Wykaz publikacji wybranego autora

Włodzimierz Ochoński, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji MaszynOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 277, z ogólnej liczby 277 publikacji Autora


1
  • Anwendung von Formgedächtnislegierungen in Rohrverbindungen[Application of shape memory alloys in pipe connections] / Włodzimierz OCHOŃSKI // W: Untersuchung und Anwendung von Dichtelementen : XVI. Dichtungskolloquium in Steinfurt am 16/17 September 2009 / Hrsg. Alexander Riedl. — Essen : Vulkan-Verlag GmbH, cop. 2009. — ISBN: 978-3-8027-2209-7. — S. 141–149. — Bibliogr. s. 149

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Aplicación de los materiales con memoria de forma a la tecnología de estanquidad de fluidos[Application of shape memory materials in fluid sealing technology] / Włodzimierz OCHOŃSKI // Fluidos : oleohidráulica, neumática y automación ; ISSN 0211-1136. — 2013 vol. 42 no. 383 [iss.] 6, s. 363–371. — Bibliogr. s. 371

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
  • Applicazione di materiali a memoria di forma alla tecnologia di tenuta dei fluidi[Application of shape memory materials in fluid sealing technology] / Włodzimierz OCHOŃSKI // Oleodinamica-Pneumatica ; ISSN 0030-2104. — 2009 [n.] 10, s. 54–60. — Bibliogr. s. 60

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
  • Badanie ciśnienia przebicia w uszczelnieniu z cieczą magneto-reologiczną dla wałów obrotowychStudy of burst pressure in magneto-rheological fluid seal for rotating shafts / Włodzimierz OCHOŃSKI, Marcin POTOCZNY, Bolesław ZACHARA // W: Uszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń : międzynarodowa XII konferencja naukowo-techniczna : Wrocław–Kudowa Zdrój, 26–28 maja 2010 = Seals and sealing technology of machines and devices : XIIth international scientific-technical conference / pod red. Marka Gawlińskiego ; SIMP. — Wrocław : SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, cop. 2010. — ISBN: 978-83-87982-53-9. — S. 121–128. — Bibliogr. s. 128

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
  • Badanie ciśnienia przebicia w uszczelnieniu z cieczą magneto-reologiczną dla wałów obrotowych[Study of burst pressure in magneto-rheological fluid seal for rotating shafts] / Włodzimierz OCHOŃSKI, Marcin POTOCZNY, Bolesław ZACHARA // Armatura i Rurociągi ; ISSN 1640-9310. — 2010 R. 10 z. 3, s. 35–38. — Bibliogr. s. 38

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
  • Dichtungen mit magnetorheologischer Flüssigkeit als Alternative zu solchen mit ferromagnetischer Flüssigkeit[Magnetorheological fluid seals as an alternative to ferromagnetic fluid seals] / Włodzimierz OCHOŃSKI, Józef SALWIŃSKI, Marcin SZCZĘCH // W: Dichtungstechnik : Jahrbuch 2014 / Hrsg. Karl-Friedrich Berger, Sandra Kiefer. — Germany : ISGATEC GmbH, cop. 2013. — ISBN: 978-3-9811509-7-1. — S. 243–252. — Bibliogr. s. 252

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
  • Dławica ze stałym dociskiem szczeliwa[Stuffing-box seal with constant pressure of the packing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, SALWIŃSKI Józef. — Int.Cl.: F16J 15/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391290 A1 ; Opubl. 2011-12-05. — Zgłosz. nr P.391290 z dn. 2010-05-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 25, s. 34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391290A1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
  • Dławnica ze stałym dociskiem szczeliwa[Stuffing-box seal with constant pressure of the packing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Józef SALWIŃSKI. — Int.Cl.: F16J 15/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 219520 B1 ; Udziel. 2014-09-25 ; Opubl. 2015-05-29. — Zgłosz. nr P.391290 z dn. 2010-05-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219520B1.pdf

  • słowa kluczowe: dławnica, pakiet pierścieni uszczelniających, metalowe pierścienie nośne, magnesy trwałe spolaryzowane osiowo

    keywords: sealing rings set, stuffing-box seal, metallic retainer rings, permanent magnets axially polarized

10
  • Dławnica z promieniowym dociskiem szczeliwa[Stuffing box with radial pressing of packing material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz. — Int.Cl.: F16J 15/24\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 387895 A1 ; Opubl. 2010-11-08. — Zgłosz. nr P.387895 z dn. 2009-04-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 23, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL387895A1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
  • Dławnica z promieniowym dociskiem szczeliwa[Stuffing box with radial pressing of packing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI. — Int.Cl.: F16J 15/24\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218671 B1 ; Udziel. 2014-04-25 ; Opubl. 2015-01-30. — Zgłosz. nr P.387895 z dn. 2009-04-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218671B1.pdf

  • słowa kluczowe: dławnica, elastyczne pierścienie uszczelniające, pierścienie ze stopu metali z efektem "pamięci kształtu"

    keywords: stuffing box, elastic sealing rings, rings made of alloy with "shape memory" effect

12
  • Dławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych[A stuffing box with balanced distribution of contact pressure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz. — Int.Cl.: F16J 15/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 387822 A1 ; Opubl. 2010-10-25. — Zgłosz. nr P.387822 z dn. 2009-04-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 22, s. 21. — Błędnie podane nazwisko autora: Włodzimierz Ochojski. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL387822A1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
  • Dławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych[Gland packing with equalized distribution of contact pressures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, RUPETA Wiktor. — Int.Cl.: F16J 15/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 388579 A1 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.388579 z dn. 2009-07-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 3, s. 24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL388579A1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
  • Dławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych[Stuffing-box with uniform pressure distribution] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI. — Int.Cl.: F16J 15/43\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 210754 B1 ; Udziel. 2011-09-23 ; Opubl. 2012-02-29. — Zgłosz. nr P.378768 z dn. 2006-01-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL210754B1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
  • Dławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych[Gland packing with equalized distribution of contact pressures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Wiktor RUPETA. — Int.Cl.: F16J 15/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218969 B1 ; Udziel. 2014-06-05 ; Opubl. 2015-02-27. — Zgłosz. nr P.388579 z dn. 2009-07-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218969B1.pdf

  • słowa kluczowe: tuleja kołnierzowa, dławnica, pakiet pierścieni uszczelniających, pierścienie oporowe

    keywords: flanged sleeve, gland packing, sealing rings set, thrust rings

16
  • Dławnica z wyrównanym rozkładem nacisków stykowych[Gland packing with equalized distribution of contact pressures] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI. — Int.Cl.: F16J 15/18\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 219006 B1 ; Udziel. 2014-06-25 ; Opubl. 2015-02-27. — Zgłosz. nr P.387822 z dn. 2009-04-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219006B1.pdf

  • słowa kluczowe: dławnica, pierścienie ze stopu metali z efektem "pamięci kształtu", miękkie pierścienie uszczelniające, metalowe pierścienie oporowe

    keywords: rings made of alloy with "shape memory" effect, gland packing, soft sealing rings, metal thrust rings

17
  • Dwustopniowe uszczelnienie wału[Shaft dual-stage sealing] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI. — Int.Cl.: F16J 15/54\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 209307 B1 ; Udziel. 2011-03-23 ; Opubl. 2011-08-31. — Zgłosz. nr P.376186 z dn. 2005-07-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL209307B1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
  • Dwustronne, czołowe uszczelnienie wału[Two sides shaft seal] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI. — Int.Cl.: F16J 15/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 210750 B1 ; Udziel. 2011-09-23 ; Opubl. 2012-02-29. — Zgłosz. nr P.378457 z dn. 2005-12-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL210750B1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
  • Dwustronne, czołowe uszczelnienie z dociskiem magnetycznym[Double-sided, front-loaded magnetic seal] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz. — Int.Cl.: F16J 15/34\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 398213 A1 ; Opubl. 2013-09-02. — Zgłosz. nr P.398213 z dn. 2012-02-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 18, s. 31. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL398213A1.pdf

  • słowa kluczowe: uszczelnienie czołowe

    keywords: end-face seal

20
  • Dwustronne, czołowe uszczelnienie z dociskiem magnetycznym[Double-sided, front-loaded magnetic seal] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI. — Int.Cl.: F16J 15/34\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 221774 B1 ; Udziel. 2015-06-19 ; Opubl. 2016-05-31. — Zgłosz. nr P.398213 z dn. 2012-02-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221774B1.pdf

  • słowa kluczowe: uszczelnienie czołowe

    keywords: end-face seal

21
  • Dwustronne uszczelnienie czołowe z dociskiem magnetycznym[Double–sided end–face seal with magnetic pressure] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI. — Int.Cl.: F16J 15/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 208213 B1 ; Udziel. 2010-11-24 ; Opubl. 2011-03-31. — Zgłosz. nr P.370753 z dn. 2004-10-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL208213B1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
  • Experimental study of rheological properties of magneto-rheological fluid / OCHOŃSKI Włodzimierz, SALWIŃSKI Józef, HORAK Wojciech // W: Solving friction and wear problems : 17\textsuperscript{th} international colloquium Tribology : 19–21 January 2010 : book of synopses 2010 / ed. Wilfried J. Bartz. — [Ostfildern : Technische Akademie Esslingen], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 3-924813-80-9. — S. 103

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
  • Fluidi magnetici per mantenere l'ermeticità[Magnetic fluid-impregnated porous sliding bearings] / Włodzimierz OCHOŃSKI // Organi di Trasmission ; ISSN 0030-4905. — 2010 R. 41 no. 7, s. 64–69. — Bibliogr. s. 69

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
  • Głowica pomiarowa do badania parametrów uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną[Measuring head for the evaluation of seals with ferromagnetic fluid] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew SZYDŁO, Włodzimierz OCHOŃSKI, Bolesław ZACHARA. — Int.Cl.: G01M 3/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207555 B1 ; Udziel. 2010-07-14 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.377598 z dn. 2005-10-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207555B1.pdf

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
  • Głowica pomiarowa do wyznaczania granicznych warunków pracy uszczelnień z cieczą magnetyczną[Measuring head to determine the limiting conditions of seal performance in the presence of magnetic liquid] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, ZACHARA Bolesław, POTOCZNY Marcin. — Int.Cl.: F16J 15/43\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 390575 A1 ; Opubl. 2011-09-12. — Zgłosz. nr P.390575 z dn. 2010-03-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 19, s. 23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL390575A1.pdf

  • słowa kluczowe: uszczelnienie z cieczą magnetyczną, głowica pomiarowa, pomiar momentu tarcia w uszczelnieniu, pomiar ciśnienia przebicia w uszczelnieniu

    keywords: magnetic fluid seal, measuring head, measurement of friction moment in seal, measurement of burst pressure in seal