Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksander Długosz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

* Wydział Paliw i Energii
WPiE-ktp, * Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości przepływu surowego gazu koksowniczego pomiędzy odbieralnikami poprzez przestrzeń podsklepieniowąAnalysis of possibilities for the flow of raw coke-oven gas between receivers through a space under the roof of furnace / Aleksander DŁUGOSZ, Bogusław Smółka, Krzysztof Lebdowicz, Antoni Szołtysik, Augustyn Górski // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 1999 R. 44 nr 3, s. 97–102. — Summ., Rez., Rés.

 • słowa kluczowe: gaz koksowniczy, bateria koksownicza, odbieralnik

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Metoda oznaczania podatności przemiałowej węgla kamiennegoThe method of evaluation of hard coal grindability / Aleksander DŁUGOSZ, Barbara TORA // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.2. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Oporność elektryczna wyrobów węglowych w świetle badań metodą czteropunktową i według polskiej normyResistivity of carbon materials studied comparatively by an original four-point method and according to Polish standard PN-90/C-82055.08 / C. CZOSNEK, M. BOJKOWSKI, A. DŁUGOSZ, J. F. JANIK // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 77–78. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Oporność elektryczna wyrobów węglowych w świetle badań metodą czteropunktową i według Polskiej NormyElectric resistance of carbonic products in the light of investigations by a four-point methods and according to Polish Standard / Cezary CZOSNEK, Maciej BOJKOWSKI, Aleksander DŁUGOSZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2001 R. 46 nr 7–8, s. 254–256. — Bibliogr. s. 256, Summ., Streszcz., Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: oporność elektryczna, materiał węglowy, metoda czteropunktowa

  keywords: carbonic products, electric resistance, four-points methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Paliwa i energia – dzisiaj i jutroFuels and energy – today and tomorrow / Aleksander DŁUGOSZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 1999 R. 44 nr 6, s. 196–202. — Bibliogr. s. 202, Summ., Rez., Rés.

 • słowa kluczowe: energia, paliwo

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Przemiany fizykochemiczne zachodzące w przesypce oporowej w piecu AchesonaPhysical-chemical transformations occurring in resistance booster in Acheson's furnace / Maciej BOJKOWSKI, Aleksander DŁUGOSZ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 1999 R. 44 nr 6, s. 229–232. — Bibliogr. s. 232, Summ., Rez., Rés.

 • słowa kluczowe: chemia fizyczna, piec Achesona, przesypka oporowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Reakcyjność koksu skipowego i pobranego z poziomu dysz wielkiego piecaReactivity of skip coke and the one sampled from the nozzles level of blast furnace / Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ, Cezary CZOSNEK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2000 vol. 45 nr 3, s. 84–90. — Bibliogr. s. 90, Summ., Streszcz., Rez., Reś

 • słowa kluczowe: wielki piec, koks, reakcyjność

  keywords: reactivity, blast furnace, coke

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Reakcyjność koksu – znaczenie i wpływ na redukcję w wielkim piecu[Coke reactivity – the weight and effect on reduction in blast] / A. SADOWSKI, S. BUDZYŃ, A. DŁUGOSZ, R. STACHURA // W: Polska metalurgia w latach 2002 – 2006 / red. wyd. K. Świątkowski, red. działów: M. Blicharski [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, 2006. — Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej „Metalurgia 2006”. — ISBN10: 8391015947. — S. 167–172. — Bibliogr. s. 172, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sinter reduction in simulated blast-furnace conditions in the presence of coke with various reactivityRedukcja spieku w symulowanych warunkach wielkiego pieca z udziałem koksu o różnej reakcyjności / Andrzej SADOWSKI, Stanisław BUDZYŃ, Aleksander DŁUGOSZ // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 4, s. 467–477. — Bibliogr. s. 477

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób utylizacji materiałów pochodzenia organicznego[Method of utilising materials of organic origin] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wiesław ŻMUDA, Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ, Andrzej Włodkowski, Józef Lis. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: B09B 3/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 174223 B1 ; Udziel. 1998-01-29 ; Opubl. 1998-06-30. — Zgłosz. nr P.304640 z dn. 1994-08-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL174223B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Sposób utylizacji odpadów zawierających materiały pochodzenia organicznego, zwłaszcza tworzywa sztuczne[Method of utilizing wastes containing materials of organic origin, in particular plastics] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wiesław ŻMUDA, Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ. — Int.Cl.\textsuperscript{6}: B09B 3/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 170472 B1 ; Udziel. 1996-07-11 ; Opubl. 1996-12-31. — Zgłosz. nr P.298008 z dn. 1993-03-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL170472B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób wytwarzania paku mezofazowego do produkcji włókien węglowych, zwłaszcza grafitowych[Method of obtaining metaphase pitch for production of carbon filaments in particular graphite ones] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Wiesław A. ŻMUDA, Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ. — Int.Cl.\textsuperscript{5}: C10C 3/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 165736 B1 ; Udziel. 1994-09-12 ; Opubl. 1995-02-28. — Zgłosz. nr P.292428 z dn. 1991-11-15. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL165736B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Steksturowanie koksu elektrodowego i elektrod grafitowych w świetle badań rentgenowskich i skaningowychTexturing of electrode coke and related graphite electrodes from XRD and SEM studies of the materials / Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ // W: Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000 : ogólnopolskie seminarium dedykowane Profesorom Aleksandrowi Długoszowi i Mieczysławowi Żyle z okazji 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej : Kraków 15–16 czerwiec 2000 : materiały seminarium / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 2000. — S. 79–81. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Steksturowanie stałych komponentów elektrodowych i elektrod grafitowych w świetle badań rentgenowskich i mikroskopowychTexturing of fixed electrode components and graphite electrodes in the light of X-ray and microscope investigations / Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2000 R. 45 nr 10, s. 340–344. — Bibliogr. s. 344, Summ., Streszcz., Reś, Rez.. — "Węgiel, sorbenty i wyroby węglowe 2000" : sympozjum : 15-16.06.2000, Kraków

 • słowa kluczowe: badania mikroskopowe, badania rentgenowskie, streksturowanie, koks elektrodowy, elektroda grafitowa

  keywords: texturing, electrode coke, graphite electrode, X-ray investigations, microscopy investigation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • The microstructure of the carbon materials after heat treatment up to 2500°CMikrostruktura materiałów węglowych po obróbce termicznej do 2500 C / Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ, Cezary CZOSNEK // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2000 vol. 26 no. 1, s. 31–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wielkość krystalitów grafitu skipowego koksu hutniczego obrobionego termicznie i pobranego z poziomu dysz wielkiego piecaMagnitude of graphite's crystallines of foundry skip coke thermally treated and sampled from the nozzles level of blast furnace / Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ, Cezary CZOSNEK, Wiktoria RATUSZEK // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2000 R. 45 nr 6, s. 205–207. — Bibliogr. s. 207, Summ., Streszcz., Rés, Rez.

 • słowa kluczowe: obróbka termiczna, krystality, grafit skipowy, koks hutniczy, dysza wielkopiecowa

  keywords: blast furnace, graphite, coke, crystallines

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Własności elektryczne materiałów grafitowych w świetle badań metodą czteropunktowąElectrical properties of graphite materials in the light of studies by the four-point method / Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ, Cezary CZOSNEK // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro : Kraków 24–25 czerwca 1999 = Fuels and energy – today and tomorrow : Cracow, June 24-25, 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt.: Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.1. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ obróbki termicznej koksu wielkopiecowego na jego właściwości fizykochemiczneThe effect of heat treatment of blast furnace coke on its physical and chemical properties / Aleksander DŁUGOSZ, Stanisław BUDZYŃ // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2003 R. 48 nr 3, s. 129–135. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: wytrzymałość mechaniczna, koks wielkopiecowy, obróbka termiczna, reakcyjność koksu, krystality grafitu

  keywords: mechanical properties, heat treatment, blast furnace coke, coke reactivity, graphite crystallites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ temperatury i stężenia $CO_{2}$ na reaktywność koksu wielkopiecowegoDependence of coke reactivity on temperature and $CO_{2}$ concentration in reacting gas / DŁUGOSZ A., BUDZYŃ S., SADOWSKI A., STACHURA R. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 82–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr.. — Iron and steelmaking : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15. 10. 2004 Malá Lučivná

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: