Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Wcisło, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ktl, *Katedra Transportu Linowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Analiza i ocena wyników badań bezpieczeństwa wybranych urządzeń transportu linowegoAnalýza a odhad výsledkov bezpečnosti lán vybraných dopravných zariadení = Analysis and assessment of test results of safety of selected rope of transport installations / Agnieszka WCISŁO // W: Výskum, výroba a použitie ocelových lán : XI. medzinárodná konferencia : 19–22. september 2000 Vysoké Tatry – Podbanské / Technická Univerzita v Košiciach. Katedra Logistiky a Výrobných Systémov Fakulta BERG. — [Košice : TU. KLVS F BERG], [2000]. — S. 261–266. — Bibliogr. s. 266

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń górniczych w świetle prawa Unii EuropejskiejSafety of machines and mining installations in the light of the European Union law / Józef HANSEL, Agnieszka WCISŁO // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej'99 : Szczyrk, 22–26 lutego 1999 = Proceedings of the School of Underground Mining'99 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 1999. — (Sympozja i Konferencje ; nr 36). — ISBN10: 83-87854-50-6. — S. 625–648. — Bibliogr. s. 648, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Budowa baz danych górniczych wyciągów szybowych pracujących w PolsceDevelopment of databases of mine hoists exploited in Poland / Agnieszka WCISŁO, Rafał WCISŁO, Adam Zygmunt // W: Metodyka kształtowania bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych = Methodology of shaping of hoist safety in Polish mines / red. Józef Hansel. — Kraków : AGH, WIMiR, KTL, 2007. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; nr 40). — W zeszycie zamieszczono prace prezentowane na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu ”Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego" pt. ”Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych", Kraków 26–27 czerwca 2007 r.. — S. 67–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Budowa krajowego systemu bezpieczeństwa wybranych obiektów technicznych i podstawy zarządzania tym systemem[Construction and management of state safety system of technical objects] / Agnieszka WCISŁO. — Kraków : KTL AGH, 2000. — 206 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 18). — Bibliogr. s. 189–206, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dostosowywanie polskiego prawa z zakresu bezpieczeństwa techniki do prawa Unii EuropejskiejApproximation of the Polish legislation relating to safety of machines and structures to EU requirements / Józef HANSEL, Agnieszka WCISŁO // W: Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa, Cz. 1 / pod red. Józefa Hansla ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 27). — S. 17–46. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Komputerowy system informacyjny wspomagający zarządzanie krajowym systemem bezpieczeństwa transportu pionowegoComputer-assisted database system for management of the vertical transport system on the national level / Agnieszka WCISŁO, Rafał WCISŁO // W: Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa, Cz. 1 / pod red. Józefa Hansla ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 27). — S. 83–95. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Krajowy system zarządzania bezpieczeństwem obiektów technicznych na tle założeń powszechnej informatyzacji Polski oraz programu e-Europa 2005The safety management system of technical objects against the background of development of computer methods in Poland and the programme e-Europe 2005 / Agnieszka WCISŁO, Rafał WCISŁO // W: Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa, Cz. 2 / pod red. Józefa Hansla ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WIMiR KTL. — Kraków : AGH KTL, 2003. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 32). — S. 189–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Management of safety systems of selected rope transport installationsUpravljanje bezbednosnim sistemima izabranih postrojenja užetnog transporta / Józef HANSEL, Agnieszka WCISŁO // Transport & Logistics = Transport i Logistika ; ISSN 1451-107X. — 2008 no 15, s. 8–18. — Bibliogr. s. 18, Abstr., Apstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nadmiarowe metody i środki kształtowania bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych[Redundancy techniques and measures for safety of mine hoists] / Józef HANSEL, Agnieszka WCISŁO // W: Liny wyrównawcze stalowo-gumowe SAG : praca zbiorowa / pod red. nauk. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 2000. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; nr 19). — ISBN10: 83-909287-8-7. — S. 102–126. — Bibliogr. s. 125–126. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ogólne metody i sposoby kształtowania bezpieczeństwa obiektów technicznych na przykładzie górniczych wyciągów szybowychGeneral methods of creation of safety of technical objects taking example from mining shaft hoists / Józef HANSEL, Agnieszka WCISŁO // W: Opracowanie nowych metod projektowania ruchomych belek odbojowych oraz trzonów wież wyciągowych współpracujących z tymi belkami : praca zbiorowa, Cz. 1 / pod red. Józefa Hansla. — Kraków : KTL AGH, 1999. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 14). — S. 13–30. — Bibliogr. s. 29–30, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pozyskiwanie zasobów do baz danych krajowego systemu zarządzania bezpieczeństwem górniczych wyciągów szybowychData aquisition for the databases of the mine hoist safety management system / Agnieszka WCISŁO, Rafał WCISŁO, Adam Zygmunt // W: Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa, Cz. 2 / pod red. Józefa Hansla ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WIMiR KTL. — Kraków : AGH KTL, 2003. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 32). — S. 203–221. — Bibliogr. s. 221, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Problemy i zadania producentów oraz użytkowników maszyn i urządzeń górniczych wynikające z integracji Polski z Unią EuropejskąProblems and tasks of producers and users of machinery and mining installations resulting from integration of Poland with the European Union / Józef HANSEL, Agnieszka WCISŁO // W: Aktualne problemy optymalizacji transportu pionowego w polskich kopalniach ; Nowe zadania wyższych szkół technicznych związane z integracją z Unią Europejską / [red.: Józef Kuleczka] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków ; KTL AGH, 1999. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; nr 16). — ISBN10: 83-909287-5-2. — S. 76–111. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Propozycja nowego projektu badawczego pt. „Informatyzacja polskiego systemu zarządzania transportem pionowym w kopalniach węgla, rud miedzi i innych minerałów”Proposal for a new research programme „Computer methods in the Polish system of shaft transport management in collieries, copper mines and other mining companies” / Józef HANSEL, Agnieszka WCISŁO, Rafał WCISŁO, Adam Zygmunt // W: Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa, Cz. 2 / pod red. Józefa Hansla ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WIMiR KTL. — Kraków : AGH KTL, 2003. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 32). — S. 240–241

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Sposoby kształtowania bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych[Control of mine hoist safety] / Józef HANSEL, Agnieszka WCISŁO // W: Wyciągi szybowe u progu XXI wieku : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, kwiecień 1999 = Shaft hoisting installations on the verge of the twenty-first century : international scientific and technical conference. — [Szczyrk] : [s. n.], [1999]. — S. 1–13. — Bibliogr. s. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • System komputerowy wspomagający zarzadzanie bezpieczeństwem transportu pionowegoComputer system supporting management of shaft transport safety / Józef HANSEL, Agnieszka WCISŁO, Rafał WCISŁO, Adam Zygmunt // W: Metodyka kształtowania bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych = Methodology of shaping of hoist safety in Polish mines / red. Józef Hansel. — Kraków : AGH, WIMiR, KTL, 2007. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; nr 40). — W zeszycie zamieszczono prace prezentowane na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu ”Jakość, niezawodność oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego" pt. ”Metodyka poprawy bezpieczeństwa transportu pionowego w polskich zakładach górniczych", Kraków 26–27 czerwca 2007 r.. — S. 28–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zarządzanie krajowym systemem bezpieczeństwa urządzeń transportu linowegoManagement of state safety system of rope transportation installations / Józef HANSEL, Agnieszka WCISŁO // W: Systemy bezpieczeństwa transportu linowego, nowe rozwiązania transportu linowego w miastach / [red. Józef Kuleczka]. — Kraków : KTL AGH, 2000. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 20). — S. 45–58. — Bibliogr. s. 57–58. — Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zarządzanie przez cele krajowym systemem bezpieczeństwa transportu pionowegoManagement through objectives of the national system of vertical transport safety / Józef HANSEL, Agnieszka WCISŁO, Adam Zygmunt // W: Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa, Cz. 1 / pod red. Józefa Hansla ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 27). — S. 71–82. — Bibliogr. s. 81–81, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zasady tworzenia i obsługi systemu komputerowego wspomagającego krajowy system zarządzania bezpieczeństwem górniczych wyciągów szybowychDevelopment and utilisation of the computer system supporting the mine hoist safety management system / Agnieszka WCISŁO, Rafał WCISŁO // W: Budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem procesów obsługiwania górniczych wyciągów szybowych : praca zbiorowa, Cz. 2 / pod red. Józefa Hansla ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie WIMiR KTL. — Kraków : AGH KTL, 2003. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 32). — S. 222–236. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: