Opis bibliograficzny

Na podstawie normy PN-82/N-01152, opis bibliograficzny zawiera następujące dane (kolorem wyróżniono: separatory logicznych części opisu, opis tytułu zbiorowego typu seria wydawnicza, opis tytułu zbiorowego typu książka, opis tytułu zbiorowego typu czasopismo):

w opisie książki:

Tytuł : dodatek do tytułu. Część. Tytuł częściTytuł równoległy / Odpowiedzialność. — Wersja. — Rodzaj danych. — Oznaczenie wydania. — Wydawnictwo, rok wydania + Dodatki. — Liczba nośników. — Opis fizyczny. — (Tytuł (serii wydawniczej) : Dodatek do tytułu serii wydawniczej. Część. Tytuł części. = Tytuł równoległy / Odpowiedzialność serii wydawniczej. — Tryb dostępu: Tryb dostępu ; ISSN: numer ISSN serii wydawniczej ; Poprzedni numer ISSN serii wydawniczej ; ISBN: numer ISBN serii wydawniczej. — Tytuł poprz. Poprzedni tytuł czasopisma. — Inne uwagi ; numer serii dod.: Dodatki. Tytul podserii wydawniczej : Dodatek do tytulu podserii wydawniczej / Odpowiedzialność podserii wydawniczej. — Tryb dostępu: Tryb dostępu ; ISSN: numer ISSN podserii wydawniczej ; Poprzedni numer ISSN podserii wydawniczej ; ISBN: numer ISBN podserii wydawniczej. — Inne uwagi ; numer podserii); (ew. kolejna seria wydawnicza). — Wymagania systemowe: wymagania systemowe ; nośnik. — Informacje bibliograficzne. — ISBN: numer ISBN. — ISSN: numer ISSN. — Uwagi wydawnicze. — Inne uwagi. — Tekst: tekst źródłowy

w opisie referatu z materiałów konferencyjnych i fragmentu książki:

Tytuł : dodatek do tytułu. Część. Tytuł częściTytuł równoległy / Odpowiedzialność // W: Tytuł : Dodatek do tytułu zbiorowego. Część. Tytuł części = Tytuł równoległy / Odpowiedzialność. — Wersja. — Rodzaj danych. — Oznaczenie wydania. — Wydawnictwo, Rok wydania + Dodatki. — Liczba nośników. — Tryb dostępu: Tryb dostępu. — (Tytuł serii wydawniczej : dodatek do tytułu serii wydawniczej / Odpowiedzialność serii wydawniczej ; ISSN: numer ISSN serii wydawniczej ; ISBN: numer ISBN serii wydawniczej ; numer serii wydawniczej. Tytul podserii wydawniczej : Dodatek do tytulu podserii wydawniczej / Odpowiedzialność podserii wydawniczej ; ISSN: numer ISSN podserii wydawniczej ; ISBN: numer ISBN podserii wydawniczej ; numer podserii); (ew. kolejna seria wydawnicza). — Uwagi wydawnicze. — Inne uwagi. — ISBN: numer ISBN. — Opis fizyczny. — Wymagania systemowe: wymagania systemowe ; nośnik. — Tryb dostępu: Tryb dostępu. — Informacje bibliograficzne. — Uwagi wydawnicze. — Inne uwagi. — Tekst: tekst źródłowy

w opisie artykułu z czasopisma:

Tytuł : dodatek do tytułu. Część. Tytuł częściTytuł równoległy / Odpowiedzialność // Tytuł zbiorowy : dodatek do tytułu zbiorowego = Tytuł równoległy / Odpowiedzialność. — Wersja ; ISSN: numer ISSN czasopisma ; ISBN: numer ISBN czasopisma ; numeracja ciągła czasopisma. Tytuł (podserii/serii wydawniczej) / Odpowiedzialność ; ISSN: numer ISSN (podserii/serii wydawniczej) ; ISBN: numer ISBN (podserii/serii wydawniczej) // . — Tytuł poprz. Poprzedni tytuł czasopisma; ISSN: Poprzedni numer ISSN. — Liczba nośników. — Tryb dostępu: Tryb dostępu. — Uwagi wydawnicze. — Inne uwagi, Rok wydania. — Numeracja czasopisma dod.: dodatki. — Opis fizyczny. — Wymagania systemowe: wymagania systemowe ; nośnik. — Tryb dostępu: Tryb dostępu. — Informacje bibliograficzne. — ISBN: numer ISBN. — Uwagi wydawnicze. — Inne uwagi. — (?) opis konferencji. — Tekst: tekst źródłowy

w opisie przypadku redakcji czasopisma:

Tytuł : dodatek do tytułu. — Rodzaj danychTytuł równoległy / Odpowiedzialność. — Wersja ; ISSN: numer ISSN czasopisma ; ISBN: numer ISBN czasopisma. — Numeracja ciągła czasopisma. Część. Tytuł części/serii. — Liczba nośników. — Tryb dostępu: Tryb dostępu. — Wydawnictwo, rok wydania. — Numeracja czasopisma dod.: dodatki. — Wymagania systemowe: wymagania systemowe ; nośnik. — Opis konferencji. — Uwagi wydawnicze. — Inne uwagi

w opisie patentów

Tytuł : dodatek do tytułu. Część. Tytuł częściTytuł równoległy / Odpowiedzialność. — Wersja. — Rodzaj danych. — Klasa. — Wydawnictwo. — Forma ; numer patentu/zgłoszenia. — Zgłosz. nr numer zgłoszenia patentu z dn. data zgłoszenia ; Opubl.: data opublikowania. — Opis fizyczny. — Liczba nośników. — ISBN: numer ISBN. — Uwagi wydawnicze. — Inne uwagi. — Tryb dostępu: Tryb dostępu. — Wymagania systemowe: wymagania systemowe ; nośnik. — Informacje bibliograficzne. — Tekst: tekst źródłowy

w opisie zgłoszeń patentowych

Tytuł : dodatek do tytułu. Część. Tytuł częściTytuł równoległy / Odpowiedzialność. — Wersja. — Rodzaj danych. — Klasa. — Wydawnictwo. — Forma ; numer zgłoszenia. — Zgłosz. nr data zgłoszenia ; Opubl.: data opublikowania // Tytuł. — Wersja : dodatek do tytułu zbiorowego ; ISSN: numer ISSN. — Tytuł poprz. Poprzedni tytuł czasopisma ; ISSN: poprzedni numer ISSN. — Numeracja ciągła czasopisma. — Opis fizyczny. — Liczba nośników. — Wymagania systemowe: wymagania systemowe. — Tryb dostępu: Tryb dostępu. — Uwagi wydawnicze. — Inne uwagi. — Wymagania systemowe: wymagania systemowe. — informacje bibliograficzne. — uwagi wydawnicze. — inne uwagi. — Tekst: tekst źródłowy

Przyjęte podziały i agregacje typów bibliograficznych

grupy publikacji
etykiety opisów bibliograficznych
agregacja przy zestawieniu wykazu Autorskiego
agregacja zestawień statystycznych

Najczęściej występujące skróty:

Abstr.= abstrakt, abstrakty
Bibliogr.= bibliografia
et al.= i inni
s.= strona, strony
S.l.= brak miejsca wydania
s.n.= brak wydawcy
summ.= summary
Zsfassung = Zusammenfassung