Wykaz publikacji wybranego autora

Agata Kowalczyk-Pasek, mgr inż.

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kbot, Katedra Badań Operacyjnych i Technologii InformacyjnychOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 1, z ogólnej liczby 1 publikacji Autora


1
  • Biogazowanie w świetle Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii[Biogas on the basis of the act on renewable energy sources] / Agata KOWALCZYK, Wioletta Bajdur // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : III edycja konferencji : 23–24 maja 2017 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2017. — ISBN: 978-83-62922-74-1. — S. 92–93

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych