Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Nowakowski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • 73. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Kalibrowników i Walcowników (Arbietsgemeinschaft International Kalibreure und Walzwerksingenieure– AIKW) : Brescia (Włochy) 15.–17.10.2003 r.[73rd Conference Association of International Roll Pass Designers and Rolling Mill Engineers] / A. NOWAKOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 1, s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 80 [Osiemdziesiąta] rocznica śmierci Prof. inż. Antoniego Rodziewicza-Bielewicza pierwszego dziekana i organizatora Wydziału Hutniczego w AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]The 80th anniversary of prof. eng. Rodziewicz-Bielewicz death – the first dean and organizer of Metallurgical Department of Mining and Metallurgical Academy / A. NOWAKOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 4, s. 189

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza płynięcia metalu w wykrojach rozcinających stosowanych do walcowania prętów żebrowanychAnalysis of metal flow in knife passes used for rolling of ribbed bars / Mirosław Michałowski, Stanisław TURCZYN, Andrzej NOWAKOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2002 R. 69 nr 8–9, s. 342–345. — Bibliogr. s. 345, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of slit-rolling method for ribbed bars productionDie Anwendung des Slit-Rolling Verfahrens bei der Herstellung von Betonrippenstahl / S. TURCZYN, A. NOWAKOWSKI, M. Michalowski // Der Kalibreur ; ISSN 0022-796X. — 2004 H. 65, s. 19–20, 22–26. — Tekst eng.-ger.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania modelowe walcowania grodzicy typu „Z” w wykrojach kształtowych[Modelling of preliminary rolling of “Z”-type piling section realized using shape passes] / Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ // W: Walcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r. / eds. Andrzej Nowakowski [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — ISBN10: 8389541521. — S. 69–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania modelowe walcowania wstępnego grodzicy typu „Z” w kształtowych wykrojach wieloprzepustowychModelling of preliminary rolling of Z-type piling section realized using multi-pass shape passes / Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ, Jan Mrozek // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 11, s. 531–537. — Bibliogr. s. 537

 • słowa kluczowe: kalibrowanie, grodzice, walcowanie kształtowników

  keywords: roll pass design, physical modelling, section rolling, piling sections

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • D.h.c. inż. Tadeusz Sendzimir w polskim przemyśle i w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[D.h.c. Eng. Tadeusz Sendzimir in Polish industry and in AGH University of Science and Technology] / Andrzej NOWAKOWSKI // W: Walcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r. / eds. Andrzej Nowakowski [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — ISBN10: 8389541521. — S. 11–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Fizyczna symulacja procesu walcowania pierścieni z zastosowaniem plastometru skrętnegoPhysical simulation of ring rolling process with application of a torsion plastometer / Andrzej NOWAKOWSKI, Zbigniew KUŹMIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 6, s. 246–251. — Bibliogr. s. 251

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Fizyczne modelowanie procesu walcowania blach i taśm na gorąco z zastosowaniem plastometru skrętnegoPhysical simulation of strip and sheet hot rolling process with application of a torsion plastometer / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Andrzej NOWAKOWSKI, Przemysław Śmiały // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 10, s. 444–449. — Bibliogr. s. 449

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Integrated roll pass design for steel channels and beamsIntegrierte Kalibrierung für U-Profile und Träger aus Stahl / S. TURCZYN, A. NOWAKOWSKI // Der Kalibreur ; ISSN 0022-796X. — 2010 H. 71, s. 5–6, 9–11, 1 k. złoż.. — Tekst ang.-niem.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Nierównomierność odkształcenia pasma w wykrojach owalnych jako przyczyna wad powierzchniowych walcowanych prętów okrągłychNon-uniformity of band deformation in oval grooves causing surface defects of rolled round bars / Andrzej NOWAKOWSKI, Jan SIŃCZAK, Zbigniew KUŹMIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2002 R. 69 nr 8–9, s. 327–331. — Bibliogr. s. 331, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena własności stali węglowej przeznaczonej do walcowania prętów żebrowanych z zastosowaniem kontrolowanego chłodzenia[Properties evaluation of carbon steel destined for ribbed bars rolling with application of controlled cooling] / Stanisław TURCZYN, Andrzej NOWAKOWSKI, Mirosław Michałowski, Zbigniew KUŹMIŃSKI // W: Forming 2002 : mezinárodní vědecká konference na téma Plasticita materiálů : Luhačovice, Česká republika, 18. 9. – 21. 9. 2002 : sborník referátů / red. Ivo Schindler ; VŠB – Technická univerzita, Ostrava. Katedra tváření materiálu ; Politechnika Śląska, Katowice. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej ; Slovenská technická univerzita, Bratislava. Katedra tvárnenia MtF, Trnava. — Katowice : PŚ, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 307–314. — Bibliogr. s. 314, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Próba zastosowania programu FormFEM/ROLL do opisu krzywych płynięcia stali 34GS[Application test of FormFEM/ROLL program to the description of the $34$GS flow curve] / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Andrzej NOWAKOWSKI // W: Walcownictwo'02 : procesy – narzędzia – wyroby : 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Andrzeja Nowakowskiego : [druga spec. konferencja] : Ustroń 16–18 października 2002 r. / eds. Andrzej Nowakowski, Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Wiesław Madej. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2002. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 203–211. — Bibliogr. s. 211

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Przetwórstwo metali i stopów[Metals and alloys processing] / Andrzej NOWAKOWSKI // W: Inżynieria metali i ich stopów / red. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0406). — ISBN: 978-83-7464-397-9. — S. 129–157. — Bibliogr. s. 156–157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Roll pass design for ribbed barsKalibrační postup pro válcování betonářské ocelí / NOWAKOWSKI Andrzej, TURCZYN Stanisław, Michalowski Miroslaw // W: Metal 2004 : 13. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : 18. – 20. 5. 2004, Hradec nad Moravicí, Česká repuplika : sborník přednášek = Metal 2004 : 13th international metallurgical & materials conference : proceedings / Tanger, spol. s r. o., Ostrava [etc.]. — Ostrava : Tanger, spol. s r. o., 2004. — S. 39. — Pełny tekst na CD-ROMie. — S. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr. — Wymagania systemowe: Acrobat Reder 5.0 ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Slit Rolling – an economic method for production of ribbed bars / Stanisław TURCZYN, Andrzej NOWAKOWSKI // W: MEFORM 2007 : Innovation Draht : 28. bis 30. März 2007, Freiberg : Tagungsband / Red. Sandra Bauer ; Acatrain e. V. Verein für Weiterbildung an der TU Bergakademie Freiberg, Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Metallformung. — Freiberg : TU B IM, 2007. — S. 86–93. — Bibliogr. s. 93, Abstr., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Walcowanie i badania własności blach ocynkowanych ogniowo typu “full-hard” produkowanych w PHS-HTSRolling and testing properties of “full hard” hot galvanized sheets produced in Sendzimir steelworks falling under the Polish Steelworks Association (PHS) / Andrzej NOWAKOWSKI, Adam Gral, Witold Łyko // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 3, s. 101–106. — Bibliogr. s. 106

 • słowa kluczowe: blachy zimnowalcowane, blachy ocynkowane, podwyższone własności mechaniczne, samonośne konstrukcje dachów

  keywords: mechanical properties, cold-rolled sheets, galvanized sheets, coating properties of galvanized sheets

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Walcowanie nowych typów profili ciężkich[Rolling of new types of heavy sections] / Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ, Ryszard OKOŃ, Krzysztof WILK // W: Polska metalurgia w latach 1998–2002, T. 1 / red. wyd.  K. Świątkowski ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2002. — ISBN10: 8391015920. — S. 299–307. — Bibliogr. s. 306–307, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Walcownictwo'02 : procesy – narzędzia – wyroby : 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Andrzeja Nowakowskiego : [druga spec. konferencja] : Ustroń, 16–18 października 2002 r.[Rolling'02 : processes – tools – products : 40 years of scientific and education working of Professor Andrzej Nowakowski] / eds. Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2002. — 255 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis część. wg wstępu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Walcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r.[Rolling 2005 : processes – tools – materials] / eds. Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — 292 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks autorów. — ISBN10: 83-89541-52-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Walcownictwo 2008 : procesy – narzędzia – materiały : IV konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 15–17 października 2008 r.[Rolling 2008 : processes – tools – materials] / eds. Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Wiesław MADEJ, Zbigniew KUŹMIŃSKI. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — 209 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-60958-24-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Własności spieków żelaza po walcowaniu na zimnoProperties of sintered iron obtained by cold rolling / Marek WOJTASZEK, Andrzej NOWAKOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 10, s. 514–520. — Bibliogr. s. 520

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ parametrów procesu na wybrane własności walcowanych na zimno spieków żelazaThe influence of process parameters on selected properties of cold-rolled iron sinters / Marek WOJTASZEK, Stefan SZCZEPANIK, Andrzej NOWAKOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2008 R. 75 nr 12, s. 698–702. — Bibliogr. s. 702

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zastosowanie próby skręcania do oceny wartości naprężenia uplastyczniającego w procesie walcowaniaApplication of a torsion test for yield stress value evaluation in a rolling process / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Andrzej NOWAKOWSKI, Mateusz Gębala // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 8–9, s. 394–399. — Bibliogr. s. 399

 • słowa kluczowe: parametry siłowe procesu walcowania, próba skręcania

  keywords: plastometric torsion test, force factors of rolling process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zastosowanie testu plastometrycznego do fizycznego modelowania procesu walcowania[Application of the plastometric test to physical modelling of rolling process] / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Andrzej NOWAKOWSKI // W: Forming 2007 : plasticita materiálov : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : Podbanské – Vysoké Tatry, 12.–15. septembra 2007 / red. Karol Polák, Ivo Schindler, Eugeniusz Hadasik ; Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta Trnava. Katedra tvárnienia [etc.]. — Bratislava : STU, [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-227-2702-0. — S. 173–180. — Bibliogr. s. 180, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: