Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Skubida, mgr inż.

doktorant

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kew, Katedra Energetyki WodorowejOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Determination of transport properties in proton-conducting oxides / K. ŚWIERCZEK, M. TARACH, W. SKUBIDA, K. ZHENG // W: DSL2016 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} international conference on Diffusion in Solids and Liquids : 26–30 June 2016, Split, Croatia : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — 74–75. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 75

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Korelacja pomiędzy strukturą oraz właściwościami transportowymi w protonowo-przewodzących tlenkach o strukturze perowskituCorrelation between structure and transport properties in proton-conducting oxides with perovskite structure / Wojciech SKUBIDA // W: IV sesja naukowa doktorantów Wydziału Energetyki i Paliw : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie : 14 czerwca 2016 r. : zeszyt streszczeń. — [Kraków : Wydział Energetyki i Paliw AGH], [2016]. — S. 22

 • słowa kluczowe: ogniwa paliwowe, struktura perowskitu, przewodnictwo protonowe

3
 • Optimization of proton conductors for application in solid oxide fuel cell technology / Konrad ŚWIERCZEK, Wojciech SKUBIDA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 01044, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/02/e3sconf_ef2017_01044.pdf [2017-04-24]. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — Energy and fuels 2016 : Krakow, Poland, September 21–23, 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Optimization of proton conductors for application in Solid Oxide Fuel Cell technology / Konrad ŚWIERCZEK, Wojciech SKUBIDA // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 136. — Bibliogr. s. 136

 • keywords: Solid Oxide Fuel Cells, oxides, proton conduction, hydrogen energy

5
 • Physicochemical properties of proton-conducting $Ba_{1-x}Ln_{x}(Zr, In, Sn)O_{3-\delta}$ (Ln: selected lanthanides) oxides / W. SKUBIDA, K. ZHENG, K. ŚWIERCZEK // Biuletyn Polskiego Stowowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych = Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cells Association ; ISSN 1896-7205. — 2015 no. 9, s. 87. — Bibliogr. s. 87. — 5\textsuperscript{th} Polish forum Smart energy conversion & storage ; 14\textsuperscript{th} Symposium on Fast ionic conductors : 22–25.09.2015, Białka Tatrzańska

 • keywords: crystal structure, proton conductivity, therogravimetry, relaxation methods

6
 • Possibility of improvement of chemical stability of proton-conducting perovskites in $CO_{2}$-containing atmospheres by A-site doping / W. SKUBIDA, A. Olszewska, A. Niemczyk, K. Świerczek // W: SSPC-18 : 18th international conference on Solid State Protonic Conductors : 18th–23rd September, 2016, Oslo : [abstracts] / UiO University of Oslo. — [Oslo : UiO], [2016]. — S. 170. — Bibliogr. s. 170

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Structural properties and presence of protons in $Ba_{0.9}Gd_{0.1}Zr_{1−x−y}Sn_{x}In_{y}O_{3−(y−0.1)/2}$ perovskites / Wojciech SKUBIDA, Konrad ŚWIERCZEK // Functional Materials Letters ; ISSN 1793-6047. — 2016 vol. 9 no. 4 art. no. 1641005, s. 1641005-1–1641005-5. — Bibliogr. s. 1641005-5

 • keywords: crystal structure, thermogravimetry, perovskite oxides, oxygen non-stoichiometry, protons in oxides

8
 • Struktura, spiekalność i właściwości transportowe protonowo-przewodzącej ceramiki $Ba_{1-x}Ln_{x}(Zr,In,Sn)O_{3-\delta}$Structure, sinterability and transport properties of $Ba_{1-x}Ln_{x}(Zr,In,Sn)O_{3-\delta}$ proton-conducting ceramics / SKUBIDA W., Olszewska A., Niemczyk A., ZIENTARA D., ŚWIERCZEK K. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 87. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Wybrane nowe trendy w rozwoju technologii wysokotemperaturowych ogniw paliwowych typu SOFCSelected new trends in development of High Temperature Solid Oxide Fuel Cells / Wojciech SKUBIDA, Anna Olszewska, Anna Niemczyk, Konrad ŚWIERCZEK // Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych ; ISSN 1896-7205. — 2016 nr 10, s. 90–94. — Bibliogr. s. 93–94, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych