Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksandra Pawluk, mgr inż.

poprzednio: Grzywa

doktorant

* Faculty of Mining and Geoengineering
WGiG-kigbp


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56866276900

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Application of fly ash from biomass in suspension technologies / Waldemar KĘPYS, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA, Aleksandra GRZYWA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2014 R. 15 nr 2, s. 251–255. — Bibliogr. s. 255, Summ.

 • słowa kluczowe: górnictwo, biomasa, popioły lotne, technologie zawiesinowe

  keywords: biomass, fly ash, mining, suspension technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania właściwości odpadów energetycznych ze spalania biomasy : streszczenie[The research of properties of energy wastes from combustion of biomass] / Aleksandra PAWLUK // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 7 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-61-6. — S. 354. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 354

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Effect of grinding process on the level of leaching of the contaminants from the fly ashes from incineration of biomass / Aleksandra PAWLUK // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 81

 • keywords: energetic waste, leachability of contaminants, ash from the biomass combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Effect of grinding process on the level of leachability of the contaminants from the fly ashes from incineration of biomass / Aleksandra PAWLUK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00072, s. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00072.pdf [2017-06-30]. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000072

6
 • Implementation of SWOT-AHP-PSS method as a tool of logistic in the process of optimal strategy selection / Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Aleksandra PAWLUK, Dušan TERPÁK, Radosław WALOSKI // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 138

 • keywords: AHP, SWOT, Analytic Hierarchy Process, market attractiveness, probability of strategy success, market position

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Internal logistic processes in power engineering companies which use solid biomass as a fuelWewnętrzne procesy logistyczne w elektrowniach spalających biomasę stałą / Aleksandra PAWLUK, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Joanna SIERKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9578–9584. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9583–9584, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Internal logistic processes in power engineering companies which use solid biomass as a fuel / Aleksandra PAWLUK, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Joanna SIERKA // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 95

 • keywords: biomass, biofuel, internal logistic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Lokowanie odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych kopalni soliWaste storage in salt mine excavation voids / Dušan TERPÁK, Aleksandra GRZYWA, Piotr KASPRZYK, Anna WIKTOR // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — ISBN: 978-83-937788-5-0. — S. 281–284. — Bibliogr. s. 283–284, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kopalnia soli, podziemne składowanie odpadów, odpady niebezpieczne

  keywords: salt mine, underground waste placement, hazardous waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Paliwa alternatywne z odpadów komunalnychAlternative fuels from municipal waste / Klaudia Wygoda, Aleksandra PAWLUK // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2015 nr 31, s. 273–279. — Bibliogr. s. 278–279, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 52. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Popioły lotne ze spalania biomasy w technologiach górniczych : streszczenie[The fly ashes from combustion of biomass in mining technologies] / Aleksandra PAWLUK // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 7 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-61-6. — S. 355. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 355. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Possibility of use of fly ash from solid biomass combustion as a material to backfill underground miningMożliwości wykorzystania popiołów lotnych ze spalania biomasy stałej jako materiał do podsadzania podziemnych wyrobisk górniczych / PAWLUK A. // W: V Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : [18.06.2016, Kraków] : książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-10-0. — S. 67. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: technologie górnicze, biomasa, popiół lotny

  keywords: biomass, fly ashes, mining technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Properties of fly ash from agro-forestry biomass combustion in the aspect of their use in mining technology / Aleksandra PAWLUK, Piotr KASPRZYK, Dušan TERPÁK // Mining Science ; ISSN 2300-9586. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Górnictwo i Geologia ; ISSN: 2353-5105. — 2015 vol. 22 spec. iss. 2, s. 23–30. — Bibliogr. s. 29–30, Abstr.. — Na karcie tyt. dodatkowo: Interdisciplinary topics in mining and geology

 • keywords: biomass, backfill, fly ash, mining technologies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ms150221

14
 • The influence of development of EURO emission standards on exhalation of air pollution from public transport vehicles based on examples from Cracow / Aleksandra GRZYWA, Maciej GLINIAK // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 80

 • keywords: Cracow, air quality, EURO emission standards

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The mineral sequestration of $CO_{2}$ with the use of fly ash from the co-combustion of coal and biomassMineralna sekwestracja $CO_{2}$ przy zastosowaniu popiołów lotnych ze współspalania węgla i biomasy / Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Aleksandra PAWLUK, Michał PYZALSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2017 vol. 33 iss. 4, s. 143–156. — Bibliogr. s. 151–153, Streszcz., Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2018-01-11. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-97173-29658?filename=The%20mineral%20sequestration.pdf

 • słowa kluczowe: popioły lotne, mineralna sekwestracja CO2, karbonatyzacja bezpośrednia gaz–ciało stałe, współspalanie biomasy

  keywords: fly ash, CO2 mineral sequestration, gas-solid carbonation, biomass co-combustion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2017-0044

16
 • The research on leachability of contaminants from fly ashesBadania wymywalności zanieczyszczeń chemicznych z popiołów lotnych / PAWLUK A. // W: V Kongres młodych ludzi nauki [Dokument elektroniczny] : wizja, nauka, postęp : [18.06.2016, Kraków] : książka streszczeń / red. Krzysztof Dziedzic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Traicon S. C., 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-65180-10-0. — S. 68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: popioły lotne, odpady energetyczne, wymywalność zanieczyszczeń

  keywords: fly ashes, energetic waste, leachability of contaminants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Uboczne produkty spalania biomasy jako materiał do podsadzki zestalanej : streszczenie[The side-products from combustion of biomass as material for backfilling] / Aleksandra PAWLUK // W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców [Dokument elektroniczny], 7 / red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-61-6. — S. 356. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 356. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ rozwoju norm emisji spalin EURO na emisję zanieczyszczeń powietrza z pojazdów komunikacji miejskiej na przykładzie miasta KrakowaThe influence of development of EURO emission standards on exhalation of air pollution from public transport vehicles based on examples from Cracow / Aleksandra GRZYWA, Maciej GLINIAK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4310–4314. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4313–4314, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Kraków, jakość powietrza, normy emisji zanieczyszczeń EURO

  keywords: Cracow, air quality, EURO emission standards

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wykorzystanie ubocznych produktów spalania węgla kamiennego i brunatnego w technologiach górniczychUse of combustion by-products in mining technologies / Dušan TERPÁK, Aleksandra GRZYWA, Piotr KASPRZYK, Anna WIKTOR // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — ISBN: 978-83-937788-5-0. — S. 285–288. — Bibliogr. s. 288, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: podsadzka, popioły lotne, uboczne produkty spalania, technologie zawiesinowe

  keywords: fly ash, combustion by-products, ash filing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Zastosowanie metody SWOT-AHP-PSS, jako narzędzia logistyki w doborze optymalnej strategiiImplementation of SWOT-AHP-PSS method as a tool of logistic in the process of optimal strategy selection / Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Aleksandra PAWLUK, Dušan TERPÁK, Radosław WALOSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9904–9913. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9912–9913, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: AHP, SWOT, atrakcyjność rynkowa, Analytic Hierarchy Process, pozycja rynkowa, prawdopodobieństwo sukcesu strategicznego

  keywords: AHP, SWOT, Analytic Hierarchy Process, market attractiveness, probability of strategy success, market position

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zastosowanie popiołów lotnych ze spalania biomasy w technologiach zawiesinowych[Use of biomass fly ash in suspension technology] / Aleksandra GRZYWA // W: Dokonania naukowe doktorantów 2 [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne – streszczenia : materiały Konferencji Młodych Naukowców : Kraków, 12.04.2014 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-63058-40-1. — S. 36. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 36. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zastosowanie popiołów lotnych ze spalania biomasy w technologiach zawiesinowych[Use of biomass fly ash in suspension technology] / Aleksandra GRZYWA // Dokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-4436. — 2014 nr 4, s. 183–185. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 185, Streszcz.. — Referat opublikowany w cz. 1. — Konferencja młodych naukowców nt. Dokonania naukowe doktorantów – II edycja : Kraków, 12.04.2014

 • słowa kluczowe: biomasa, popiół lotny, technologie zawiesinowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zintegrowany System Zarządzania w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju w przemyśle wydobywczym węgla kamiennegoIntegrated management system in relation to sustainability in hard coal production industry / Agnieszka NOWAK, Aleksandra PAWLUK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 45–52. — Bibliogr. s. 51, Streszcz.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu, zintegrowany system zarządzania

  keywords: sustainability, corporate social responsibility, integrated management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: