Statystyki Bibliografii Publikacji Pracowników AGH

Statystyka publikacji Uczelni

Dane zawarte w tabeli obejmują WYŁĄCZNIE publikacje afiliowane nazwą Uczelni; zawartość poszczególnych grup danych obrazuje wykaz grup publikacji. Link do liczb podsumowujących statystyki w poszczególnych latach prowadzi do wykresów obrazujących procentowy udział grup publikacji w ogólnej liczbie prac.

UWAGA: w grupach, których podział odzwierciedla rodzaje bibliograficzne dokumentów, podano liczbę wszystkich publikacji bez względu na ich naukowy czy popularnonaukowy charakter.

grupa publikacji 200820092010201120122013201420152016
ogółem 5670 5598 6036 5929 6527 6843 7191 7700 7399
1. książki230201201181231277188198169
2. fragmenty (rozdziały)642705724644596592652657716
3. referaty226719801979202124422498273730522756
4. artykuły237025192906287329823102328334173422
5. patenty, wzory użytkowe93118145149208268241283302
6. mapy, atlasy347531
7. redakcje czasopism3520261791621124
8. inne335251375490697829

 

 


Statystyka publikacji krajowych/zagranicznych

Statystyka publikacji zamieszczonych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej

Statystyka publikacji w czasopismach ministerialnej listy A, B, C

Statystyka publikacji zarejestrowanych w bazie Web of Science (WoS)

Statystyka publikacji z podziałem na język

Statystyka publikacji z podziałem na wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe

Statystyka publikacji z podziałem na wydawnictwa recenzowane i nierecenzowane