Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Lisicka, mgr inż.

doktorant

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • An universal test station for multichannel integrated neural amplifiers based on LabVIEW environmentProjekt uniwersalnego stanowiska do testów wielokanałowych scalonych wzmacniaczy sygnałów neurobiologicznych opartego o środowisko LabVIEW / Agnieszka LISICKA, Piotr KMON // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 11, s. 115–118. — Bibliogr. s. 118, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2016/11/29.pdf

 • słowa kluczowe: wielokanałowe układy scalone, LabView, testowanie, wielofunkcyjna karta pomiarowa

  keywords: LabView, multi-channel integrated circuits, test procedures, multi-function measurement card

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2016.11.29

2
 • Design for the testability of the multichannel neural recording and stimulating integrated circuit / Piotr KMON, Piotr OTFINOWSKI, Paweł GRYBOŚ, Robert SZCZYGIEŁ, Mirosław ŻOŁĄDŹ, Agnieszka LISICKA // W: MIXDES 2015 : mixed design of integrated circuits and systems : Toruń, Poland June 25–27, 2015 : book of abstracts of 22\textsuperscript{nd} international conference / ed. Andrzej Napieralski. — Łódź : Lodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-63578-06-0. — S. 85. — Abstr.. — Pełny tekst na CD-ROMie. — eISBN 978-83-63578-06-0. — S. 305–308. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 308, Abstr.

 • keywords: ASIC, neurobiology experiments, neural recording, current stimulation, multi-channel architecture

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MIXDES.2015.7208532

3
 • Design of a circuit for a CMRR correction of multichannel integrated circuits / Piotr KMON, Agnieszka LISICKA // W: MIXDES 2016 [Dokument elektroniczny] : Mixed Design of integrated circuits and systems : Łódź, Poland, June 23–25, 2016 : book of abstracts of 23\textsuperscript{rd} international conference / ed. by Andrzej Napieralski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Łódź : Lodz University of Technology. Department of Microelectronics and Computer Science, cop. 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-8-3635-7808-4. — S. 62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstr.. — Pełny tekst pod adresem {http://wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==7529728}. — S.183–186. - Bibliogr. s.186, Abstr.

 • keywords: neurobiology experiments, CMRR, multi-chanell IC, correction circuits

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/MIXDES.2016.7529728

4
 • Fast algorithms for multi-level threshold dispersion and gain corrections / P. MAJ, P. KMON, A. KOZIOŁ, A. LISICKA // W: 2016 IEEE NSS/MIC [Dokument elektroniczny] : IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC) : 29 October - 5 November 2016, Strasbourg, France : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Strasbourg : s. n.], [2016]. — S. [27–28] N06-23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://2016.nss-mic.org/images/program/abstractbook.pdf [2017-09-05]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Frequency bandwidth correction circuit for multichannel integrated electronics dedicated to neurobiology experiments / Agnieszka LISICKA, Piotr KMON // W: ICSES'16 [Dokument elektroniczny] : 2016 International Conference on Signals and Electronic Systems : September 5–7, 2016, Kraków, Poland : proceedings / ed. by Witold Machowski, Jacek Stępień. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2016. — Dysk Flash. — Dod. ISBN 978-1-5090-2667-8. — e-ISBN: 978-1-5090-2666-1. — S. 47–50. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 50, Abstr.

 • keywords: neurobiology experiments, multi-channel integrated circuits, uniformity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/ICSES.2016.7593818

7
 • Main parameters uniformity enhancement in multichannel integrated circuits dedicated to biomedical signals recordings / Piotr KMON, Agnieszka LISICKA, Mirosław ŻOŁĄDŹ // W: BioCAS 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 IEEE Biomedical Circuits and Systems conference : October 17–19, Shanghai, China : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2016. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-5090-2959-4. — S. 276–279. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 279, Abstr.

 • keywords: calibration, neurobiology experiments, uniformity, multi-channel recording circuits

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Projekt bloków korekcyjnych do zastosowań w wielokanałowych układach scalonych dedykowanych do eksperymentów neurobiologicznych[The project correction blocks for use in multi-channel integrated circuits dedicated to neurobiological experiments] / Piotr KMON, Agnieszka LISICKA, Paweł GRYBOŚ // W: XV KKE [Dokument elektroniczny] : Krajowa Konferencja Elektroniki : Darłowo, 06–10.06.2016 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Koszalin : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 532–537. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 537, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: wielokanałowe układy scalone, eksperymenty neurobiologiczne, korekcja, rozrzuty

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Projekt i pomiary wielokanałowego układu scalonego o architekturze pikselowej do zastosowań w zaawansowanych eksperymentach neurobiologicznych[Design and measurements of multichannel integrated circuit of pixel architecture for advanced neurobiological experiments] / Piotr KMON, Paweł GRYBOŚ, Piotr OTFINOWSKI, Robert SZCZYGIEŁ, Mirosław ŻOŁĄDŹ, Agnieszka LISICKA // W: Czternasta krajowa konferencja elektroniki [Dokument elektroniczny] : Darłowo, 08–12.06.2015 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 682–688. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 687–688, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: wielokanałowe układy scalone, ASIC, rejestracja, eksperymenty neurobiologiczne, stymulacja

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Projekt uniwersalnego stanowiska do testów wielokanałowych scalonych wzmacniaczy sygnałów neurobiologicznych opartego o środowisko LabVIEW[Design of an universal test station for multichannel integrated neural amplifiers based on LabVIEW environment] / Agnieszka LISICKA, Piotr KMON // W: VII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — ISBN: 978-83-79471-96-6. — S. 65–66. — Bibliogr. s. 66. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: wielokanałowe układy scalone, LabView, testowanie, wielofunkcyjna karta pomiarowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu: