Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Żuber, mgr inż.

poprzednio: Trzcionkowska

doktorant

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 57192090883

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Analiza procesów w górnictwie - podejścia i wyzwania[Process analysis in mining - approaches and challenges] / Edyta BRZYCHCZY, Agnieszka TRZCIONKOWSKA, Aneta NAPIERAJ // W: XXIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 24-26.02.2020 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk], 2020. — 1 dysk optyczny. — S. 44. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Streszczenie w części: Spis referatów i streszczenia. — Dostęp również online w: {http://szkolaeksploatacji.pl/referat/analiza-procesow-w-gornictwie-podejscia-i-wyzwania/} [2020-02-28]. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Creation of an event log from a low-level machinery monitoring system for process mining purposes / Edyta BRZYCHCZY, Agnieszka TRZCIONKOWSKA // W: Intelligent Data Engineering and Automated Learning – IDEAL 2018 : 19th international conference : Madrid, Spain, November 21–23, 2018 : proceedings, Pt. 2 / eds. Hujun Yin, [et al.]. — Cham: Springer Nature Switzerland AG, cop. 2018. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 11315. Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI). — ISBN: 978-3-030-03495-5 ; e-ISBN: 978-3-030-03496-2. — S. 54–63. — Bibliogr. s. 62–63, Abstr.. — tekst: https://link-1springer-1com-1000048lw00da.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-03496-2_7.pdf

 • keywords: underground mining, process mining, event logs, low level monitoring system, longwall face

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-03496-2_7

4
 • Forecasting the values of paremeters specific for the operation of powered roof supports in longwall production / Agnieszka TRZCIONKOWSKA // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 6 = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Moniki Hardygóry, Joanny Bac-Bronowicz i Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2016. — ISBN: 978-83-942205-7-0. — S. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Abstr.

 • keywords: neural networks, forecasting, time series, face roofsupport

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/kdimu1616

5
 • Możliwości analizy procesu wydobywczego w kopalni podziemnej z wykorzystaniem technik eksploracji procesówAbility of analyzing mining process in underground mine with Process Mining techniques / Agnieszka TRZCIONKOWSKA // W: Trendy i rozwiązania technologiczne – odpowiedź na potrzeby współczesnego społeczeństwa [Dokument elektroniczny], t. 1 / red. Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017. — e-ISBN: 978-83-65598-58-5. — S. 152–162. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/n4iZCz [2017-09-20]. — Bibliogr. s. 161, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, big data, process mining

  keywords: big data, process mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • New possibilities for process analysis in an underground mineNowe możliwości analizy procesów w kopalni podziemnej / Edyta BRZYCHCZY, Agnieszka TRZCIONKOWSKA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. — 2017 z. 111: Management in mining production, economic, social and technical perspectives and experiences, s. 13–25. — Bibliogr. s. 24–25, Abstr., Streszcz.. — 3rd International Scientific Conference MEET 2017 (Management, Economics, Ethics, Technics). — tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20111/1.%20Brzychczy%20ZN.pdf

 • słowa kluczowe: górnictwo podziemne, analiza procesów, eksploracja procesów, proces pracy obudowy zmechanizowanej

  keywords: underground mining, process mining, process analysis, roof support operation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29119/1641-3466.2017.111.1

7
 • Practical aspects of event logs creation for industrial process modelling / Agnieszka TRZCIONKOWSKA, Edyta BRZYCHCZY // W: MAPE 2018 : XV international conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering : 05–08 September 2018, Zawiercie, Poland : conference proceedings, Vol. 1 iss. 1. — [Polska] : Wydawnictwo PANOVA, cop. 2018. — ISBN: 978-83-65265-25-8. — S. 77–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr.

 • keywords: underground mine, process mining, event logs, sensor data, longwall face

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/mape-2018-0011

8
 • Process-oriented approach for analysis of sensor data from longwall monitoring system / Edyta BRZYCHCZY, Agnieszka TRZCIONKOWSKA // W: Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance : [ISPEM 2018 : Wrocław, 17-18.09.2018] / eds. Anna Burduk [et al.]. — Cham : Springer Nature Switzerland AG, cop. 2019. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 835). — ISBN: 978-3-319-97489-7 ; e-ISBN: 978-3-319-97490-3. — S. 611–621. — Bibliogr. s. 619–621, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-01

 • keywords: process mining, event logs, sensor data, process-oriented analysis, longwall face

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-97490-3_58

9
 • Wykorzystanie reguł asocjacyjnych do analizy pracy wybranego urządzenia w oddziale wydobywczymAssociation rules in analysis of selected machine working in a mining division / Agnieszka TRZCIONKOWSKA, Edyta BRZYCHCZY // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 113–124. — Bibliogr. s. 124, Streszcz.

 • słowa kluczowe: górnictwo, analiza danych, reguły asocjacyjne, język R, stacja transformatorowa

  keywords: mining, data analysis, association rules, R language, transformer station

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zarządzanie procesami w kopalni węgla kamiennego[Process management in coal mines] / Agnieszka TRZCIONKOWSKA // W: TYGIEL 2017 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : IX interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 18–19 marca 2017 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2017. — ISBN: 978-83-65272-51-5. — S. 244. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowanie wybranych technik eksploracji danych w analizie procesu wydobywczego kopalni podziemnej[The use of selected data mining techniques in the analysis of the process of mining inunderground mine] / TRZCIONKOWSKA Agnieszka // W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych, [Cz.] 5 / red. nauk. Jacek Jakubowski. — Kraków : Wydawnictwo StatSoft Polska, 2016. — ISBN: 978-83-88724-74-9. — S. 161–171. — Bibliogr. s. 171

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: