Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska — statystyka publikacji

Dane zawarte w tabeli obejmują WYŁĄCZNIE publikacje afiliowane nazwą Uczelni; zawartość poszczególnych grup danych obrazuje wykaz grup publikacji. Link do liczb podsumowujących statystyki w poszczególnych latach prowadzi do wykresów obrazujących procentowy udział grup publikacji w ogólnej liczbie prac.

UWAGA: w grupach, których podział odzwierciedla rodzaje bibliograficzne dokumentów, podano liczbę wszystkich publikacji bez względu na ich naukowy czy popularnonaukowy charakter.

grupa publikacji 200820092010201120122013201420152016
ogółem 684 503 605 485 538 548 629 685 785
1. książki272017262425152112
2. fragmenty (rozdziały)473746464556514473
3. referaty311150230145247203260299334
4. artykuły282279297253209262289301353
5. patenty, wzory użytkowe5214263
6. mapy, atlasy346531
7. redakcje czasopism8661311
8. inne4645615168

 

 


Statystyka publikacji krajowych/zagranicznych

Statystyka publikacji zamieszczonych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej

Statystyka publikacji w czasopismach ministerialnej listy A, B, C

Statystyka publikacji zarejestrowanych w bazie Web of Science (WoS)

Statystyka publikacji z podziałem na język

Statystyka publikacji z podziałem na wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe

Statystyka publikacji z podziałem na wydawnictwa recenzowane i nierecenzowane