Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Tarnawski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfc, Katedra Fizyki Ciała StałegoOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
2
 • Characterisation and properties of selected $(V_{1-x}(Cr, Ti)_{x})_{2}O_{3}$ thin films / M. TRAFNY, K. DROGOWSKA, A. KOZŁOWSKI, P. A. Metcalf, M. SZCZERBA, R. P. Socha, J. PRZEWOŹNIK, Z. TARNAWSKI, [et al.] // W: Frontiers in modern physics and its applications : Kraków, Poland, May 28–29, 2009 : conference proceedings / Faculty of Physics and Applied Computer Science. AGH Univeristy of Science and Technology. — [Kraków : AGH FPACS], [2009]. — S. 112–114. — Bibliogr. s. 114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Characterisation and properties of selected $V_{1-x}(Cr, Ti)_{x}O_{3}$ thin films / M. TRAFNY, K. DROGOWSKA, Nhu-Tarnawska Hoa Kim Ngan, P. A. Metcalf, M. SZCZERBA, R. P. Socha, J. PRZEWOŹNIK, A. KOZŁOWSKI, Z. TARNAWSKI // W: Frontiers in modern physics and its applications : Kraków, Poland, May 28–29, 2009 : conference programme & abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Physics and Applied Computer Science. — [Kraków : AGH], [2009]. — S. 61. — Bibliogr. s. 61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
6
7
 • Hydrogen charging effects in $Pd/Ti/TiO_{2}/Ti$ thin films deposited on Si(111) studied by ion beam analysis methods / K. DROGOWSKA, S. Flege, C. Schmitt, D. Rogalla, H.-W. Becker, Nhu-T. H. Kim-Ngan, A. BRUDNIK, Z. TARNAWSKI, K. ZAKRZEWSKA, M. Marszałek, A. G. Balogh // Advances in Materials Science and Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1687-8434. — 2012 art. no. 269603, s. [1–8]. — Tryb dostępu: http://www.hindawi.com/journals/amse/2012/269603/cta/ [2012-01-19]. — Bibliogr. s. 7–8. — K. Drogowska - dod. afiliacja: Technische Universität Darmstadt

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Hydrogen profile of $Pd/Ti/TiO_{2}/Ti$ thin films deposited on $Si$(111) studied by SIMS and $N$-15 method / Karolina DROGOWSKA, Z. TARNAWSKI, A. G. Balogh, S. Flege, C. Schmitt, Nhu-T. H. Kim-Ngan, A. BRUDNIK, K. ZAKRZEWSKA, M. Marszalek // W: SIATF 2010 : symposium on Surface and Interface of Advanced Thin Films : 16–17 September, 2010, Kraków, Poland : programme and abstracts / ed. Nhu-Tarnawska Hoa Kim Ngan. — [Kraków : Pedagogical University. Faculty of Mathematics-Physics-Techniques], [2010]. — S. 20. — Błędnie podane nazwisko: K. ZAKRZEWSKA. — K. Drogowska dod. afiliacja: Institute of Material Science. Technische Universit\"at Darmstadt, Germany

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Hydrogen storage characteristics of Ti- and V-based thin films / Z. TARNAWSKI, N.-T. H. Kim-Ngan // Journal of Science: Advanced Materials and Devices ; ISSN 2468-2284. — 2016 vol. 1 iss. 2, s. 141–146. — Bibliogr. s. 145–146, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-07

 • keywords: thin films, titanium, hydrogen storage, vanadium oxides, NRA, hydrogen profile, titanium oxides

10
11
 • Hydrogen storage in Ti, V and their oxides-based thin films / Z. TARNAWSKI, K. ZAKRZEWSKA, N.-T. H. Kim-Ngan, M. Krupska, S. Sowa, K. DROGOWSKA, L. Havela, A. G. Balogh // Advances in Natural Sciences. Nanoscience and Nanotechnology [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2043-6262. — 2015 vol. 6 no. 1, s. 1–8, art. no. 013002. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 7–8, Abstr.. — 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology IWAMSN2014 : 2–6 November, 2014, Ha Long, Vietnam. — tekst: http://iopscience.iop.org/2043-6262/6/1/013002/pdf/2043-6262_6_1_013002.pdf

 • keywords: crystal structure, multilayers, hydrogen storage, titan oxides, vanadium oxides

12
 • Hydrogen storage in Ti, V and their oxides- based thin films : [abstract] / Z. TARNAWSKI, K. ZAKRZEWSKA, N-T H Kim-Ngan, M. Krupska, S. Sowa, K. DROGOWSKA, L. Havela, A. G. Balogh // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-936575-2-0. — S. 174

 • keywords: thin films, XRD, RBS, hydrogeneration, XRR

13
 • Interdiffusion and ion beam mixing effect in bi-layer $Fe_{3}O_{4}/Fe/MgO(001)$ films / M. Krupska, N.-T. H. Kim-Ngan, S. Sowa, Z. TARNAWSKI, A. G. Balogh // W: XVII Krajowa konferencja nadprzewodnictwa : nadprzewodnictwo i inne stany emergentne w układach z silnie skorelowanymi elektronami : 25–30.10.2015, Karpacz : program i streszczenia. — [Karpacz : s. n.], [2015]. — S. E-31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Interdiffusion and ion beam mixing effect in single layer and bi- layer magnetite films on the $MgO(001)$ substrate : [abstract] / M. Krupska, N.-T. H. Kim-Ngan, S. Sowa, Z. TARNAWSKI, A. G. Balogh // W: EYEC monograph : 5\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22\textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-83-936575-2-0. — S. 175

 • keywords: thin films, interdiffusion, magnetite, RBS, IBMM

15
 • Investigations of superconducting phase transitions in milikelvin temperature range / Z. TARNAWSKI, M. CHROBAK, S. Sowa, N. T. H. Kim-Ngan // W: CSPCM2016 : Cracow Symposium on Physics and Chemistry of Materials : 6\textsuperscript{th} May 2016 : Cracow : program and abstracts / eds. Nhu-Tarnawska Hoa Kim Ngan, Štěpán Sechovský. — [Cracow : Pedagogical University of Cracow], [2016]. — S. [47–48] O-10. — Bibliogr. s. [48]. — M. Chrobak - dod. afiliacja: ACMIN AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
17
18
 • Magnetostriction of first and second order magnetite samples and its relation to the magnetic easy axis switching / Akyana Britwum, Tomasz KOŁODZIEJ, Waldemar TOKARZ, Janusz PRZEWOŹNIK, Czesław KAPUSTA, Zbigniew KĄKOL, Andrzej KOZŁOWSKI, Zbigniew TARNAWSKI, Jurgen M. Honig // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2013 vol. 194, s. 120–123. — Bibliogr. s. 123, Abstr.. — SCTE-2012 : 18th international conference on Solid Compounds of Transition Elements – 2012 : Lisbon, March 31 – April 5, 2012

19
 • Nuclear inelastic scattering and nuclear forward scattering studies of $^{57}Fe$ adatoms dynamics and magnetism on top of topological insulator $Bi_{2}Se_{3}$ / DOBRZAŃSKI M., ŚLĘZAK T., [et al.], KORECKI J., [et al.], SIKORA M., [et al.], KĄKOL Z., TARNAWSKI Z., KOZŁOWSKI A. // W: ICMFS Kraków 2015 : 22\textsuperscript{nd} International colloquium on Magnetic films and surfaces (ICMFS-2015) : 12–17 July 2015, Kraków/Cracow, Poland. — [Kraków : s. n.], [2015]. — ISBN: 798-83-62079-22-3. — S. 315–316. — Bibliogr. s. 316. — Korecki J. dod. afiliacja: Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, Kraków ; Sikora M. dod. afiliacja: ACMiN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
 • Physical properties of multilayered $Ti-TiO_{2}-Ti$ thin films and their hydrides / Zbigniew TARNAWSKI // W: SIATF 2010 : symposium on Surface and Interface of Advanced Thin Films : 16–17 September, 2010, Kraków, Poland : programme and abstracts / ed. Nhu-Tarnawska Hoa Kim Ngan. — [Kraków : Pedagogical University. Faculty of Mathematics-Physics-Techniques], [2010]. — S. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
23
 • Reorientacja uporządkowania ładunkowego w magnetycie wywołana polem magnetycznym[Magnetic field induced charge order reorientation in magnetite] / E. Wilke, K. Łątka, Z. KĄKOL, Z. TARNAWSKI, J. ŻUKROWSKI, A. KOZŁOWSKI // W: OSSM 2014 : X Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej : Wrocław, 15–18 czerwca 2014 : program i abstrakty / red. Robert Konieczny. — [Wrocław : s. n.], [2014]. — S. 25. — Bibliogr. s. 25. — Ten sam referat występuje na s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Spin reorientation in the ${Er_{2-x}Fe_{14+2x}Si_{3}}$ single-crystal studied by Mössbauer spectroscopy / J. ŻUKROWSKI, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. PRZEWOŹNIK, D. Sitko, N.-T. H. Kim-Ngan, Z. TARNAWSKI, A. V. Andreev // W: OSSM-2008 : Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej : Koninki 8–11 czerwca 2008 : program = Polish Mössbauer community meeting : abstracts and list of participants. — Kraków : [s. n.], 2008. — S. 42. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25