Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Bożęcka, dr

poprzednio: Gala

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4134-0672 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56205266900

PBN: 5e70922b878c28a04739105c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
2
 • Badanie chemicznej i fizycznej struktury powierzchni sorbentów naturalnych wykorzystanych do usuwania jonów $Pb^{2+}$ oraz $CD^{2+}$ z roztworów wodnych w układach jedno- i dwuskładnikowychStudy on chemical and physical surface structure of natural sorbents used for remowing $Pb^{2+}$ and $Cd^{2+}$ ions from mono- and biocomponent aqueous solutions / Agnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 3, s. 374–383. — Bibliogr. s. 383

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12916/przemchem.2014.374

3
 • Biosorption of $Pb^{2+}$ metal ions from aqueous solution onto plum stones / Agnieszka GALA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // W: 13\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 4.–6. 6. 2009, Ostrava, Czech Republic, Pt. 3 / VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB-TU, 2009. — ISBN: 978-80-248-1996-9. — S. 55–60. — Bibliogr. s. 59–60, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Charakterystyka i możliwości zastosowania jonitów w technologii wody i ściekówCharacteristic and possibility of using ionites in water and sewage processing / Agnieszka BOŻĘCKA, Piotr KASPRZYK, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2014. — Na okł. dod: Komeko 2014. — ISBN: 978-83-60708-80-4. — S. 333–351. — Bibliogr. s. 348–351, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.komag.eu/images/maszynygornicze1/KOMEKO/KOMEKO_2014_open.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Cooper removal and recovery from aqueous solutions by using selected synthetic ion exchange resins, Pt. 1Usuwanie i odzysk miedzi z roztworów wodnych przy użyciu wybranych syntetycznych żywic jonowymiennych, Cz. 1 / Monika ORLOF-NATURALNA, Agnieszka BOŻĘCKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2020 vol. 2 no. 2, s. 7–14. — Bibliogr. s. 12-13, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2020_n2_v2_full/IM%202-2020-v2-a1.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: jonity, wymiana jonowa, jony miedzi, badania mikrostrukturalne

  keywords: ion exchange, copper ions, ion exchanger resins, microstructural research

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2020-02-01

7
 • Cooper removal and recovery from aqueous solutions by using selected synthetic ion exchange resins, Pt. 2Usuwanie i odzysk miedzi z roztworów wodnych przy użyciu wybranych syntetycznych żywic jonowymiennych, Cz. 2 / Agnieszka BOŻĘCKA, Monika ORLOF-NATURALNA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2020 vol. 2 no. 2, s. 15–20. — Bibliogr. s. 19-20, Abstr.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2020_n2_v2_full/IM%202-2020-v2-a2.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: miedź, żywice jonowymienne, izoterma Langmuira, izoterma Freundlicha

  keywords: copper, Langmuir isotherm, ion exchange resins, Freundlich isotherm

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2020-02-02

8
 • Environmental hazards of the metallurgical wastes dumping sites – barium and arsenic ions elimination with ionitsZagrożenie środowiska przez składowiska odpadów metalurgicznych – eliminacja jonów baru i arsenu za pomocą jonitów / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Agnieszka GALA, Łukasz WAJDA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2011 t. 27 z. 2, s. 79–88. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96904-29933?filename=Environmental%20hazards%20of.pdf

 • słowa kluczowe: jonity, wyciąg wodny, odpady metalurgiczne, składowisko

  keywords: dumping sites, metallurgical wastes, ion exchangers, leachate solutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Jonity i ich zastosowanie w życiu codziennymIon exchangers and their use in everyday live / Piotr Kasprzyk, Agnieszka BOŻĘCKA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2013 nr 28, s. 113–118. — Bibliogr. s. 117–118, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów 50. Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Metody odzysku niektórych metali z konkrecji oceanicznychMethods of recovery of some metals from oceanic nodules / Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Agnieszka GALA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 4/1, s. 341–351. — Bibliogr. s. 350–351, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-04-1/GG_2011_4-1_29.pdf

 • słowa kluczowe: konkrecje oceaniczne, hydrometalurgia kobaltu i niklu

  keywords: cobalt and nickel hydrometallurgy, oceanic concretions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modyfikacja powierzchni wybranych sorbentów naturalnych metodami chemicznymi i fizycznymiModification of the surface of selected natural sorbents by chemical and physical methods / Agnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1771–1774. — Bibliogr. s. 1774

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.8.34

13
 • Możliwości wykorzystania procesu wymiany jonowej na sorbentach do oczyszczania wodnych roztworów z jonów metali toksycznychThe possibilities of using the process of ion exchange on sorbents for the purification of aqueous solutions from toxic metal ions / Agnieszka BOŻĘCKA, Monika ORLOF-NATURALNA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // W: XVII warsztaty górnicze ; II sympozjum geofizyczne [Dokument elektroniczny] : 1–3 czerwca 2016, Gdańsk : materiały konferencji naukowych. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9–11, Streszcz., Summ.. — Referat opublikowany w części: Warsztaty 2016 z cyklu: górnictwo: człowiek – środowisko – zrównoważony rozwój

 • słowa kluczowe: wymiana jonowa, jony ołowiu, sorpcja, sorbenty naturalne, jony kadmu, jony miedzi, sorbenty sztuczne

  keywords: ion exchange, sorption, natural sorbents, ions copper, ions lead, ions cadmium, artificial sorbents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Możliwości wykorzystania procesu wymiany jonowej na sorbentach do oczyszczania wodnych roztworów z jonów metali toksycznychThe possibilities of using the ion exchange process of on sorbents for the purification of aqueous solutions from toxic metal ions / Agnieszka BOŻĘCKA, Monika ORLOF-NATURALNA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 94, s. 185–196. — Bibliogr. s. 194–96, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wymiana jonowa, jony ołowiu, sorpcja, sorbenty naturalne, jony kadmu, jony miedzi, sorbenty sztuczne

  keywords: ion exchange, sorption, natural sorbents, ions copper, ions lead, ions cadmium, artificial sorbents

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena przydatności wybranych sorbentów do usuwania jonów $Co^{2+}$ z roztworów wodnychAssessment of suitability of selected sorbents for removal of $Co^{2+}$ ions from aqueous solutions / Agnieszka BOŻĘCKA, Adam Surdek, Piotr BOŻĘCKI // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2018 t. 97 nr 9, s. 1565–1568. — Bibliogr. s. 1568

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2018.9.36

16
 • Porównanie regeneracji łuszczyn słonecznika i łupin orzecha włoskiego po procesie sorpcji jonów $Pb^{2+}$ i $Cd^{2+}$ z modelowych roztworów wodnych w układach jedno- i dwuskładnikowychThe comparison of $Pb^{2+}$ and $Cd^{2+}$ desorption from sunflower hulls surface with that from walnut shells surface in mono- and bicomponent solutions / Agnieszka BOŻĘCKA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2012. — Na okł., s. tyt. i w żywej paginie: Komeko 2012. — ISBN: 978-83-60708-59-0. — S. 409–421. — Bibliogr. s. 420–421, Streszcz., Summ.. — Toż pod adresem {http://komag.eu/images/maszynygornicze1/KOMEKO/KOMEKO_2012_open.pdf}. — S. 396–409

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Removal of ${Pb^{2+}}$ ions from aqueous solutions on plum stones crushed to particle size below 0,5 mmUsuwanie jonów ${Pb^{2+}}$ z roztworów wodnych na frakcji pestek śliwek poniżej 0,5 mm / Agnieszka GALA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2011 vol. 56 iss. 1, s. 71–80. — Bibliogr. s. 79–80

 • keywords: lead ions, sorption, plum stones

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Removal of Pb(II) and Cd(II) ions from aqueous solutions with selected organic wastes / Agnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2016 vol. 52 iss. 1, s. 380–396. — Bibliogr. s. 395–396, Abstr.

 • keywords: organic wastes, adsorption isotherms, biosorption, Cd(II), Pb(II)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/ppmp160132

20
21
 • Sorpcja jonów metali toksycznych z roztworów wodnych na odpadach naturalnych – przegląd literaturySorption of metal ions from aqueous solution on natural waste – literature review / Agnieszka GALA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 4/1, s. 49–59. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-04-1/GG_2010_4-1_03.pdf

 • słowa kluczowe: sorpcja, odpady, metale toksyczne, sorbenty naturalne

  keywords: toxic metals, sorption, natural sorbents, waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sorpcja jonów ${Pb^{2+}}$ z roztworów wodnych na łupinach orzecha włoskiegoSorption of ${Pb^{2+}}$ metal ions from aqueous solution onto walnut shells / Agnieszka GALA, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2010 t. 89 nr 9, s. 1225–1229. — Bibliogr. s. 1229

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25