Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Grzybowska, mgr inż.

poprzednio: Ładocha

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Charakterystyka powierzchniowa i elektrochemiczna elektrod stałych modyfikowanych nanocząstkami tlenku tytanu(IV)[Surface and electrochemical characteristic of solid electrodes modified by titanium oxide(IV) nanoparticles] / Katarzyna WILKOSZ, Łukasz MAGDA, Agnieszka GRZYBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Wiedza i technologia motorem gospodarki 2017 [Dokument elektroniczny] : monografia / red. nauk. Marzena Sylwia Kruk, Agnieszka Synowiec. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Częstochowa : Omnibuss, 2017. — e-ISBN: 978-83-943111-4-8. — S. 76–93. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.omnibuss.pl/images/banners/monogr.2017.pdf [2017-09-20]. — Bibliogr. s. 92–93, Streszcz.

 • słowa kluczowe: woltamperometria, elektroda modyfikowana, tlenek tytanu(IV), PEDOT

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dopamine detection used to glassy carbon electrode modified by conductive polymer with nanopowders of ${TiO_2}$ : [abstract] / Łukasz MAGDA, Agnieszka GRZYBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 290

 • keywords: nano powders, polymers, parameters, electrochemical methods, glassy carbon electrodes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Effect of modification of carbon paste electrodes pasted on the quality of the analytical signal : [abstract] / Agnieszka GRZYBOWSKA, Łukasz MAGDA, Władysław W. KUBIAK // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 289

 • keywords: modification, cyclic voltammetry, carbon paste electrodes, dopamine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Effect of the electrode roughness on the electrode reaction / A. ŁADOCHA, W. W. KUBIAK // W: EYEC monograph : 4\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 27–29\textsuperscript{th} 2015, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2015. — Na okł. dod.: 100 lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-936575-1-3. — S. 406

 • keywords: roughness, electrode, voltammetric

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Elektrochemiczne badanie właściwości kationowych metaloporfiryn : [abstract][Electrochemical characterization of cationic metalporphines] / K. Pamin, A. ŁADOCHA, S. Basąg, W. KUBIAK, J. Połtowicz // W: XLVI OKK : XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 19–21.03.2014, Kraków = XLVI Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP im. Jerzego Habera PAN, 2014 + CD. — ISBN: 978-83-60514-19-1. — S. 259. — Bibliogr. s. 259. — A. Ładocha, W. Kubiak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Elektrochemiczne badanie właściwości soli metali przejściowych kwasów fosforomolibdenowego i fosforowolframowego[Electrochemical study of properties of the phosphomolybdic and phosphotungstic acids salts with transient metals] / K. Pamin, A. ŁADOCHA, S. Basąg, W. KUBIAK, J. Połtowicz // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 276. — A. Ładocha, W. Kubiak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Modyfikacja elektrody z węgla szklistego kompozytem polimer przewodzący – nanoproszek ceramiczny[Modification of glassy carbon electrodes by conductive polymer-ceramic nanopowder composite] / Łukasz MAGDA, Agnieszka GRZYBOWSKA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK // W: Nowe strategie w analizie elektrochemicznej : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2017. — ISBN: 978-83-63663-90-2. — S. 445–456. — Bibliogr. s. 456

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nanoproszek ditlenku tytanu jako modyfikator elektrod stałych stosowanych w woltamperometrii[Nanoparticles of titanium dioxide as a modifier of solid electrode used in voltammetry] / Agnieszka GRZYBOWSKA, Łukasz MAGDA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1–2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-91-9. — S. 80. — Bibliogr. s. 80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • New application of glassy carbon electrode modified by material composed of ceramic nanopowder and conductive polymers : [abstract] / Łukasz MAGDA, Agnieszka GRZYBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 291

 • keywords: polymers, nano particles, cyclic voltammetry, glassy carbon electrodes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Oznaczania 3,4-dihydroksyetyloaminy za pomocą elektrod stałych modyfikowanych kompozytem polimer przewodzący-nanoproszek ceramiczny[Determination of 3,4-dihydroxyphenethyloamine by solid electrodes modified by conducting polymer-ceramic nanopowder composite] / Łukasz MAGDA, Katarzyna WILKOSZ, Agnieszka GRZYBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Wiedza i technologia motorem gospodarki 2017 [Dokument elektroniczny] : monografia / red. nauk. Marzena Sylwia Kruk, Agnieszka Synowiec. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Częstochowa : Omnibuss, 2017. — e-ISBN: 978-83-943111-4-8. — S. 94–108. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.omnibuss.pl/images/banners/monogr.2017.pdf [2017-09-20]. — Bibliogr. s. 107–108, Streszcz.

 • słowa kluczowe: woltamperometria cykliczna, modyfikacja elektrody, 3,4-dihydroksyetyloamina

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Voltammetric determination of dopamine on carbon paste electrodes modified nanopowders X-Ni-3YSZ / Agnieszka ŁADOCHA // W: 14\textsuperscript{th} students' science conference : Wrocław, 22–25 September 2016 / ed. by Radosław Czahajda [et al.]. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016. — (Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej ; ISSN 1732–0240. Seria: Konferencje ; 20). — Na okł. dod. Kick off your scientific career!. — S. 40. — Pełny tekst W: Between atoms and molecules [Dokument elektroniczny]. — S. 33–39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: {https://goo.gl/EQutzq} [2016-09-28]. — Bibliogr. s. 39

 • keywords: YSZ, cyclic voltammetry, nano powder, carbon paste electrode, dopamine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Woltamperometryczna charakterystyka uwalniania kofeiny z trójwymiarowych modeli implantów wytwarzanych techniką druku 3D (FDM)[Voltammetric characteristic in the release of caffeine from three-dimensional implant models produce by 3D printing technique (FDM)] / Agnieszka GRZYBOWSKA, Jakub MARCHEWKA, Łukasz MAGDA, Jadwiga LASKA, Władysław W. KUBIAK, Bogusław BAŚ // W: Nowe trendy w fizykochemicznych badaniach granic faz : praca zbiorowa / pod red. Mateusza Dracha. — Lublin : [s. n.], 2018. — ISBN: 978-83-60988-25-1. — S. 279–292. — Bibliogr. s. 291–292, Abstr.. — Toż online: {https://fgf.umcs.pl/sites/default/files/nowe_trendy.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Woltamperometryczna metoda charakterystyki efektów uwalniania kofeiny z implantów naśladujących tkanki twarde[Voltammetric method of characterizing effects of coffeine release from implants implanting hard tissues] / Jakub MARCHEWKA, Łukasz MAGDA, Władysław W. KUBIAK, Bogusław BAŚ, Jadwiga LASKA, Agnieszka GRZYBOWSKA // W: FGF : Fizykochemia Granic Faz - metody instrumentalne : Lublin 23–26 kwietnia 2017 : abstrakty. — Lublin : [s. n.], 2017. — Tyt. częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65133-18-2. — S. 108. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Woltamperometryczne badania katalitycznych właściwości nanoproszków YSZ domieszkowanych metalami przejściowymi[Voltammetric study of catalytic properties of the YSZ nanopowders doped with transition metals] / A. ŁADOCHA, M. WOLSKA, W. W. KUBIAK // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 328. — Bibliogr. s. 328. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Woltamperometryczne oznaczanie dopaminy na elektrodach pastowych modyfikowanych nanoproszkiem Ni-3YSZ[Voltammetric determination of dopamine at nanopowder xNi-3YSZ modified graphite electrode] / Agnieszka ŁADOCHA, Łukasz MAGDA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 90. — Bibliogr. s. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Woltamperometryczne oznaczenie paracetamolu z zastosowaniem modyfikowanych elektrod pastowych[Voltammetric determination of paracetamol using a modified paste electrodes] / Agnieszka ŁADOCHA, Łukasz MAGDA, Natalia Tomasik, Władysław W. KUBIAK // W: Postępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — ISBN: 978-83-63663-78-0. — S. 89–101. — Bibliogr. s. 100–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ chropowatości elektrody na przebieg reakcji elektrodowej[Influence of the electrode roughness on heterogenous reaction] / Agnieszka ŁADOCHA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5–6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-44-5. — S. 73. — Bibliogr. s. 73. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ chropowatości powierzchni elektrody na przebieg reakcji elektrodowej[Effects of surface roughness of the electrode with respect to an electrode reaction] / Agnieszka ŁADOCHA, Monika ROBÓTKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektrochemia stosowana : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015. — ISBN: 978-83-63663-58-2. — S. 61–69. — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ nanoproszku $TiO_{2}$ na poprawę parametrów użytkowych elektrod z węgla szklistego modyfikowanych kompozytem polimer przewodzący - nanoproszek ceramiczny[Influence of nanopowder $TiO_{2}$ on improvement of parameters of glassy carbon electrodes modified with composite polymer - ceramic nanoparticle] / Łukasz MAGDA, Agnieszka GRZYBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: FGF : Fizykochemia Granic Faz - metody instrumentalne : Lublin 23–26 kwietnia 2017 : abstrakty. — Lublin : [s. n.], 2017. — Tyt. częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-65133-18-2. — S. 120. — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zastosowanie elektrod modyfikowanych nanoproszkiem ditlenku tytanu do oznaczania kofeiny[The use of electrodes modified by titanium dioxide nanopowder in caffeine detection] / Łukasz MAGDA, Agnieszka GRZYBOWSKA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK // W: Współczesne metody i sensory elektrochemiczne : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2018. — ISBN: 978-83-65955-09-8. — S. 99–110. — Bibliogr. s. 110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zastosowanie elektrod z węgla szklistego modyfikowanych za pomocą kompozytu polimer przewodzący-nanoproszek ceramiczny w oznaczaniu substancji bioaktywnych[Application of glassy carbon electrodes modified by conductive polymer-ceramic nanopowder composite for determining bioactive substances] / Łukasz MAGDA, Agnieszka GRZYBOWSKA, Katarzyna WILKOSZ, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1–2 czerwca 2017 / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-91-9. — S. 81–82. — Bibliogr. s. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zastosowanie elektrody pastowej modyfikowanej nanoproszkiem ditlenku tytanu do oznaczania paracetamolu[The use of pasted electrode modified by titanium dioxide nanopowders for the determination of paracetamol] / Władysław W. KUBIAK, Natalia Tomasik, Agnieszka ŁADOCHA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIV konferencja : Kraków, 28–29 maja 2015 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2015. — ISBN: 978-83-63663-60-5. — S. 62. — Bibliogr. s. 62. — W. W. Kubiak, A. Ładocha – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Zastosowanie nanoproszku $TiO_{2}$ jako modyfikatora elektrody węgla szklistego[The usage of $TiO_{2}$ nanopowder as a modifier of carbon glassy electrodes] / Łukasz MAGDA, Agnieszka ŁADOCHA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 91. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: