Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Baczmański, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6137-8822 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 55894710500

PBN: 5e709208878c28a04738ee57

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 252, z ogólnej liczby 257 publikacji Autora


1
2
3
4
5
6
 • Analiza tendencji w ewolucji tekstury aluminium w warunkach naprężeń ściskającychThe analysis of tendency of texture evolution in aluminium defomed in compression state of stresses / Maria RICHERT, Andrzej BACZMAŃSKI, Andrzej KORBEL // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2000 R. 21 nr 1, s. 18–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: aluminium, tekstura, odkształcenie plastyczne, metoda cyklicznego wyciskania ściskającego, metoda CWS, model L-W

  keywords: aluminium, texture, plastic deformation, compressive stresses, cyclic extrusion compression method, pole figures, CWS method, naprężenie ściskające, LW model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of ductile damage – comparison between micromechanical models and neutron diffraction experiments / B. Panicaud, L. Cauvin, L. Le Joncour, A. BACZMAŃSKI, K. Saanouni, M. Francois // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2011 vol. 681, s. 91–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.. — Residual Stresses VIII : 8th European conference on Residual Stresses : Trento, Italy, June 26–28, 2010. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.681.91.pdf

 • keywords: residual stresses, hardening, ductile damage, micromechanical models, diffraction measurements, elastoplasticity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.681.91

8
 • Analysis of intergranular interactions during ductile damage – comparison between micromechanical models and neutron diffraction experiments / B. Panicaud, L. Cauvin, L. Le Joncour, A. BACZMAŃSKI, K. Saanouni, M. Francois // W: 8th European conference on Residual Stresses : Trento, Italy, June 26–28, 2010 : conference programme and book of abstracts. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
11
 • Anisotropy of microstresses in duplex stainless steel studied by diffraction and self-consistent modelling / A. BACZMAŃSKI, C. Braham, W. Seiler // W: MECASENS II 2003 : 2\textsuperscript{nd} international conference : stress evaluation by neutron & synchrotron radiation : 8–9 September 2003 Manchester : abstracts / The University of Manchester. Institute of Science and Technology. — [England : s. n.], 2003. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Application of Göbel mirror for stress measurements using grazing incidence geometry / Grzegorz Buturyn, Andrzej BACZMAŃSKI, Krzysztof WIERZBANOWSKI, Jan Bonarski, Leszek Tarkowski // W: MECA SENS V : the 5\textsuperscript{th} international conference on Mechanical stress evaluation by neutrons and synchrotron radiation ; QuBS 2009 : the 3\textsuperscript{rd} international symposium of Quantum Beam Science Directorate of Japan Atomic Energy Agency : November 10–12, 2009, Mito, Japan : book of abstracts. — [S. l. : s. n.], [2009]. — S. 135. — Bibliogr. s. 135

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Application of non-linear $Sin^{2}\psi$ method for stress determination using X-ray diffraction / A. BACZMAŃSKI, S. J. SKRZYPEK // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2002 vols. 404–407, s. 29–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.. — 6th European Conference on Residual Stresses (ECRS 6) : Coimbra, Portugal, July 10-12, 2002

 • keywords: diffraction, self consistent model, microstresses, grazing incident angle

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.404-407.29

16
 • Application of the method for non-destructive evaluation of texture heterogeneity / J. TARASIUK, K. WIERZBANOWSKI, A. BACZMAŃSKI // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 1994 vol. 157-162, s. 213–220. — Bibliogr. s. 220, Abstr.. — Textures of Materials - ICOTOM 10

 • keywords: diffraction, non destructive method, texture analysis, texture heterogeneity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badanie deformacji plastycznej w materiałach polikrystalicznych o znaczeniu przemysłowym[Examination of plastic deformation in polycrystalline materials of industrial importance] / Krzysztof WIERZBANOWSKI, Andrzej BACZMAŃSKI, Jacek TARASIUK // Postępy Fizyki ; ISSN 0032-5430. — 1999 t. 50 z. dod., s. 11–12. — Bibliogr. s. 12. — XXXV Zjazd Fizyków Polskich : Białystok 20–23 września 1999 : materiały. Cz. 1. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Fizyczne, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badanie mechanizmów plastyczności w steksturowanym stopie magnezu AZ31 dla wybranych grup ziaren przy użyciu dyfrakcji neutronowej[Study of plasticity mechanisms in the stextured AZ31 magnesium alloy for selected grain groups using neutron diffraction] / P. KOT, A. BACZMAŃSKI, M. WROŃSKI, G. Farkas, M. Muzyka, S. WROŃSKI // W: 48. Zjazd Fizyków Polskich [Dokument elektroniczny] : Gdańsk, 1-7 września 2023 r. : streszczenia referatów konferencyjnych / red. Jarosław Rybicki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2023. — e-ISBN: 978-83-962260-9-9. — S. 335-337, P26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1-LLCN_CtA28kzfBBgdc-asnKTkqd1ouJ/view [2023-09-11]. — Bibliogr. s. 337

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
22
 • Corrections for residual stress in X-ray grazing incidence techniqueO poprawkach przy wyznaczaniu naprężeń własnych rentgenowską metodą stałego kąta padania / S. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, A. BACZMAŃSKI, Ch. Braham, A. Lodini // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss., s. 275–281. — Bibliogr. s. 281. — SOTAMA : symposium on Texture and microstructure analysis : September 26–28, 2007, Cracow, Poland / guest eds. Jerzy Jura, Ewa Bełtowska, Jan T. Bonarski ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Cracow. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Corrections in constant incidence angle X-ray technique used for stress measurement / K. WIERZBANOWSKI, S. WROŃSKI, A. BACZMAŃSKI, C. Braham, A. Lodini // W: SOTAMA 2007 : 2\textsuperscript{nd} symposium on Texture and microstructure analysis : Kraków, 26–28 September, 2007 : book of abstracts ; lectures and posters. — [Kraków : s. n.], [2007]. — S. 35–36, P-42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Corrections in X-ray grazing incidence technique used for stress measurement / S. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, A. BACZMAŃSKI, A. Lodini // W: 57\textsuperscript{th} Annual conference on Applications of X-ray analysis : Denver X-ray conference : joint meeting with ICRS-8 : the 8\textsuperscript{th} International Conference on Residual Stresses : plenary session: Stress and society : exhibits, workshops, sessions : Training & applications ; techniques & instrumentation : 4–8 August 2008, Denver, Colorado, U. S. A. : program. — [USA : s. n.], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: