Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Olajossy, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kigbp, Katedra Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603552661

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
2
 • Analysis of use of low quality natural gas to improve oil recovery factorAnaliza możliwości wykorzystania gazu o niskiej jakości do zwiększenia współczynnika sczerpania złoża ropy naftowej / Stanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2007 vol. 52 iss. 4, s. 553–571. — Bibliogr. s. 570–571. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/511/523

 • słowa kluczowe: modelowanie, EOR, sekwestracja dwutlenku węgla, zatłaczanie gazu, wtórne metody eksploatacji ropy naftowej, gaz zaazotowany, azot

  keywords: modelling, EOR, enhanced oil recovery, nitrogen, carbon dioxide sequestration, gas injection, lean gas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of usefulness of some algorithms for steady state simulation in the loop gas networksAnaliza przydatności niektórych algorytmów symulacji przepływów ustalonych w sieciach pierścieniowych / Stanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY, Jakub SIEMEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2004 vol. 49 iss. 2, s. 151–174. — Bibliogr. s. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Economic analysis of use of the early application $ CO_{2}$ and $ CO_{2}/N_{2}$-EOR technology in PolandAnaliza ekonomiczna technologii wtórnej eksploatacji złoża ropy naftowej z wykorzystaniem $CO_{2}$ oraz $CO_{2}/N_{2}$ w Polsce / Stanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2008 vol. 53 iss. 1, s. 115–124. — Bibliogr. s. 124. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/view/531/543

 • słowa kluczowe: EOR, ekonomika, sekwestracja dwutlenku węgla, zatłaczanie gazu, wtórne metody eksploatacji ropy naftowej, azot

  keywords: EOR, enhanced oil recovery, nitrogen carbon dioxide sequestration, gas injection, economics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Efektywne wykorzystanie metanu z pokładów węgla kamiennego w Polsce[Effective using of methane from coal mines in Poland] / Andrzej OLAJOSSY // Energetyka i Przemysł = Power Industry ; ISSN 2084-7165. — 2011 dodatek konferencyjny [nr] 2, s. 8–13. — Bibliogr. s. 13. — Nowoczesne układy kogeneracyjne : finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie : metan kogeneracja : 3–4 listopada 2011, [Łochów]. — Racibórz : Agencja Promocji Biznesu s. c., [2011]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Enhanced oil recovery with carbon dioxide & nitrogen injection – economical aspects / Stanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY // W: “Nové poznatky v obslati vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlóvodíkov” : XIV. medzinárodná konferencia : Pobanské, 21.–23. október 2008 : zborník konferencie = “New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons” : XIV. international conference : the conference proceedings / Technická Univerzita Košice. — Košice : Dekanát – Edičné stredisko Fakulty BERG, TU, 2008. — Na okł. dod.: XIV. Medzinárodná vedecko-technická konferencia = XIV. International scientific-technical conference. — ISBN: 978-80-553-0089-4. — S. 103–108. — Bibliogr. s. 107–108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Enhanced oil recovery with carbon dioxide & nitrogen injection – economical aspects / Stanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY // Transport & Logistics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = Doprava a Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2008 č. 6 mimoriadne = spec. iss., s. 103–108. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Gas pipeline diameter selection method with reference to the pipe manufacturing standardsMetoda doboru średnic odcinków sieci rozdzielczych gazu zgodnych z programem produkcji rur / Andrzej OLAJOSSY, Ryszard Zajda // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2002 vol. 47 iss. 4, s. 499–520. — Bibliogr. s. 520

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Iterative method of computing pressure loss in horizontal wellsIteracyjna metoda do obliczania spadku ciśnienia w odwiercie poziomym / Zbigniew Gacek, Andrzej OLAJOSSY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2007 vol. 52 iss. 1, s. 91–106. — Bibliogr. s. 105–106. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/485/494

 • keywords: natural gas, dynamic pressure, pressure loss, flow resistance, horizontal well

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kontury zasilania w gazowych sieciach rozdzielczych i przesyłowychPressure supply contours in a distribution and transport gas networks / Stanisław NAGY, Andrzej OLAJOSSY, Łukasz Ostrowski, Rafał SMULSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2004 R. 28 z. 3, s. 27–47. — Bibliogr. s. 46–47, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: gazowe sieci rozdzielcze, gazowe sieci przesyłowe

  keywords: gas networks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Material balance in a pseudo-steady state of natural gas flowBilans masowy w pseudoustalonym przepływie gazu ziemnego / Zbigniew Gacek, Andrzej OLAJOSSY // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2007 vol. 52 iss. 2, s. 171–193. — Bibliogr. s. 193. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/490/499

 • keywords: natural gas, pressure drop, gas resources, material balance, flow resistivity, dynamic pressure, pseudosteady state of flow

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Metody obliczeniowe doboru optymalnych średnic odcinków sieci gazowychComputational methods of optimum diameters selection of the gas grid sections / Andrzej OLAJOSSY, Ryszard Zajda // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2002 R. 26 z. 2, s. 117–137. — Bibliogr. s. 137, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modified adsorbent and new technology of increasing methane content in natural gases : abstractModyfikowany adsorbent i nowa technologia podwyższania koncentracji metanu w gazach ziemnych / Andrzej OLAJOSSY // W: Modelowanie przepływów wielofazowych w układach termochemicznych : VIII warsztaty = VIII workshop : Wieżyca, 31.05–2.06.2009 = Modelling of multiphase flows in thermo-chemical systems / Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, Sekcja Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN. — [Gdańsk : IMP PAN], [2009]. — S. 43–44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Możliwości kogeneracji trzech rodzajów energii w oparciu o zubożony w metan gaz ziemnyApplicability of cogeneration of three types of energy on the basis of de-methaned natural gas / Andrzej OLAJOSSY // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2008 t. 11 z. 1, s. 63–71. — Bibliogr. s. 70, Abstr., Streszcz.. — XXII Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Przyszłość energetyczna Polski a dostępność paliw i energii : Ustroń, 19–22 października 2008 / Polska Akademia Nauk, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Komitet Problemów Energetyki PAN. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • O efektywnym sposobie opisu migracji w wodach podziemnych[Effective means of the pollutants migration description in underground waters] / Andrzej OLAJOSSY // W: Ekologia w górnictwie a geofizyka : Ustroń–Zawodzie, 19–21 października 1994 : materiały konferencji / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Kraków : Wydawnictwo CPPGSMiE PAN, 1994. — ISBN10: 83-86286-25-3. — S. 227–235. — Bibliogr. s. 235

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Optymalny dobór średnic odcinków gazociągu sieci rozdzielczejOptimal choice of pipe diameters of distribution gas-networks / Robert Fedorowicz, Edward Kołodziński, Robert Komarec, Andrzej OLAJOSSY, Lech Solarz // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2003 vol. 38 z. 1, s. 129–152. — Bibliogr. s. 151–152, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: sieci rozdzielcze gazu, optymalizacja sieci rozdzielczych gazu, projektowanie sieci rozdzielczych gazu

  keywords: gas distribution network, gas network optimisation, gas network design

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Projektowanie sieci gazowych w środowisku systemów informacji przestrzennej klasy GIS opartych na platformie GEOBADesigning gas networks in the environment of global information systems based on GEOBA platform / Robert Fedorowicz, Edward Kołodziński, Robert Komarec, Andrzej OLAJOSSY, Lech Solarz // TTB Techniki i Technologie Bezwykopowe ; ISSN 1730-6450. — 2003 nr 1, s. 12–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Rola parametrów fizyczno-chemicznych istotnych w zagadnieniach pozyskiwania metanu z pokładów węglaThe meaning of the physical and chemical parameters in obtaining methane from the mining field / Andrzej OLAJOSSY // W: Przemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–8 grudnia 2000 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górniczy. Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, [2000]. — Dod. na okł.: Dzień Górnika 2000. — ISBN10: 83-908853-6-0. — S. 305–310. — Bibliogr. s. 310, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Rola parametrów strukturalno-sorpcyjnych układu węgiel-metanThe meaning of the structural and sorption parameters in coal-methane system / Andrzej OLAJOSSY // W: „Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — ISBN10: 839095849X. — S. 97–100. — Bibliogr. s. 100, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Rozcinanie grafu dla potrzeb projektowania sieci rozdzielczej gazuGraph cutting for gas distribution network designing / Robert Fedorowicz, Edward Kołodziński, Robert Komarec, Andrzej OLAJOSSY, Lech Solarz // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/2, s. 357–372. — Bibliogr. s. 372, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rozcinanie grafu sieci rozdzielczej zgodne z kryterium technologicznymSplitting of the distribution network graph with technological criterion / Robert Fedorowicz, Edward Kołodziński, Robert Komarec, Andrzej OLAJOSSY, Lech Solarz // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2002 R. 26 z. 1, s. 9–18. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: