Wykaz publikacji wybranego autora

Alfred Trzaska, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Colmatage flows with substance exchange of its volumeKolmatacja, przepływy z wymianą masy i zmianą jej objętości / Alfred TRZASKA, Krystyna SOBOWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2000 vol. 45 iss. 3, s. 333–345. — Bibliogr. s. 345, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Eksperymentalne badania wpływu zjawiska kolmatacji na rozkład ciśnienia i zmienność wydatku przy przepływie ze swobodnym zwierciadłemExperimental research of the influence of the colmatage process on presure distribution and variability of flow discharge and flow with free surfaces / Alfred TRZASKA, Krzysztof BRODA, Krzysztof FILEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 1999 vol. 44 iss. 4, s. 531–542. — Bibliogr. s. 541–542, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Flows with substance exchange and change of its volume in radial geometryPrzepływy z wymianą masy i zmianą jej objętości w geometrii radialnej / Alfred TRZASKA, Krystyna SOBOWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2001 vo. 46 iss. 3, s. 309–318. — Bibliogr. s. 318

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kolmatacja : przepływy z wymianą masy i zmianą pędu[Colmatage : the flows with mass and momentum exchange] / Alfred Zdzisław TRZASKA, Krystyna SOBOWSKA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 302, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0258). — Bibliogr. s. 299–[303]. — ISBN: 978-83-7464-124-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • O możliwości ograniczenia dopływu wód do wyrobisk górniczychOne the possibility of limiting water inflow to excavation / Alfred TRZASKA, Krzysztof BRODA, Ryszard Rapacz // Górnictwo : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0990. — 2001 R. 25 z. 2, s. 113–120. — Bibliogr. s. 120, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wyrobiska górnicze, wodoprzepuszczalność górotworu

  keywords: excavations drilling, water permeability of ground

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • O zjawisku kolmatacji i jego wpływie na otoczenieThe phenomenon of colmatage and its effect on the environment / Alfred TRZASKA, Krzysztof BRODA, Wiktor FILIPEK, Krystyna SOBOWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2005 vol. 50 spec. iss., s. 43–56. — Bibliogr. s. 54–56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Pewna prezentacja opisu rozkładu ciśnienia przy przepływach z kolmatacją z uwzględnieniem przesuwającego się czoła fali kolmatantaCertain presentation of the description of the distribution of pressure at the flows with colmatage with the moving of the colmatant wave front taken into consideration / Alfred TRZASKA, Krystyna SOBOWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2005 vol. 50 spec. iss., s. 57–68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Possibility of determining colmatage parameters and functions basing on the theory of colmatage and experimentO możliwości wyznaczenia parametrów i funkcji kolmatacyjnych w oparciu o teorię kolmatacji i eksperyment / Alfred TRZASKA, Krzysztof BRODA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2000 vol. 45 iss. 4, s. 527–542. — Bibliogr. s. 541–542, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Process of colmatage in porous medium with closed circulation of suspensionPrzebieg zjawiska kolmatacji w ośrodku porowatym przy zamkniętym obiegu zawiesiny / Alfred TRZASKA, Krystyna SOBOWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2000 vol. 45 iss. 1, s. 117–123. — Bibliogr. s. 123, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Process of colmatage with transient boundary conditionPrzebiegi zjawiska kolmatacji z nieustalonym warunkiem brzegowym / Alfred TRZASKA, Krystyna SOBOWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2000 vol. 45 iss. 2, s. 237–245. — Bibliogr s. 245, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przepływy z wymianą masy i zmianą pędu, kolmatacja jako narzędzie służące ograniczeniu przepływu wód przez ośrodki porowateThe flows with mass and momentum exchange, colmatage as an instrument designed for limitation of water flow through porous media / Alfred TRZASKA // W: Zabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych : konferencja naukowo-techniczna : Kraków–Bochnia 21–22 września 2001 r. / red. Tadeusz Mikoś, Janusz Chmura ; Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kopalnia Soli „Bochnia” [et al.]. — [Kielce] : Wydawnictwo „SCRIPTUM” : współpr. Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, [2001]. — ISBN10: 8391211649. — S. 403–409. — Bibliogr. s. 409, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Sposób zabezpieczania podziemnych wyrobisk górniczych przed dopływem słonych wód[Method of protecting underground mine workings against inflow of salty waters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jerzy LITWINISZYN, Alfred TRZASKA. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: E21F 16/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 176097 B1 ; Udziel. 1998-11-12 ; Opubl. 1999-04-30. — Zgłosz. nr P.303467 z dn. 1994-05-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL176097B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: