Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Skiba, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania ŚrodowiskiemOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 1, z ogólnej liczby 1 publikacji Autora


1
  • Zmiany ustawodawcze w zakresie żywienia dzieci i młodzieży jako element wspomagający zrównoważoną konsumpcję : streszczenieLegislative changes in nutrition of children and adolescents as part of a sustainable consumption : abstract / Anna SKIBA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

  • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zrównoważona konsumpcja, ochrona zdrowia, system edukacji publicznej

    keywords: sustainable development, sustainable consumption, health protection, public education system