Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Ścisłowicz, mgr inż.

poprzednio: Moskal

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • 3D reconstruction of power lines using UAV images to monitor corridor clearance / Elżbieta PASTUCHA, Edyta PUNIACH, Agnieszka ŚCISŁOWICZ, Paweł ĆWIĄKAŁA, Witold NIEWIEM, Paweł WIĄCEK // Remote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2072-4292. — 2020 vol. 12 iss. 22 art. no. 3698, s. 1–31. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 29–31, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-11-11. — E. Pastucha - dod. afiliacja: University of Southern Denmark, Odense; P. Wiącek - dod. afiliacja: FlyTech UAV sp. z o. o., Cracow. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/22/3698/pdf

 • keywords: power lines, 3D reconstruction, unmanned aerial vehicles, image-based reconstruction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/rs12223698

2
 • Accuracy of visual ego-motion estimation – a bike mapping system case study / Jakub KOLECKI, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA // W: Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : [Bałtycki Kongres Geodezyjny : Gdańsk 2–4 czerwca 2016] : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2016. — e-ISBN: 978-83-934609-4-6. — S. 15–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.geomatyka.eu/publikacje/isbn9788393460946/isbn9788393460946.pdf [2016-07-29]. — Bibliogr. s. 16

 • keywords: mobile mapping, bundle adjustment, ego-motion estimation, image sequences

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Accuracy of visual ego-motion estimation – a bike mapping system case study / Jakub KOLECKI, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA // W: BGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Los Alamitos ; Washington ; Tokyo : IEEE, cop. 2016. — e-ISBN: 978-1-5090-2421-6. — S. 8–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/5R08T5

 • keywords: mobile mapping, motion analysis, bundle adjustment, image sequences, image matching

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.11

4
 • Badanie geometrii płatowców – wybrane aspektyAircraft geometry research – the selected aspects / Agnieszka MOSKAL, Sławomir MIKRUT // W: VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument eleketroniczny] : Kamionka, 8–10 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2016]. — e-ISBN: 978-83-60507-30-8. — S. 110–111. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/0kpba5 [2016-09-26]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, fotogrametria, badanie geometrii

  keywords: laser scanning, photogrammetry, geometry research

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Detecting elements of railway infrastructure obtained by means of laser scanning and photogrammetry methods / Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA // W: V Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 28–30 maja 2014 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rzeszów : WSI-E], [2014]. — ISBN: 978-83-60507-16-2. — S. 90–91. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: www.wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2014/05/innowacyjne-technologie-ksiazka1.pdf [2014-09-15]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Detekcja znaków drogowych i kolejowych na zdjęciach i w chmurze punktów – przegląd istniejących algorytmówTraffic and railroad signs detection in images and in point cloud – overview of existing algorithms / Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2013 t. 11 z. 2, s. 69–78. — Bibliogr. s. 77, Abstr.

 • słowa kluczowe: znaki drogowe, znaki kolejowe, rozpoznawanie wzorca, detekcja znaków, klasyfikacja znaków

  keywords: template recognition, traffic signs, railroad, sign detection, sign classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Fotogrametria i skaning laserowy w modelowaniu 3D : monografia[Photogrametry and laser scanning in 3D modeling] / pod red.  Sławomira MIKRUTA, Ewy Głowienki ; aut.: Ewa Głowienka, Bogdan Jankowicz, Bogusława Kwoczyńska, Przemysław KURAS, Krystyna Michałowska, Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Izabela Piech, Michał STRACH, Jakub Sroka. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015. — 147 s.. — Bibliogr. s. 138-142. — ISBN: 978-83-60507-26-1. — Publikacja dostępna online: {http://goo.gl/Iha15u}. — Data dostępu: 2015-04-28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Integracja danych obrazowych i skaningowych na wybranym przykładzieIntegration of image and laser scanning data based on selected example / Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Urszula MARMOL // W: iNOTICE'14 [Dokument elektroniczny] : Emerging applications and educational approaches for social impact, Warsztaty: Nowe technologie informatyczne w służbie edukacji : fifth international NOTICE conference = 5. konferencja międzynarodowa ; Seminarium: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania : 25–26 czerwca Słok k/Bełchatowa 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.kis.p.lodz.pl/abstracts.html [2014-09-17]. — Tekst pol.-ang.. — Abstrakt opublikowany w ramach seminarium

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, fotogrametria, integracja danych, dane obrazowe

  keywords: laser scanning, photogrammetry, data integration, image data

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Problemy automatycznego modelowania i teksturowania obiektów opisujących skrajnię linii kolejowychProblems of automatic modelling and texturing of objects that describe railway line clearance gauge / Krystian PYKA, Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA, Regina TOKARCZYK // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2013 vol. 25, s. 177–188. — Bibliogr. s. 185–187, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-24-2

 • słowa kluczowe: naziemny skaning laserowy, teksturowanie, obraz cyfrowy, skrajnia kolejowa, modelowanie 3D

  keywords: terrestrial laser scanning, texturing, digital image, 3D modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Selected aspects of processing digital images obtained from UAVs / Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL // W: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania [Dokument elektroniczny] : Słok, 17–18 czerwca 2015 : [streszczenia artykułów]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej], [2015]. — S. [3]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.kis.p.lodz.pl/g/content/file/slok/Streszczenia_AGH.pdf [2016-04-28]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Track and gauge geometry measurements – the present and future / Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA // Measurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 2450-2855. — Tytuł poprz.: Pomiary, Automatyka, Kontrola ; ISSN: 0032-4140. — 2016 vol. 62 no. 2, s. 66–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr.

 • keywords: track gauge, railway gauge measurements, railway track measurements, mobile mapping systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wybrane aspekty mobilnego skanowaniaSelected problems of mobile scanning / Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL // W: VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — e-ISBN: 978-83-60507-23-0. — S. 125–127. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/streszczenia_VI-konferencja.pdf [2015-07-15]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: fotogrametria, integracja danych, dane obrazowe, mobilny skaning laserowy

  keywords: photogrammetry, data integration, image data, mobile laser scanning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wykrywanie i rozpoznawanie wybranej klasy znaków kolejowychDetection and recognition of selected class railway signs / Sławomir MIKRUT, Zbigniew MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA // W: iNOTICE'14 [Dokument elektroniczny] : Emerging applications and educational approaches for social impact, Warsztaty: Nowe technologie informatyczne w służbie edukacji : fifth international NOTICE conference = 5. konferencja międzynarodowa ; Seminarium: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania : 25–26 czerwca Słok k/Bełchatowa 2014. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.kis.p.lodz.pl/g/content/file/slok/Streszczenia_AGH.pdf [2014-09-17]. — Tekst pol.-ang.. — Abstrakt opublikowany w ramach seminarium

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, skaning mobilny, wykrywanie znaków kolejowych, ekstrakcja obiektów

  keywords: neural network, feature extraction, mobile scanning, railway sign extraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: