Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Baczmański, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6137-8822

ResearcherID: brak

Scopus: 55894710500

PBN: 900703

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 155, z ogólnej liczby 159 publikacji Autora


1
2
3
 • Analysis of ductile damage – comparison between micromechanical models and neutron diffraction experiments / B. Panicaud, L. Cauvin, L. Le Joncour, A. BACZMAŃSKI, K. Saanouni, M. Francois // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2011 vol. 681, s. 91–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.. — Residual Stresses VIII : 8th European conference on Residual Stresses : Trento, Italy, June 26–28, 2010. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.681.91.pdf

 • keywords: residual stresses, hardening, ductile damage, elasto-plasticity, micromechanical models, diffraction measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.681.91

4
 • Analysis of intergranular interactions during ductile damage – comparison between micromechanical models and neutron diffraction experiments / B. Panicaud, L. Cauvin, L. Le Joncour, A. BACZMAŃSKI, K. Saanouni, M. Francois // W: 8th European conference on Residual Stresses : Trento, Italy, June 26–28, 2010 : conference programme and book of abstracts. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 11. — Bibliogr. s. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Application of Göbel mirror for stress measurements using grazing incidence geometry / Grzegorz Buturyn, Andrzej BACZMAŃSKI, Krzysztof WIERZBANOWSKI, Jan Bonarski, Leszek Tarkowski // W: MECA SENS V : the 5\textsuperscript{th} international conference on Mechanical stress evaluation by neutrons and synchrotron radiation ; QuBS 2009 : the 3\textsuperscript{rd} international symposium of Quantum Beam Science Directorate of Japan Atomic Energy Agency : November 10–12, 2009, Mito, Japan : book of abstracts. — [S. l. : s. n.], [2009]. — S. 135. — Bibliogr. s. 135

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
10
11
 • Corrections for residual stress in X-ray grazing incidence techniqueO poprawkach przy wyznaczaniu naprężeń własnych rentgenowską metodą stałego kąta padania / S. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, A. BACZMAŃSKI, Ch. Braham, A. Lodini // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 1 spec. iss., s. 275–281. — Bibliogr. s. 281. — SOTAMA : symposium on Texture and microstructure analysis : September 26–28, 2007, Cracow, Poland / guest eds. Jerzy Jura, Ewa Bełtowska, Jan T. Bonarski ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Cracow. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Corrections in constant incidence angle X-ray technique used for stress measurement / K. WIERZBANOWSKI, S. WROŃSKI, A. BACZMAŃSKI, C. Braham, A. Lodini // W: SOTAMA 2007 : 2\textsuperscript{nd} symposium on Texture and microstructure analysis : Kraków, 26–28 September, 2007 : book of abstracts ; lectures and posters. — [Kraków : s. n.], [2007]. — S. 35–36, P-42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Corrections in X-ray grazing incidence technique used for stress measurement / S. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI, A. BACZMAŃSKI, A. Lodini // W: 57\textsuperscript{th} Annual conference on Applications of X-ray analysis : Denver X-ray conference : joint meeting with ICRS-8 : the 8\textsuperscript{th} International Conference on Residual Stresses : plenary session: Stress and society : exhibits, workshops, sessions : Training & applications ; techniques & instrumentation : 4–8 August 2008, Denver, Colorado, U. S. A. : program. — [USA : s. n.], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Coupled process under high magnetic field: electrodeposition and heat treatment of CoNi alloys / Alexandra Levesque, Donggang Li, Agnieszka Franczak, Qiang Wang, Jozef Kovac, Ivan Skorvanek, Roman WAWSZCZAK, Andrzej BACZMAŃSKI, Jean-Paul Chopart // W: ISMANAM Torino 2013 [Dokument elektroniczny] : 20\textsuperscript{th} international symposium on Metastable, amorphous and nanostructured materials : Torino, June 30–July 5, 2013 / Università degli Studi di Torino, INRiM Instituto Nazionale di Ricerca Metrologica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1], SO4-03. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Critical resolved shear stresses and stress localization in $Mg-alloy$ studied using neutron diffraction / Andrzej BACZMAŃSKI, Marcin WROŃSKI, Maciej Muzyka, Sebastian WROŃSKI, Mirosław WRÓBEL, Jan Pilch, Yuchen Zhao, Lea Le Joncour, Christian Scheffzuk, Gizo Bokuchava // W: ECRS10 : European Conference on Residual Stresses : Leuven, Belgium, 11-14 September, 2018. — [Belgium : s. n.], [2018]. — Opis wg okł.. — S. 101. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
 • Determination of stored elastic energy in plastically deformed copper / A. BACZMAŃSKI, N. Hfaiedh, M. Francois, K. WIERZBANOWSKI, K. Saanouni // W: Size-strain V : diffraction analysis of the microstructure of materials : October 7–9, 2007, Garmisch-Partenkirchen, Germany : abstracts. — [Stuttgart, Germany : Max Planck Institute for Metals Research], [2007]. — S. 44, PD-O-4. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Determination of stored elastic energy in plastically deformed copper / A. BACZMAŃSKI, N. Hfaiedh, M. François, K. Saanouni, K. WIERZBANOWSKI // Zeitschrift für Kristallographie ; ISSN 0044-2968. — 2008 vol. 27 Suppl., s. 65–72. — Bibliogr. s. 72, Abstr.. — 5th size-strain conference Diffraction Analysis of the Microstructure of Materials ; [October 7–9, 2007, Germany]

 • keywords: diffraction, self-consistent model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1524/zksu.2008.0009

21
 • Determination of stress field in textured duplex steel using TOF neutron diffraction method / A. BACZMAŃSKI, S. Wroński, R. Dakhlaoui, C. Braham, K. WIERZBANOWSKI, E. C. Olivier // W: SOTAMA 2007 : 2\textsuperscript{nd} symposium on Texture and microstructure analysis : Kraków, 26–28 September, 2007 : book of abstracts ; lectures and posters. — [Kraków : s. n.], [2007]. — S. 21, P-01

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Determination of the stress field in textured duplex steel using the TOF neutron diffraction method / S. WROŃSKI, A. BACZMAŃSKI, R. Dakhlaoui, C. Braham, K. WIERZBANOWSKI, E. C. Oliver // Acta Materialia [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1873-2453. — Tytuł poprz.: Acta Metallurgica et Materialia. — 2007 vol. 55 iss. 18, s. 6219–6233. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6233, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-09-24. — tekst: https://goo.gl/PWvFzS

 • keywords: neutron diffraction, self-consistent model, elasto-plastic deformation, second-order stresses

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.actamat.2007.07.044

23
 • Differential method for study of stress localization using neutron diffraction / E. Gadalińska, A. BACZMAŃSKI, S. WROŃSKI, L. Le Joncour, B. Panicaurd, M. Francois, C. Braham, A. Paradowska, V. Klosek // W: ICRS 9 : 9th International Conference on Residual Stresses : October 7–9, 2012, Garmisch-Partenkirchen, Germany : abstracts. — [Germany : s. n.], [2012]. — S. 115–116. — Bibliogr. s. 116

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Different grain interaction models used for interpretation of lattice strain data collected using grazing incidence X-ray diffraction / M. MARCISZKO, A. BACZMAŃSKI, M. WRÓBEL, W. Seiler, C. Braham, K. WIERZBANOWSKI // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2014 vols. 768–769, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30, Abstr.. — M. Marciszko – dod. afiliacja: Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers. — ICRS 9 : 9\textsuperscript{th} International Conference on Residual Stresses : 7–9 October 2012, Garmisch-Partenkirchen. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.768-769.26

 • keywords: X-ray diffraction, grazing incident geometry, X-ray stress factors

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.768-769.26

25
 • Diffraction methods and scale transition model used to study evolution of intergranular stress and micro-damage phenomenon during elasto-plastic deformation / A. BACZMAŃSKI, S. WROŃSKI, E Gadalińska, Y. Zhao, L. Le Joncour, C. Braham, C. Scheffzük, P. Kot // W: MECA SENS 2017 : proceedings of the 9\textsuperscript{th} international conference on Mechanical Stress Evaluation by Neutron and Synchrotron radiation : Kruger National Park, South Africa, 19–21 September 2017 / ed. by  Deon Marais, Thomas M. Holden, Andrew M. Venter. — USA : Materials Research Forum LLC, cop. 2018. — (Materials Research Proceedings ; ISSN 2474-3941 ; vol. 4). — ISBN: 978-1-94529166-1  ; e-ISBN: 978-1-94529167-8. — S. 3–8. — Tryb dostępu: http://www.mrforum.com/wp-content/uploads/open_access/9781945291678.pdf [2018-06-01]. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • keywords: diffraction measurements, self-consistent model, yield condition, polycrystalline material, damage process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21741/9781945291678-1