Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Nowakowski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • 73. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Kalibrowników i Walcowników (Arbietsgemeinschaft International Kalibreure und Walzwerksingenieure– AIKW) : Brescia (Włochy) 15.–17.10.2003 r.[73rd Conference Association of International Roll Pass Designers and Rolling Mill Engineers] / A. NOWAKOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 1, s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • 80 [Osiemdziesiąta] rocznica śmierci Prof. inż. Antoniego Rodziewicza-Bielewicza pierwszego dziekana i organizatora Wydziału Hutniczego w AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]The 80th anniversary of prof. eng. Rodziewicz-Bielewicz death – the first dean and organizer of Metallurgical Department of Mining and Metallurgical Academy / A. NOWAKOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 4, s. 189

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza płynięcia metalu w wykrojach rozcinających stosowanych do walcowania prętów żebrowanychAnalysis of metal flow in knife passes used for rolling of ribbed bars / Mirosław Michałowski, Stanisław TURCZYN, Andrzej NOWAKOWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2002 R. 69 nr 8–9, s. 342–345. — Bibliogr. s. 345, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of slit-rolling method for ribbed bars productionDie Anwendung des Slit-Rolling Verfahrens bei der Herstellung von Betonrippenstahl / S. TURCZYN, A. NOWAKOWSKI, M. Michalowski // Der Kalibreur ; ISSN 0022-796X. — 2004 H. 65, s. 19–20, 22–26. — Tekst eng.-ger.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania modelowe walcowania grodzicy typu „Z” w wykrojach kształtowych[Modelling of preliminary rolling of “Z”-type piling section realized using shape passes] / Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ // W: Walcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r. / eds. Andrzej Nowakowski [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — ISBN10: 8389541521. — S. 69–78. — Bibliogr. s. 78, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania modelowe walcowania wstępnego grodzicy typu „Z” w kształtowych wykrojach wieloprzepustowychModelling of preliminary rolling of Z-type piling section realized using multi-pass shape passes / Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ, Jan Mrozek // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 11, s. 531–537. — Bibliogr. s. 537

 • słowa kluczowe: kalibrowanie, grodzice, walcowanie kształtowników

  keywords: roll pass design, physical modelling, section rolling, piling sections

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • D.h.c. inż. Tadeusz Sendzimir w polskim przemyśle i w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[D.h.c. Eng. Tadeusz Sendzimir in Polish industry and in AGH University of Science and Technology] / Andrzej NOWAKOWSKI // W: Walcownictwo 2005 : procesy – narzędzia – materiały : III konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń 19–21 października 2005 r. / eds. Andrzej Nowakowski [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — ISBN10: 8389541521. — S. 11–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Fizyczna symulacja procesu walcowania pierścieni z zastosowaniem plastometru skrętnegoPhysical simulation of ring rolling process with application of a torsion plastometer / Andrzej NOWAKOWSKI, Zbigniew KUŹMIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 6, s. 246–251. — Bibliogr. s. 251

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Fizyczne modelowanie procesu walcowania blach i taśm na gorąco z zastosowaniem plastometru skrętnegoPhysical simulation of strip and sheet hot rolling process with application of a torsion plastometer / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Andrzej NOWAKOWSKI, Przemysław Śmiały // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 10, s. 444–449. — Bibliogr. s. 449

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Integrated roll pass design for steel channels and beamsIntegrierte Kalibrierung für U-Profile und Träger aus Stahl / S. TURCZYN, A. NOWAKOWSKI // Der Kalibreur ; ISSN 0022-796X. — 2010 H. 71, s. 5–6, 9–11, 1 k. złoż.. — Tekst ang.-niem.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kalibrowanie szyn tramwajowych z wykorzystaniem wspólnych wykrojów kształtującychSizing of tram rails by using common shape passes / Andrzej NOWAKOWSKI, Stanisław TURCZYN, Ryszard OKOŃ, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ, Jan Mrozek, Andrzej Dziwisz // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 1999 R. 66 nr 2, s. 68–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nierównomierność odkształcenia pasma w wykrojach owalnych jako przyczyna wad powierzchniowych walcowanych prętów okrągłychNon-uniformity of band deformation in oval grooves causing surface defects of rolled round bars / Andrzej NOWAKOWSKI, Jan SIŃCZAK, Zbigniew KUŹMIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2002 R. 69 nr 8–9, s. 327–331. — Bibliogr. s. 331, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena własności stali sprężynowej w próbie skręcania na gorąco[Results of workability tests of steel used for productions of suspensios] / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Andrzej NOWAKOWSKI // W: Forming'2000 : Ustroń, 19–22 wrzesień 2000 r. : materiały konferencyjne / Politechnika Śląska Katowice. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej ; Vysoka v{S}kola Báňská Ostrava. Katedra Tváŕeni Materiálu. — Katowice : KMiTPP PŚ, 2000. — [Na obwol. dod. tyt. : Plastyczność materiałów]. — ISBN10: 83-910722-3-1. — S. 63–68. — Bibliogr. s. 67–68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena własności stali węglowej przeznaczonej do walcowania prętów żebrowanych z zastosowaniem kontrolowanego chłodzenia[Properties evaluation of carbon steel destined for ribbed bars rolling with application of controlled cooling] / Stanisław TURCZYN, Andrzej NOWAKOWSKI, Mirosław Michałowski, Zbigniew KUŹMIŃSKI // W: Forming 2002 : mezinárodní vědecká konference na téma Plasticita materiálů : Luhačovice, Česká republika, 18. 9. – 21. 9. 2002 : sborník referátů / red. Ivo Schindler ; VŠB – Technická univerzita, Ostrava. Katedra tváření materiálu ; Politechnika Śląska, Katowice. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej ; Slovenská technická univerzita, Bratislava. Katedra tvárnenia MtF, Trnava. — Katowice : PŚ, 2002. — Opis częśc. wg okł.. — S. 307–314. — Bibliogr. s. 314, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Plastometric evaluation of the properties of spring steel during hot forming / KUŹMIŃSKI Zbigniew, NOWAKOWSKI Andrzej // W: Metal 2001 : 10. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : 15.–17.5.2001 Ostrava, Czech Republic : sborník přednášek = Metal 2001 : 10\textsuperscript{th} international metallurgical and materials conference : proceedings / Česká společnost pro nové materiály a technologie, Praha, [at al.]. — Ostrava : TANGER, spol. s r. o., [2001]. — ISBN10: 80-85988-56-9. — S. 44 Paper no. 44. — Pełny tekst W: Metal 2001 [Dokument elektroniczny] : 10th international metallurgical and materials conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ostrava] TANGER Ltd., [2001]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Problemy walcowania stali automatowych w układach wykrojów wydłużających[The problems of roll pass design for rolling free-cutting steel] / Andrzej NOWAKOWSKI, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Wiesław MADEJ // W: Forming 99 : sborník referátú z mezinárodní vědecké konference : 15.–17.9.1999 Zlaté Hory / Katedra Tváření Materiálu VŠB–Tschnická Univerzita Ostrava ; Politechnika Śląska Katowice. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej. — Katowice : KMiTPP PŚ, cop. 1999. — ISBN10: 83-910722-1-5. — S. 20–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Próba zastosowania programu FormFEM/ROLL do opisu krzywych płynięcia stali 34GS[Application test of FormFEM/ROLL program to the description of the $34$GS flow curve] / Zbigniew KUŹMIŃSKI, Andrzej NOWAKOWSKI // W: Walcownictwo'02 : procesy – narzędzia – wyroby : 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Andrzeja Nowakowskiego : [druga spec. konferencja] : Ustroń 16–18 października 2002 r. / eds. Andrzej Nowakowski, Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Wiesław Madej. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2002. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 203–211. — Bibliogr. s. 211

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Przetwórstwo metali i stopów[Metals and alloys processing] / Andrzej NOWAKOWSKI // W: Inżynieria metali i ich stopów / red. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0406). — ISBN: 978-83-7464-397-9. — S. 129–157. — Bibliogr. s. 156–157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Przetwórstwo metali i stopów[Processing of metals and alloys] / Stanisław TURCZYN, Andrzej NOWAKOWSKI // W: Inżynieria metali i technologie materiałowe / red. nauk. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Wyd. 2 zmienione. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. — Na str. tyt. i okł.: Wydawnictwo WNT. — ISBN: 978-83-01-20633-8. — S. 146–[173]. — Bibliogr. s. 172–[173]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Roll pass design for ribbed barsKalibrační postup pro válcování betonářské ocelí / NOWAKOWSKI Andrzej, TURCZYN Stanisław, Michalowski Miroslaw // W: Metal 2004 : 13. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : 18. – 20. 5. 2004, Hradec nad Moravicí, Česká repuplika : sborník přednášek = Metal 2004 : 13th international metallurgical & materials conference : proceedings / Tanger, spol. s r. o., Ostrava [etc.]. — Ostrava : Tanger, spol. s r. o., 2004. — S. 39. — Pełny tekst na CD-ROMie. — S. 1–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr. — Wymagania systemowe: Acrobat Reder 5.0 ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Rozwój i znaczenie walcownictwa jako podstawowej metody przetwórstwa stali[Development and role of rolling practice as the basic method of steel processing] / Andrzej NOWAKOWSKI // W: Walcownictwo'99 : procesy–narzędzia–wyroby : 50 lat Zakładu Plastycznej Przeróbki Metali Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH : Ustroń 20–22 października 1999 r. : materiały konferencyjne / ed. Andrzej Nowakowski, Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Wiesław Madej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [1999]. — ISBN10: 83-7108-066-2. — S. 17–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Rozwój procesów odlewania i walcowania wyrobów płaskich i długich[Development of the casting and rolling processes of long and flat products] / Stanisław TURCZYN, Andrzej NOWAKOWSKI // W: Wybrane aspekty uszlachetniania wyrobów hutniczych : materiały konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 7 maja 1999 r. / red. Jan Kusiński ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [1999]. — Jubileuszowy Dzień Hutnika 1919–1999. — ISBN10: 83-7108-059-X. — S. 87–100. — Bibliogr. s. 99–100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Slit Rolling – an economic method for production of ribbed bars / Stanisław TURCZYN, Andrzej NOWAKOWSKI // W: MEFORM 2007 : Innovation Draht : 28. bis 30. März 2007, Freiberg : Tagungsband / Red. Sandra Bauer ; Acatrain e. V. Verein für Weiterbildung an der TU Bergakademie Freiberg, Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Metallformung. — Freiberg : TU B IM, 2007. — S. 86–93. — Bibliogr. s. 93, Abstr., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Some operational factors influencing the wear of cold strip mill work rollsNěkteré provozní faktory ovlivňující opotřebení pracovních válců pro válcování za studena / S. TURCZYN, A. NOWAKOWSKI, Z. KUŹMIŃSKI // W: Ocelové pásy 2001 : 6. mezinárodní konferenc : 25. – 27. září–september 2001, Rožnov pod Radhoštěm, Ostrava, Česká republika = Steel strip 2001 : the 6th international conference / Společnost Ocelové pásy. — [Ostrava : SOP], [2001]. — S. 195–203. — Bibliogr. s. 203, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Walcowanie i badania własności blach ocynkowanych ogniowo typu “full-hard” produkowanych w PHS-HTSRolling and testing properties of “full hard” hot galvanized sheets produced in Sendzimir steelworks falling under the Polish Steelworks Association (PHS) / Andrzej NOWAKOWSKI, Adam Gral, Witold Łyko // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 3, s. 101–106. — Bibliogr. s. 106

 • słowa kluczowe: blachy zimnowalcowane, blachy ocynkowane, podwyższone własności mechaniczne, samonośne konstrukcje dachów

  keywords: mechanical properties, cold-rolled sheets, galvanized sheets, coating properties of galvanized sheets

  cyfrowy identyfikator dokumentu: