Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Konon, dr

poprzednio: Duś-Picheta

asystent

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kaśk


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Application of illite/smectite indicator for identification of external hot fluids in the Magura Nappe, Outer Carpathians (first results) / Agnieszka DUŚ-PICHETA, Anna ŚWIERCZEWSKA // W: HUNTEK 2009 : 7\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) : 13–16 May, 2009, Pécs, Hungary. — [Hungary : s. n.], [2009]. — Na okł. dod.: 14\textsuperscript{th} Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (CTS). — S. 42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania wpływu czynników fizycznych i chemicznych na wymywanie metali z osadów dennychStudies on physical chemical factors influence on de-sorption of metals from sediments / Agnieszka DUŚ-PICHETA, Witold RECZYŃSKI // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2008 : Kraków, 25–27 września 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej Academica, GN Pro Futuro, 2008. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 3). — Na okł. tyt.: III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-927762-0-8. — S. 223–228. — Bibliogr. s. 228, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cementacja kalcytowa szczelin tektonicznych z płaszczowiny magurskiej w świetle badań izotopów strontu : [abstrakt][Calcite cementation of tectonic fractures from the Magura Nappe on the basis of the strontium isotope analysis] / Agnieszka KONON // W: Geologia morza : teraźniejszość kluczem do przeszłości, przeszłość kluczem do przyszłości : konferencja dedykowana prof. dr. hab. Stanisławowi Lorencowi : Poznań, 7–9 listopada 2013. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013. — ISBN: 978-83-63400-91-0. — S. 34. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geochemical constraints on the timing of blocky calcite mineralization in the Magura Nappe (Polish Outer Carpathians) / Agnieszka DUŚ-PICHETA, Anna ŚWIERCZEWSKA // W: CETeG 2010 : 8\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Group studies (CETeG) : 22–25 April 2010, Mąchocice Kapitulne, Poland : conference proceedings / eds. Mirosław Ludwiniak, Andrzek Konon, Anna Żylińska. — Warsaw : University of Warsaw. Faculty of Geology : Polish Geological Institute –National Research Institute, 2010. — S. 57–58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Is it possible to identify an external source of hot fluids in the Magura nappe (Outer Carpathians)? / A. DUŚ-PICHETA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2009 vol. 41 no. 3 dod. Geovestník, s. 355. — Herlandia 2009: 10th international conference of young geologists : Herl'any 2.–4.4.2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kalcyty blokowe ze szczelin tektonicznych w piaskowcach płaszczowiny magurskiej (Karpaty zewnętrzne) – wstępne wyniki badańBlocky calcites from tectonic fractures hosted in sandstones of the Magura Nappe (Outer Carpathians) – preliminary results / Agnieszka DUŚ-PICHETA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2008 t. 34 z. 3, s. 561–571. — Bibliogr. s. 569–570, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-03/Geologia_2008_3_11.pdf

 • słowa kluczowe: płaszczowina magurska, żyły kalcytu blokowego, cementacja piaskowców

  keywords: Magura Nappe, blocky calcite veins, sandstone cementation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kalcyty blokowe ze szczelin w piaskowcach płaszczowiny magurskiej (Karpaty zewnętrzne)[Blocky calcites from fractures hosted in sandstones of the Magura Nappe (Outer Carpathians)] / Agnieszka DUŚ-PICHETA // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Tectonic implications of cementation distribution in sandstone: examples from the Magura nappe, Outer Carpathians (Poland) / Agnieszka DUŚ-PICHETA, Anna ŚWIERCZEWSKA // W: SlovTec 08 : 6\textsuperscript{th} meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 13\textsuperscript{th} meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : 23–26 April 2008, Upohlav, Pieniny Klippen Belt, Slovakia : proceedings and excursion guide / eds. Zoltán Németh, Dušan Plašienka. — Bratislava : State Geological Institute of Dionyz Stur, cop. 2008. — ISBN: 978-80-89343-01-0. — S. 28–29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: