Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Dziech, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
WIEiT-kt, Instytut Telekomunikacji


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0594-6746 połącz konto z ORCID

ResearcherID: M-4483-2016

Scopus: 6602903785

PBN: 5e70922b878c28a047391114

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 116, z ogólnej liczby 120 publikacji Autora


1
2
 • A distributed architecture for multimedia file storage, analysis and processing / Andrzej DZIECH, Andrzej GŁOWACZ, Jacek WSZOŁEK, Sebastian ERNST, Michał PAWŁOWSKI // W: Intelligent tools for building a scientific information platform : advanced architectures and solutions / eds. Robert Bembenik, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, cop. 2013. — (Studies in Computational Intelligence ; ISSN 1860-949X ; 467). — ISBN: 978-3-642-35646-9 ; e-ISBN: 978-3-642-35647-6. — S. 435–452. — Abstr.

 • keywords: MapReduce, hadoop, multimedia, performance evaluation, scalability, high availability, distributed storage, distributed processing, HDFS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-642-35647-6_26

3
 • A high-capacity annotation watermarking scheme / Paweł KORUS, Jarosław Białas, Piotr Olech, Andrzej DZIECH // W: Multimedia communications, services and security : 4th international conference MCSS 2011 : Krakow, Poland, June 2–3, 2011 : proceedings / eds. Andrzej Dziech, Andrzej Czyżewski. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2011 + CD. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 149). — ISBN: 978-3-642-21511-7 ; e-ISBN: 978-3-642-21512-4. — S. 1–9. — Bibliogr. s. 9, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • A new method for contour extraction and image compression in spectral domain / A. DZIECH, A. Ukasha, J. Wassermann // W: Proceedings ELMAR-2006 : 48\textsuperscript{th} international symposium ELMAR-2006 focused on Multimedia signal processing and communications : 07–09 June 2006, Zadar, Croatia / eds. Mislav Grgić, Sonja Grgić. — Zadar : Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR, cop. 2006. — ISBN: 978-953-7044-03-9. — S. 41–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.

 • keywords: discrete cosine transform, low pass filters, Periodic Haar Piecewise-Linear transform, Haar Transform, Canny and Sobel detectors, high pass filters

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ELMAR.2006.329510

6
 • A new method for image protection using Periodic Haar Piecewise-Linear transform and watermarking Technique / Andrzej DZIECH, Piotr BOGACKI, Jan DERKACZ // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2022 vol. 22 iss. 21 art. no. 8106, s. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-10-22. — This paper is an extended version of “A novel watermark method for image protection based on Periodic Haar Piecewise-Linear transform” published in the Proceedings of the 10th International Conference, MCSS 2020, Kraków, Poland, 8–9 October 2020.. — MCSS 2020 : 10th international conference Multimedia Communications, Services and Security : Kraków, Poland, 8–9 October 2020. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/21/8106/pdf?version=1666877972

 • keywords: watermarking, multimedia systems, data embedding, PHL transform, image protection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s22218106

7
 • A novel approach to adaptive image authentication / Paweł KORUS, Andrzej DZIECH // W: ICIP 2011 [Dokument elektroniczny] : IEEE International Conference on Image Processing : September 11–14, 2011, Brussels. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2011. — Dane na dysku Flash. — e-ISBN: 978-1-4577-1302-6. — S. 2821–2824. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 2824, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • A novel watermark method for image protection based on periodic Haar Piecewise-Linear transform / Andrzej DZIECH, Piotr BOGACKI, Jan DERKACZ // W: Multimedia Communications, Services and Security : 10th international conference, MCSS 2020 : Kraków, Poland, October 8–9, 2020 : proceedings. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2020. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; vol. 1284). — ISBN: 978-3-030-58999-8 ; e-ISBN: 978-3-030-59000-0. — S. 67–77. — Bibliogr. s. 76–77, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-24

 • keywords: image processing, watermarking, multimedia systems, data embedding, PHL transform

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-59000-0_6

9
 • A scheme for censorship of sensitive image content with high-quality reconstruction ability / P. KORUS, W. SZMUC, A. DZIECH // W: ICME 2010 [Dokument elektroniczny] : 2010 IEEE International Conference on Multimedia & Expo : July 19–23, 2010 : Singapore / [Institute of Electrical and Electronics Engineers]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2010. — (Proceedings (IEEE International Conference on Multimedia and Expo. Online) ; ISSN 1945-788X). — e-ISBN: 978-1-4244-7492-9. — S. 1073–1078. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1078, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ICME.2010.5583410

10
11
 • An approach to personalized search within distributed repository of visual data / Andrzej GŁOWACZ, Tomasz Marcin ORZECHOWSKI, Andrzej DZIECH // Advances in Electrical and Electronic Engineering ; ISSN 1336-1376. — 2012 vol. 10 no. 4 spec. iss., s. 312–316. — Bibliogr. s. 315–316, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • An efficient zonal sampling method for contour extraction and image compression using DCT transform / Ali Ukasha, Andrzej DZIECH // W: ICMCS 2012 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Multimedia Computing and Systems : Tangiers, Marocco, May 10–12, 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — New York : IEEE, cop. 2012. — e-ISBN: 978-1-4673-1520-3. — S. 318–323. — Tryb dostępu: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6320239 [2013-03-08]. — Bibliogr. s. 323, Abstr.. — Opis na podstawie bazy IEEE Xplore

 • keywords: discrete cosine transform, image compression, low pass filters, high pass filters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • An enhanced multidimensional Hadamard Error Correcting Code and his application in Video-Watermarking / Andrzej DZIECH, Jakob Wassermann // W: Proceedings of the international conferences [Dokument elektroniczny] : CSCC 2015, PMAMCM 2015, COME 2015, MEROSTA 2015, EEDE 2015, CIVILENG 2015, WHH 2015, GESE 2015, EMET 2015, CCE 2015, MATERIALS 2015, INDE 2015, MANASE 2015 : Zakynthos Island, Greece, July 16–20, 2015 / eds. Xiaodong Zhuang [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-61804-326-9. — S. 219–225 (COMMUN-33). — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 225, Abstr.. — Publikacja zamieszczona w części: Recent advances in communications. — (Recent Advances in Electrical Engineering Series ; ISSN 1790–5117 ; 50). — ISBN 978-1-61804-318-4

 • keywords: DCT, DWT, Hadamard Code, 3D Hadamard Transform, Spread Spectrum, basis images, Video-Watermarking, Error Correcting Code

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Analysis of new orthogonal transforms for digital watermarking / Piotr BOGACKI, Andrzej DZIECH // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2022 vol. 22 iss. 7 art. no. 2628, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-03-29. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/7/2628/pdf

 • keywords: image processing, watermarking, steganography, multimedia systems, image protection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s22072628

15
 • Application of logistic regression for background substitution / Michał GREGA, Paweł Donath, Piotr GUZIK, Jakub Król, Andrzej MATIOLAŃSKI, Krzysztof RUSEK, Andrzej DZIECH // W: Multimedia Communications, Services and Security : 9th international conference, MCSS 2017 : Kraków, Poland, November 16-17, 2017 : proceedings / eds. Andrzej Dziech, Andrzej Czyżewski. — Cham [etc.] : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 785). — ISBN: 978-3-319-69910-3 ; e-ISBN: 978-3-319-69911-0. — S. 33–46. — Bibliogr. s. 45–46, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-21. — tekst: https://goo.gl/hhf1Yu

 • keywords: logistic regression, background substitution, color detection, color model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-69911-0_3

16
 • Case study : information and communication technologies supporting education / Tomasz ORZECHOWSKI, Andrzej DZIECH, Zygmunt Wróbel // W: e-enjoy ICT Quality book / ed. Zbigniew Nawrat. — Zabrze : M-Studio, 2010. — ISBN: 978-83-62023-32-5. — S. 41–60. — Bibliogr. s. 58–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • CCTV object detection with fuzzy classification and image enhancement / Andrzej MATIOLAŃSKI, Aleksandra Maksimova, Andrzej DZIECH // Multimedia Tools and Applications ; ISSN 1380-7501. — 2016 vol. 75 iss. 17, s. 10513–10528. — Bibliogr. s. 10526, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-06-06. — tekst: https://goo.gl/z9VFvt

 • keywords: pattern recognition, data analysis, fuzzy classifier, fuzzy inference, knife detection, feature descriptor, image enhancement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11042-015-2697-z

18
 • Communication between end-users and databases using mobile agent technology / Tomasz ORZECHOWSKI, Andrzej DZIECH // W: Internet and multimedia systems and applications : proceedings of the IASTED international conference : August, 13–16, 2001, Honolulu, Hawaii, USA / ed. M. H. Hamza. — Anheim ; Calgary ; Zurich : ACTA Press, 2001. — (A Publication of the International Association of Science and Technology for Development). — ISBN10: 0-88986-299-0. — S. 433–436. — Bibliogr. s. 436, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • Contour compression scheme combining spectral and spatial domain methodsSchemat kompresji konturów łączący metody operujące w dziedzinie widmowej i przestrzennej / Remigiusz Baran, Andrzej DZIECH // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 12, s. 1409–1412. — Bibliogr. s. 1412, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Contour compression using centroid method / Andrzej DZIECH, Remigiusz Baran, Ali Ukasha // W: WSEAS conferences [Dokument elektroniczny] : Rio de Janeiro, Brazil, April 25–27, 2005 / eds. Petr Ekel, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil] : WSEAS, 2005. — 1 dysk optyczny. — Na obwol. tyt.: Proceedings of the WSEAS international conferences : ESPOCO'05, AMCOS'05, ICOSSE'05, ICOPES'05. — Zawiera materiały z konferencji: 4th WSEAS international conference on Electronics, Signal Processing and Control (ESPOCO 2005), 4th WSEAS international conference on Applied Mathematics and Computer Science (AMCOS 2005), 4th WSEAS ineternational conference on System Science and Engineering (ICOSSE 2005), 5th WSEAS international conference on Power Engineering Systems (ICOPES 2005). — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji Proceedings of ACMOS'05)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Contour extraction and compression scheme utilizing both the transform and spatial image domains / Remigiusz Baran, Andrzej DZIECH, Jakob Wassermann // W: Multimedia Communications, Services and Security : 9th international conference, MCSS 2017 : Kraków, Poland, November 16-17, 2017 : proceedings / eds. Andrzej Dziech, Andrzej Czyżewski. — Cham [etc.] : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Communications in Computer and Information Science ; ISSN 1865-0929 ; 785). — ISBN: 978-3-319-69910-3 ; e-ISBN: 978-3-319-69911-0. — S. 1–15. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-21. — tekst: https://goo.gl/ygSkrW

 • keywords: Haar Wavelet, spatial approximation, bit-plane slicing, PHL transform, contour compression, contour detection and extraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-69911-0_1

24
 • Contour extraction and compression-selected topics / Andrzej DZIECH // W: Mobile robots, perception & navigation / ed. Sascha Kolski. — Mammendorf, Germany : Advanced Robotic System International ; pro literatur Verlag, 2007. — S. 187–214. — Bibliogr. s. 212–214

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Contour recognition using fuzzy set approach / Andrzej DZIECH, Wiera Dziech, Ali Amuri, Remigiusz Baran // W: Control and applications : proceedings of the IASTED [The International Association of Science and Technology for Development] international conference : Banff, Alberta, Canada June 27–29, 2001 / ed. M. H. Hamza. — Anaheim ; Calgary ; Zurich : IASTED/ACTA Press, 2001. — ISBN: 9780889862852 ; ISBN10: 0889862850. — S. 126–129. — Bibliogr. s. 128–129, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: