Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksander Karcz, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6701719737

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 70, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • Adsorpcyjne oczyszczanie ścieków koksowniczychAdsorption treatment of coking sewage / Piotr BURMISTRZ, Aleksander KARCZ, Aleksander Sobolewski, Marek Ściążko // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2000 R. 45 nr 2, s. 70–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Summ., Rez., Reś.

 • słowa kluczowe: ścieki koksownicze, adsorpcyjne oczyszczanie ścieków

  keywords: sewage treatment, coking sewage

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adsorpcyjne usuwanie związków organicznych i metali ciężkich z roztworów wodnychAn adsorption method for the remowal of organic compounds and heavy metal ions from aqueous solutions / Piotr BURMISTRZ, Aleksander KARCZ // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.7. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości kształtowania jakości koksu przeznaczonego dla procesu wielkopiecowegoAn analysis of the possibilities of quality improvement of blast-furnace coke / Aleksander KARCZ, Andrzej STRUGAŁA // W: XII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec 5–7 lipca 2004. Cz. 1, Zarządzanie i produkcja w hutnictwie / red. nauk. Jan Mróz ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2004. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia). — ISBN10: 8387745421. — S. 8–11. — Bibliogr. s. 11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza porównawcza produkcji wodoru i związanej z nią emisji ${CO_{2}}$ przy zgazowaniu węgla kamiennego w reaktorach Shell oraz TexacoComparative analysis of hydrogen production and related ${CO_{2}}$ emission during hard coal gasification in Shell and Texaco technologies / Piotr BURMISTRZ, Tomasz Chmielniak, Aleksander KARCZ, Marek Ściążko // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2010 t. 13 z. 2, s. 63–75. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Abstr.. — XXIV Konferencja z cyklu Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej : surowce – energia – klimat : polityka energetyczna : Zakopane, 10–13 października 2010, Cz. 1. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wpływu wybranych czynników makro- i mikroekonomicznych na ocenę strategii rozwoju koksowniAnalysis of influence of selected macro- and microeconomic factors on valuation of cokery development strategy / Aleksander KARCZ, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2006 t. 9 z. spec., s. 107–117. — Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Rynki paliw i energii : Zakopane, 8–11 października 2006 / Polska Akademia Nauk, Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Application of lower grades of hard coal for coke production / A. Sobolewski, A. KARCZ // W: 28. Mezinárodn\'{i} koksárenská konference 2000 : 8.–9. listopadu 2000 : Malenovice, Česká Republika : sbornik přednášek / Česká Koksárenská Společnost. — [Česká Republika : s. n.], [2000]. — ISBN10: 80-238-6172-7. — S. 57–62. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie pirolizy mieszanek węgla kamiennego gazowo-koksowego i miękkiego węgla brunatnegoThe pyrolysis examinations for blends of bituminous coal and soft brown coal / Aleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2002 R. 47 nr 6, s. 171–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, węgiel brunatny, piroliza, koks opałowy

  keywords: pyrolysis, brown coal, domestic coke, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badanie wpływu podsuszania mieszanek węglowych na właściwości mechaniczne i reaktywność otrzymanych z nich karbonizatówInvestigation of the impact of coal blends drying on mechanical properties and reactivity of the produced chars / Zbigniew BĘBENEK, Stanisław BUDZYŃ, Piotr BURMISTRZ, Aleksander KARCZ, Andrzej ROZWADOWSKI // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2007 R. 52 nr 1, s. 34–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: koks, podsuszanie, reaktywność koksu, mieszanka węglowa, wytrzymałość koksu

  keywords: drying, coke reactivity, coal blend, mechanical properties of coke

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie zjawiska ekspansji ziaren węgla w okresie ich termicznego uplastycznienia[Examination of the swelling phenomenon of coal grains within the temperature rage of coal plasticity] / Aleksander KARCZ, Zbigniew BĘBENEK, Andrzej STRUGAŁA // W: Konferencja naukowo-techniczna „Koksownictwo' 2001” : uwarunkowania surowcowo-technologiczne produkcji koksu w perspektywie 2010 roku : Szczyrk 26–28 września 2001 r. : materiały konferencyjne / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Karbochemii, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. — [Polska : SIiTPH], [2001]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Catalytic properties of iron in $C_{1}-C_{3}$ hydrocarbon formation during hydrogasification of coal / A. KARCZ, S. PORADA // Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing ; ISSN 1211-1929. — 2001 no. 11, s. 15–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Charakterystyka jakości pyłów koksowych powstających w procesie suchego chłodzenia koksu oraz kierunki ich wykorzystaniaCharacteristics and prospective utilization of coke dust originated from dry-quenching of coke / Aleksander KARCZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2004 R. 49 nr 4, s. 219–223. — Bibliogr. s. 223, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: pył koksowy, chłodzenie suche koksu

  keywords: dry quenching of coke, coke dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ciśnienie rozprężania. Cz. 1, Metody pomiaru ciśnienia rozprężania oraz ciśnienia gazu wewnątrz wsaduCoking pressure. Pt. 1 : Methods for the measurement of coking pressure and internal gas pressure / Aleksander KARCZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2001 R. 46 nr 5, s. 163–168. — Bibliogr. s. 167–168, Summ., Streszcz., Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: ciśnienie rozprężania, węgiel koksowy, ciśnienie gazu, wsad

  keywords: charge, coking pressure, internal gas pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ciśnienie rozprężania. Cz. 2, Wpływ czynników technologicznych na ciśnienie rozprężaniaCoking pressure. Pt. 2 : The impact of technological factors on the coking pressure / Aleksander KARCZ, Grażyna Winnicka // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2001 R. 46 nr 6, s. 204–208. — Bibliogr. s. 208, Summ., Streszcz., Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: ciśnienie rozprężania, wpływ czynników technologicznych

  keywords: technological factors, coking pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ciśnienie rozprężania. Cz. 3, Oddziaływanie ciśnienia rozprężania na ściany komór koksowniczychCoking pressure Pt. 3 : The effect of coking pressure on coke-oven walls / Aleksander KARCZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2001 R. 46 nr 7–8, s. 261–264. — Bibliogr. s. 264, Summ., Streszcz., Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: ciśnienie rozprężania, komora koksownicza

  keywords: coking pressure, coke-oven walls

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ciśnienie rozprężania. Cz. 4, Mechanizm powstawania ciśnienia rozprężaniaCoking pressure. Pt. 4 : The mechanism of coking pressure phenomenon / Aleksander KARCZ, Andrzej STRUGAŁA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2001 R. 46 nr 7–8, s. 265–273. — Bibliogr. s. 273, Summ., Streszcz., Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: ciśnienie rozprężania

  keywords: coking pressure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • $CO_{2}$ load in the process of hydrogen production by coal gasification / A. KARCZ, M. Sciazko, A. STRUGAŁA, T. Chmielniak // W: IFC2010 [Dokument elektroniczny] : 4th International Freiberg Conference on IGCC & XtL Technologies : Dresden/Saxony, Germany 3\textsuperscript{rd} to 6\textsuperscript{th} May 2010 / TU Bergakademie Freiberg. Department of Energy Process Engineering and Chemical Engineering. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Freiberg : TU Bergakademie Freiberg, 2010. — 14 k.. — Tryb dostępu: http://www.gasification-freiberg.org/PortalData/1/Resources/documents/paper/07-1-Sciazko.pdf [2011-04-07]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Coke oven gas cleaning in “Zdzieszowice” coking plant / A. KARCZ, C. Sikorski, W. Kaczmarek, T. Węglarz, R. Cieślar, S. Tomal // W: 4th European coke and ironmaking congress : Paris, June 19–21, 2000 : proceedings, Vol. 1. — [Paris : s. n.], [2000]. — S. [1–5]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Correlation between the expansion pressure determined under laboratory conditions and selected indices describing the coking properties of coals from the Upper Silesian Coal Basin : [summ.]Závislost mezi rozpínavým tlakem stanoveným v laboratorních podmínkách a vybranými koksovacími vlastnostmi uhlí z Hornoslezské uhelné pánve / Aleksander KARCZ, Grażyna Winnicka // W: 30. Mezinárodní koksárenská konference : 10. –11. listopadu 2004, Malenovice, Česká Republika ; [sborník abstraktů přednášek] = 30th International cokemaking conference / [red. Miroslav Kaloč] ; Česká koksárenská společnost. — [Ostravá : ČKS], [2004]. — S. 93–96. — Tekst eng.-che.. — Pełny tekst W: 30th International cokemaking conference [Dokument elektroniczny] : November 9–12, 2004, Malenovice, Czech Republic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Czech Cokemaking Society. — [Ostravá : ČKS, 2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Acrobat Reder 5.0 ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Effect of small coal grains on coking process : [summ.]Vliv jemných podílů uhlí na koksovací proces / Aleksander KARCZ, Zbigniew BĘBENEK, Marek Sciazko // W: 30. Mezinárodní koksárenská konference : 10. –11. listopadu 2004, Malenovice, Česká Republika ; [sborník abstraktů přednášek] = 30th International cokemaking conference / [red. Miroslav Kaloč] ; Česká koksárenská společnost. — [Ostravá : ČKS], [2004]. — S. 39–42. — Tekst eng.-che. — CD-ROM nie zawiera pełnego tekstu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ekonomika procesu spalania : temperatura zapłonu karbonizatów węglowychEfficiency of the combustion process : temperature of carbonization / Aleksander KARCZ, Jerzy JONAS, Elżbieta JURZECKA, Andrzej ROZWADOWSKI // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 6, s. 77–79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Energochemiczne przetwórstwo węgla – szansa dla górnictwa węglowego?Energo-chemical coal processing – a challenge for mining industry? / Aleksander KARCZ, Marek Ściążko // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006 : Szczyrk, 20–24 lutego 2006 / red. nauk. Jerzy Kicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje ; nr 66). — Na okł. dodatkowo: 1986–2006 XX lat IGSMiE PAN. — S. 67–76. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Evaluation of $CO_{2}$ emission in the process of hydrogen production through coal gasification / T. Chmielniak, A. KARCZ, A. STRUGAŁA, M. Ściążko // W: Fuel cells and hydrogen technologies : second Polish forum : 7–10.09.2009 Kocierz, Poland : book of abstracts / PSWiOP Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych, AGH. — [S. l.: s. n.], [2009]. — S. O14. — Bibliogr. s. O14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Examination of coking pressure generated by a coal grain bed during carbonisationVýzkum rozpínavého tlaku vznikajícího při koksování uhelné vsázky / A. KARCZ, A. ROZWADOWSKI. A. STRUGAŁA // W: 29. Mezinárodní koksárenská konference : 6.–7. listopadu 2002 Malenovice, Česká Republika = 29\textsuperscript{th} International cokemaking conference / Česká Koksárenská Společnost. — [Česká Republika : s. n.], [2002]. — S. 80–89. — Bibliogr. s. 84, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Gaz koksowniczy jako surowiec do produkcji wodoruCoke oven gas as raw material for hydrogen production / Aleksander KARCZ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2009 t. 12 z. 1, s. 111–117. — Bibliogr. s. 116–117, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: