the domain of biomedical engineering / Andrzej OPALIŃSKI, Wojciech TUREK, Mirosław GŁOWACKI, Anna ROMANOWSKA-PAWLICZEK // W: Human language technologies as a challenge for computer science and linguistics : 5th language & technology conference : November 25–27, 2011, Poznań, Poland : proceedings / ed. Zygmunt Vetulani. — Poznań : Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2011. — ISBN: 978-83-932640-1-8. — S. 471–475. — Bibliogr. s. 475, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Information monitoring based on WEB resourcesMonitoring informacji w oparciu o zasoby sieci WEB / Andrzej OPALIŃSKI, Wojciech TUREK, Mirosław GŁOWACKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 110 z. 5. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2013 1-M: Computer aided mechanical engineering : praca zbiorowa / pod red. Renaty Dwornickiej, [et al.], s. 277–284. — Bibliogr. s. 283–284, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: wyszukiwanie informacji, crawling, monitoring Internetu

  keywords: crawling, information retrieval, Web monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Internet identity analysis and similarities detection / Krzysztof Wilaszek, Tomasz Wójcik, Andrzej OPALIŃSKI, Wojciech TUREK // W: Multimedia communications, services and security : 5th international conference, MCSS 2012 : Krakow, Poland, May 31–June 1, 2012 : proceedings / eds. Andrzej Dziech, Andrzej Czyżewski. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2012. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 287). — ISBN: 978-3-642-30720-1 ; e-ISBN: 978-3-642-30721-8. — S. 369–379. — Bibliogr. s. 378–379, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Komputerowe wspomaganie projektowania technologii procesu tłoczenia z wykorzystaniem systemu eta/DYNAFORM 5.8Computer aided design of stamping process technology using the eta/DYNAFORM 5.8 system / Marcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI, Andrzej OPALIŃSKI, Dawid Woźniak // W: Computer aided mechanical engineering : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. Edwarda Lisowskiego [et al.] ; Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Informatyki Stosowanej. — Kraków : PK, 2011. — (Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; z. 7. Mechanika ; ISSN 1897-6328 ; 4M/2011/A). — S. 163–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Machine learning as an engineer's instrument for industry 4.0 / Krzysztof REGULSKI, Konrad KLIMCZAK, Andrzej OPALIŃSKI, Jan KUSIAK // W: XXXIX. Verformungskundliches Kolloquium : Tagungsband : Leoben, 21.03.2020 / [ed.] Martin Stockinger. — [Germany] : Umformtechnik, cop. 2020. — ISBN: 978-3-902078-26-1. — S. 38–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr.

 • keywords: machine learning, data mining, decision trees, image recognition, Industry 4.0, material engineering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Machine learning studies in materials science / Barbara MRZYGŁÓD, Krzysztof REGULSKI, Andrzej OPALIŃSKI // W: Machine learning in industry / eds. Shubhabrata Datta, J. Paulo Davim. — Cham: Springer, cop. 2022. — (Management and Industrial Engineering ; ISSN 2365-0532). — ISBN: 978-3-030-75846-2 ; e-ISBN: 978-3-030-75847-9. — s. 121-137. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-25

  orcid iD
 • keywords: machine learning, data mining, knowledge engineering, ontologies, materials science, knowledge discovery, data science

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-75847-9_6

23
 • Medical data exploration based on the heterogeneous data sources aggregation system / Andrzej OPALIŃSKI, Krzysztof REGULSKI, Barbara MRZYGŁÓD, Mirosław GŁOWACKI, Aleksander Kania, Paweł Nastałek, Natalia Celejewska-Wójcik, Grażyna Bochenek, Krzysztof Sładek // W: FedCSIS 2019 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 2019 Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 1–4 2019, Leipzig, Germany / eds. Maria Ganzha, Leszek Maciaszek, Marcin Paprzycki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Polskie Towarzystwo Informatyczne, cop. 2019. — (Annals of Computer Science and Information Systems ; ISSN 2300-5963 ; vol. 18). — Dod. ISBN: 978-83-952357-8-8. — ISBN: 978-83-955416-0-5 ; e-ISBN: 978-83-952357-9-5. — S. 591–597. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://annals-csis.org/Volume_18/pliks/fedcsis.pdf [2019-10-07]. — Bibliogr. s. 596–597, Abstr.. — M. Głowacki – dod. afiliacja: Jan Kochanowski University, Kielce

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15439/2019F258

24
 • Mobile monitoring system for environment parameters / Gerard Żmuda, Andrzej OPALIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI // W: Information Systems Architecture and Technology : proceedings of 38th international conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2017 : [September 17-19, 2017, Szklarska Poręba, Poland], Pt. 1 / eds. Leszek Borzemski, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska. — Cham : Springer, cop. 2018. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 655). — ISBN: 978-3-319-67219-9 ; e-ISBN: 978-3-319-67220-5. — S. 252–261. — Bibliogr. s. 261, Abstr.. — Toż na CD. — Mirosław Głowacki – dod. afiliacja: The Jan Kochanowski University, Kielce

  orcid iD
 • keywords: air pollution monitoring, mobile monitoring system, environmental parameters monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-67220-5_23

25
 • Mobile remote monitoring system of water reservoirsMobilny system zdalnego monitoringu zbiorników wodnych / Andrzej OPALIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 7, s. 175–182. — Bibliogr. s. 181–182, Abstr., Streszcz.. — Artykuł w części: Mechanics. — M. Głowacki - dod. afiliacja: Faculty of Mathematics and Natural Science, The Jan Kochanowski University, Kielce

  orcid iD
 • słowa kluczowe: mapy batymetryczne, monitoring dna, systemy mobilne

  keywords: mobile systems, bathymetric maps, bottom monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.17.118.6659