Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Andrunik, mgr inż.

poprzednio: Tuchowska

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-4606-3440 orcid iD

ResearcherID: I-2879-2018

Scopus: 57210355967

PBN: 5e709298878c28a047398a52

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Batch and column sorption of As(V) onto bog iron ores / Magdalena TUCHOWSKA, Tomasz BAJDA, Grzegorz RZEPA, Klaudia Dębiec, Łukasz Drewniak // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2018 vol. 48, s. 88. — XXV\textsuperscript{th} meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : session: ”Petrology in narrow and wide perspective: 25 years of sessions of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland” : 25–28 October 2018, Brunów : abstracts and field trip guide. — tekst: http://www.mineralogia.pl/dokumenty/Mineralogia%20SP_48_2018.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
5
6
 • Fly ash-based zeolites vs zeolite-carbon composites - properties and possibilities of absorption of pesticides / ANDRUNIK Magdalena, Skalny Mateusz, BAJDA Tomasz // W: emc2020 [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{rd} European Mineralogical Conference Cracow Poland : mineralogy in the modern world : 29 August–2 September 2021 : abstract book / editor Jakub Kierczak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland] : Mineralogical Society of Poland, [2021]. — S. 29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://we.tl/t-R4QAlN15V4 [2021-08-31]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Functionalized adsorbents resulting from the transformation of fly ash: characterization, modification, and adsorption of pesticides / Magdalena ANDRUNIK, Mateusz SKALNY, Tomasz BAJDA // Separation and Purification Technology ; ISSN 1383-5866. — 2023 vol. 309 art. no. 123106, s. 1–13. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-01-02

  orcid iD
 • keywords: fly ash, zeolite, organic pollutants, zeolite-carbon composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.seppur.2023.123106

8
9
 • Immobilization of arsenic compounds by bog iron ores / Magdalena TUCHOWSKA, Grzegorz RZEPA, Klaudia Debiec-Andrzejewska, Łukasz Drewniak, Tomasz BAJDA // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2019 vol. 157, s. 138–147. — Bibliogr. s. 146–147, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: desorption, pH, As(V), As(III), competitive sorption, iron oxyhydroxides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2019.24126

10
 • Modification of bentonite with cationic and nonionic surfactants: structural and textural features / Magdalena ANDRUNIK, Tomasz BAJDA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2019 vol. 12 iss. 22 art. no. 3772, s. 1–22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-11-17. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/12/22/3772/pdf

  orcid iD
 • keywords: montmorillonite, adsorption, HDTMA, TX100

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma12223772

11
 • Modification of bentonite with mixed cationic-nonionic surfactants / Magdalena TUCHOWSKA, Tomasz BAJDA // W: EUROCLAY 2019 [Dokument elektroniczny] : international conference on Clay science and technology : 1\textsuperscript{st}–5\textsuperscript{th} July 2019, Paris : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2019]. — S. 609. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://euroclay2019.sciencesconf.org/data/pages/Book_EUROCLAY_vf.pdf [2019-07-16]. — Bibliogr. s. 609

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Removal of pesticides from waters by adsorption: comparison between synthetic zeolites and mesoporous silica materials : a review / Magdalena ANDRUNIK, Tomasz BAJDA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 13 art. no. 3532, s. 1-38. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 33-38, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-24. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/13/3532/pdf

  orcid iD
 • keywords: sorption, water treatment, organic compounds, silicates, agricultural wastes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14133532

14
 • Removal of pesticides from waters with zeolites and zeolite-carbon composites / Magdalena ANDRUNIK, Mateusz Skalny, Tomasz BAJDA // W: NewTech'22 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 8th world congress on New Technologies : Prague, Czech Republic, August 03-05, 2022. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2022]. — S. [1], ICEPR 126-1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://avestia.com/NewTech2022_Proceedings/files/paper/ICEPR/ICEPR_126.pdf [2022-09-08]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sorpcja atrazyny na minerałach ilastych modyfikowanych surfaktantami organicznymi – przegląd literatury[Atrazine sorption on clay minerals modified with organic surfactants – review] / Magdalena ANDRUNIK, Tomasz BAJDA // W: Sorbenty mineralne 2019 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [abstrakty z konferencji : 16–17 września 2019, Jerzmanowice] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-37-1. — S. 9–10. — Bibliogr. s. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sorption of molybdates and tungstates on functionalized montmorillonites: structural and textural features / Magdalena TUCHOWSKA, Barbara MUIR, Mariola Kowalik, Robert P. Socha, Tomasz BAJDA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2019 vol. 12 iss. 14 art. no. 2253, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-07-13. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/12/14/2253/pdf

  orcid iD
 • keywords: heavy metals, smectite, surfactants, sorbent

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma12142253

17
 • Sorption of molybdates and tungstates on modified smectites / Tomasz BAJDA, Magdalena TUCHOWSKA, Barbara Muir, Mariola Kowalik, Robert P. Socha // W: EUROCLAY 2019 [Dokument elektroniczny] : international conference on Clay science and technology : 1\textsuperscript{st}–5\textsuperscript{th} July 2019, Paris : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : s. n.], [2019]. — S. 108. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://euroclay2019.sciencesconf.org/data/pages/Book_EUROCLAY_vf.pdf [2019-07-16]. — B. Muir - afiliacja: PGE Energia Ciepła S. A., Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
21
22
 • The use of fly ash transformation products as sorbents to remove contaminants from water and wastewater / T. BAJDA, M. ANDRUNIK, W. Franus, A. GRELA, A. KLIMEK, J. KUC, J. MATUSIK, B. MUIR, A. Santhana Krishna KUMAR, M. SKALNY, M. SOBCZYK, E. Świstun // W: WASTES 2023 [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} international conference : wastes: solutions, treatments, opportunities : September 6–8, 2023, Coimbra, Portugal : book of proceedings / eds. Fernando Castro, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Guimarães : CVR - Centro para a Valorização de Resíduos. Campus de Azurém da Universidade do Minho, 2023. — (Book of proceedings (Guimarães) ; ISSN 2183-0568). — S. 18–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.wastes2023.org/conference/ [2023-09-11]. — Bibliogr. s 20, Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: sorption, zeolite, zeolite-carbon composite, mesoporous silica materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • Zeolites originated from the transformation of fly ashes - characterization, modification, and adsorption of pesticides / M. ANDRUNIK, M. Skalny, T. BAJDA // W: IZC 2022 [Dokument elektroniczny] : 20th International Zeolite Conference : 3-8 July, Valencia, Spain : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : GEZ Grupo Español de Zeolitas], 2022. — e-ISBN: 978-84-09-42100-8. — S. 1045-1048 P08.010. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.izc2022.com/images/site/IZC-2022-Libro-de-abstracts.pdf [2022-08-09]. — Bibliogr. s. 1048

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: