Wykaz publikacji wybranego autora

Katarzyna Świrk, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii PaliwOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • A1-pillared, copper-containing vermiculites as prospective catalysts for $NH_{3}-SCR$ / D. WIERZBICKI, R. BARAN, K. ŚWIRK, M. Krawczyk, R. DĘBEK, M. MOTAK, T. GRZYBEK // W: 13\textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — ISBN: 978-963-9970-56-4. — S. 147. — Bibliogr. s. 147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badania SEM nanotlenkowych katalizatorów otrzymanych na bazie hydrotalkitu w procesie DRM[The SEM characterization of hydrotalcite-like catalysts in DRM process] / M. MOTAK, D. Duraczyńska, R. DĘBEK, D. WIERZBICKI, K. ŚWIRK, B. SAMOJEDEN // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-24-5. — S. 338–339. — Bibliogr. s. 339

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Influence of the amount of urea modification of activated carbon on DeNOx catalyst efficiency / Katarzyna ŚWIRK, Magnus Rønning, Bogdan SAMOJEDEN // W: Współczesne problemy energetyki III [Dokument elektroniczny] : [monografia] : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Pikonia i Moniki Czop. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, cop. 2015. — e-ISBN: 978-83-942601-2-5. — S. 151–162. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://awmep.org/?journal=ago [2015-12-21]. — Bibliogr. s. 161–162, Abstr.. — Tekst dostępny w zakładce: Współczesne problemy energetyki III

 • keywords: SEM, activated carbon, XRD, NOx, catalytic activity, SCR-NH3, selective catalytic reduction, BET

4
 • Modyfikowane materiały warstwowe jako katalizatory reakcji SCR[The modified layered materials as catalysts for the SCR reaction] / M. MOTAK, B. SAMOJEDEN, D. WIERZBICKI, K. ŚWIRK, T. GRZYBEK // W: XLVIII OKK : XLVIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2016 = XLVIII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2016 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-24-5. — S. 340. — Bibliogr. s. 340

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Montmorillonite modified with polycrylamide and copper deposition as a catalyst in catalytic reduction of NO with ammonia / K. ŚWIRK, M. MOTAK, B. SAMOJEDEN, C. CZOSNEK, K. Kucharczyk, P. Kniaź // W: 13\textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — ISBN: 978-963-9970-56-4. — S. 131. — Bibliogr. s. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Selective catalytic reduction of nitrogen oxides by $NH_{3}$ over iron-promoted vermiculites / K. ŚWIRK, D. WIERZBICKI, R. BARAN, M. Krawczyk, R. DĘBEK, M. MOTAK, T. GRZYBEK // W: 13\textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — ISBN: 978-963-9970-56-4. — S. 113. — Bibliogr. s. 113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Thermodynamic equilibrium analysis of methane reforming as a prospective process for synthesis gas production / Katarzyna ŚWIRK, Maria Elena Galvez, Armando Izquierdo, Monika MOTAK, Patrick Da Costa, Teresa GRZYBEK // W: Contemporary Problems of Power Engineering and Environmental Protection 2016 [Dokument elektroniczny] / ed. Krzysztof Pikoń, Lucyna Czarnowska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gliwice] : Department of Technologies and Installations for Waste Management, Silesian University of Technology, cop. 2016. — Monografia jest rezultatem: 4\textsuperscript{th} Conference Environmental Protection and Energy, 9\textsuperscript{th} December 2016, Gliwice. — e-ISBN: 978-83-93-02-32-2-6. — S. 169–177. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/0Bz0ocuS6wtcaZXJoVnJ2NUtYbm8/view?usp=sharing [2017-05-11]. — Bibliogr. s. 176–177, Abstr.. — Dod. afiliacja K. Świrk: Sorbonne Universites

 • keywords: synthesis gas, Gibbs free energy, reforming of methane, thermodynamic equilibrium

8
 • The influence of modification of acidic montmorillonites with polyacryloamide and copper deposition on $SCR-NH_{3}$ catalytic performance / Katarzyna ŚWIRK, Monika MOTAK, Teresa GRZYBEK, Cezary CZOSNEK, Paweł Kniaź // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 124. — Bibliogr. s. 124

 • keywords: flue gases, SCR-NH3

9
10
 • Tri-reforming as a process of $CO_{2}$ utilization and a novel concept of energy storage in chemical products / Katarzyna ŚWIRK, Teresa GRZYBEK, Monika MOTAK // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 34. — Bibliogr. s. 34

 • keywords: energy storage, tri-reforming, CO2 utilization

11
12
 • Węgle aktywne modyfikowane mocznikiem jako katalizatory w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenków azotu amoniakiem[The influence of urea modification on catalytic activity of activated carbon] / Bogdan SAMOJEDEN, Katarzyna ŚWIRK // W: Polska chemia w mieście wolności : 58 zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego w Gdańsku : 21–25 września 2015 : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2015]. — ISBN: 978-83-60988-20-6. — S. 275

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych