Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Pęska-Siwik, dr inż.

poprzednio: Pęska

adiunkt

Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kgzik


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8893-5761 orcid iD

ResearcherID: R-7903-2017

Scopus: 57197871896

PBN: 5e70938d878c28a0473ac94b

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • Agricultural and forest land use changes in Poland within 2003-2017 / Agnieszka PĘSKA-SIWIK // W: Recent advances in environmental science from the Euro-Mediterranean and surrounding regions (2nd edition) : proceedings of 2nd Euro-Mediterranean Conference for Environmental Integration (EMCEI-2), Tunisia 2019 / eds. Mohamed Ksibi, [et al.]. — 2 ed.. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2021. — (Environmental Science and Engineering ; ISSN 1863-5520. Environmental Science ; ISSN 1431-6250). — ISBN:  978-3-030-51209-5 ; e-ISBN:  978-3-030-51210-1. — S. 1079–1083. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-10

 • keywords: agricultural land, exclusion of land from production, land use change, forestry land

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-030-51210-1_169

2
 • Analiza czasu trwania postępowania w sprawie o rozgraniczenie nieruchomościAnalysis of the duration of delimitation real estate / Agnieszka BIEDA, Agnieszka PĘSKA, Agnieszka Szałajko // Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum ; ISSN 1644-0749. — 2016 vol. 15 nr 1, S. 15–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rozgraniczenie nieruchomości, czas trwania, gmina Liszki

  keywords: delimitation, duration, commune Liszki

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Assessing the usefulness of the photogrammetric method in the process of capturing data on parcel boundaries / Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2017 vol. 66 no. 1, s. 3–22. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-26. — tekst: https://journals.pan.pl/Content/100880?format_id=1

  orcid iD
 • keywords: accuracy, photogrammetry, record parcel, register of land and buildings, boundary

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/geocart-2017-0003

4
 • Attribute 'mean error of the boundary point position' in the aspect of accuracy assessment of parcel surface area / Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // W: ”GIS ODYSSEY 2018” [Dokument elektroniczny] : geographic information systems conference and exhibition : 25\textsuperscript{th} anniversary conference : 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Paweł Ćwiąkała, Anita Kwartnik-Pruc, Edyta Puniach. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2018]. — (Conference proceedings (GIS Odyssey. Online) ; ISSN 2623-5714). — S. 40–50. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.gis.us.edu.pl/index.php/conference-proceedings-2018 [2018-09-10]. — Bibliogr. s. 49–50, Abstr.

 • keywords: evaluation, surface area, real estate cadastre, cadastral parcel, boundary, boundary point

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Boundary point and boundary of the cadastral parcel as LADM objects by the example of a Polish real estate cadastre / Agnieszka PĘSKA-SIWIK, Piotr BENDUCH // W: ”GIS ODYSSEY 2018” [Dokument elektroniczny] : geographic information systems conference and exhibition : 25\textsuperscript{th} anniversary conference : 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Paweł Ćwiąkała, Anita Kwartnik-Pruc, Edyta Puniach. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2018]. — (Conference proceedings (GIS Odyssey. Online) ; ISSN 2623-5714). — S. 375–386. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.gis.us.edu.pl/index.php/conference-proceedings-2018 [2018-09-10]. — Bibliogr. s. 384–386, Abstr.

 • keywords: LADM, real estate cadastre, boundary, boundary point

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Budynek czy nie budynek, czyli co ujawniamy w bazie EGiBBuilding or not the building, that is what we reveal in the EGiB database / Agnieszka PĘSKA-SIWIK, Piotr BENDUCH, Paweł HANUS // W: 8\textsuperscript{th} international scientific conference in series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 88–89. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: dane przestrzenne, budynek, kataster nieruchomości, rejestracja w EGiB

  keywords: building, spatial data, real estate cadastre, registaration in EGiB database

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Budynek czy nie budynek, czyli co ujawniamy w bazie EGiBBuilding or not the building, that is what we reveal in the EGiB database / Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2017 R. 89 nr 6, s. 10–13. — Bibliogr. s. 13

  orcid iD
 • słowa kluczowe: dane przestrzenne, budynek, kataster nieruchomości, rejestracja w EGiB

  keywords: building, spatial data, real estate cadastre, registration in EGiB database

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2017.6.1

8
 • Budynek na mapie ewidencyjnej, kontur budynku i bloki budynkuBuilding on cadastral map, building contour and blocks of building / Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2017 R. 89 nr 7, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20

  orcid iD
 • słowa kluczowe: budynek, kataster nieruchomości, kontur budynku, blok budynku

  keywords: real estate cadastre, building contour, blocks of building

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2017.7.1

9
 • Charakterystyka wybranych prac geodezyjnych związanych z określaniem przebiegu granic działki ewidencyjnej w kontekście atrybutu ZRDCharacteristics of selected geodetic works related to determining the course of cadastral plot boundaries in the ZRD attribute context / Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2020 R. 92 nr 1, s. 16–20. — Bibliogr. s. 20

  orcid iD
 • słowa kluczowe: podział nieruchomości, ewidencja gruntów i budynków, jakość, rozgraniczenie nieruchomości, punkt graniczny

  keywords: land and building register, quality, real estate delimitation, real estate division, boundary point

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2020.1.2

10
 • Comparison of the methods of capturing data concerning parcel boundaries in aspects of their accuracy and reliability / Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA // W: ”GIS ODYSSEY 2016” : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 5th–9th September 2016, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Agnieszka Bieda, Jarosław Bydłosz, Anna Kowalczyk. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2016]. — ISBN: 978-953-6129-55-3. — S. 25–34. — Bibliogr. s. 33–34, Abstr.. — Dostęp również online: {https://goo.gl/mCpbDS} [2016-11-15]

 • keywords: register of land and buildings, cadastral parcel, boundary, data capture

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Crustal deformation across and beyond Central Europe and its impact on land boundaries / Kamil MACIUK, Agnieszka PĘSKA-SIWIK, Ahmed El-Mowafy, Lukasz Borowski, Michal Apollo // Resources [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-9276. — 2021 vol. 10 iss. 2 art. no. 15, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-02-12. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-9276/10/2/15/pdf

  orcid iD
 • keywords: deformation, boundaries, GNSS, tectonic plate movement, parcels

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/resources10020015

13
 • Dokładność położenia i błąd średni położenia punktu granicznego (atrybut BPP)Positional accuracy and mean error of the boundary point position (BPP attribute) / Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2020 R. 92 nr 2, s. 20–24. — Bibliogr. s. 24

  orcid iD
 • słowa kluczowe: dokładność, punkt graniczny, pole powierzchni, numeryczny opis granic, błąd średni położenia punktu granicznego

  keywords: accuracy, surface area, boundary point, boundary numerical description, mean error of boundary point position

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2020.2.3

14
 • Evaluation of the procedure for excluding land from agricultural production in the context of disclosure of changes in the use of land in land and building records / Joanna RECZYŃSKA, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2019 nr III/1, s. 181–195. — Bibliogr. s. 194–195, Abstr.. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18735.htm?plik=2321

  orcid iD
 • keywords: protection of agricultural land, change of land use, registration of land and buildings, exclusion of land from agricultural production

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/INFRAECO.2019.3.1.014

15
 • Evaluation of the quality of spatial data collected in the land and building register / PĘSKA-SIWIK Agnieszka // W: Innovations in geodesy, cartography, real estate management and surface water protection : III international scientific technical conference : Janów Lubelski, 6–8 June 2018 : book of abstracts / eds. Agnieszka Listosz, Żanna Stręk, Przemysław Leń ; University of Life Sciences in Lublin. Department of Environmental Engineering and Geodesy, [etc.]. — Lublin : [s. n.], 2018. — ISBN: 978-83-63657-97-0. — S. 62

 • keywords: accuracy, cadastre, spatial data, quality, boundary

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Gospodarka nieruchomościami na tle planowania przestrzennego i procesów budowlanychReal estate management in view of spatial planning and construction processes / Agnieszka BIEDA, Agnieszka PĘSKA // W: VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — e-ISBN: 978-83-60507-23-0. — S. 19–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/streszczenia_VI-konferencja.pdf [2015-07-15]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: podział nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne

  keywords: spatial planning, land management, real estate division

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Historyczne technologie pomiarowe oraz kryteria dokładnościowe związane z wyznaczaniem położenia punktów granicznych, Cz. 2Historical measuring technologies and accuracy criteria related to determining the boundary points location, Pt. 2 / Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2020 R. 92 nr 5, s. 17-20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Abstr.. — W publikacji błędnie podano numer czasopisma (nr 4), powinno być: nr 5

  orcid iD
 • słowa kluczowe: dokładność, ewidencja gruntów i budynków, kataster nieruchomości, punkt graniczny, błąd średni położenia punktu granicznego

  keywords: accuracy, land and building register, real estate cadastre, boundary point, mean error of boundary point position

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2020.5.2

19
 • Historyczne technologie pomiarowe oraz kryteria dokładnościowe związane z wyznaczaniem położenia punktów granicznych, Cz. 1Historical measuring technologies and accuracy criteria related to determining the boundary points location, Pt. 1 / Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2020 R. 92 nr 4, s. 16-19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: dokładność, ewidencja gruntów i budynków, kataster nieruchomości, punkt graniczny, błąd średni położenia punktu granicznego

  keywords: accuracy, land and building register, real estate cadastre, boundary point, mean error of boundary point position

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2020.4.2

20
21
22
 • Ocena przydatności metody fotogrametrycznej w procesie pozyskiwania danych o przebiegu granic działek ewidencyjnych[Assessing the usefulness of the photogrammetric method in the process of capturing data on parcel boundaries] / Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // W: Współczesne trendy w katastrze i gospodarce nieruchomościami [Dokument elektroniczny] : 24 listopada 2016 r., Warszawa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa] : [s. l.], [2016]. — S. 1. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/LYV5fA [2017-04-25]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Pozyskiwanie i ujawnianie danych opisowych budynku w katastrze nieruchomościGathering and revealing descriptive data of building in the real estate cadastre / Paweł HANUS, Piotr BENDUCH, Agnieszka PĘSKA-SIWIK // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2017 R. 89 nr 9, s. 6–10. — Bibliogr. s. 10

  orcid iD
 • słowa kluczowe: budynek, kataster nieruchomości, opisowe dane ewidencyjne budynku

  keywords: building, real estate cadastre, descriptive cadastral data of building

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2017.9.2

24
 • Prawne aspekty powojennych form organizacyjnych mających na celu usprawnienie produkcji rolnejLegal aspects of organizational forms postwar aimed at improving agricultural production / Marta OGÓRKIEWICZ, Agnieszka PĘSKA // W: V Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Kamionka, 28–30 maja 2014 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie [etc.]. — [Rzeszów : WSI-E], [2014]. — ISBN: 978-83-60507-16-2. — S. 55–56. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: ustawodawstwo, kolektywizacja rolnictwa, reforma rolna

  keywords: legislation, collectivization of agriculture, agricultural reform

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Problematic aspects of registering ecological land-use in the Real Estate Cadastre / BENDUCH Piotr, PĘSKA-SIWIK Agnieszka, HANUS Paweł // W: Ecological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — ISBN: 978-8363657-99-4. — S. 19. — Dostęp również online: {https://coee.urk.edu.pl/zasoby/164/Book.pdf}

 • keywords: environmental protection, real estate cadastre, land-use, ecological land-use

  cyfrowy identyfikator dokumentu: