Wykaz publikacji wybranego autora

Michael A. Kaminski, dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i GeoturystykiOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
  • Advances in agglutinated foraminiferal research: The Ninth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, IWAF-9 / Laia Alegret, Michael A. KAMINSKI // Micropaleontology ; ISSN 0026-2803. — 2014 vol. 60 no. 1 spec. iss., s. 1–4. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — Michael A. Kaminski – dodatkowa afiliacja: King Fahd University of Petroleum & Minerals, Saudi Arabia, University College London. — The ninth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, IWAF-9 : Zaragoza, Spain, 3–7 September 2012

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Fundacja ”Micropress Europe” na rzecz zachowania paleontologicznych kolekcji otwornic – bibliografia zbiorów muzealnychThe ”Micropress Europe” foundation for saving paleontological foraminiferal collections – bibliography of museum collections / Anna WAŚKOWSKA, Michael A. KAMINSKI, Sławomir BĘBENEK // W: Wyzwania polskiej geologii : 3. Polski Kongres Geologiczny, Tom kongresowy / red. nauk. Jurand Wojewoda. — [Polska] : Polskie Towarzystwo Geologiczne, [2016]. — ISBN: 978-83-942304-2-5. — S. 415–418. — Bibliogr. s. 416–418. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

  • słowa kluczowe: dziedzictwo mikropaleontologiczne, kolekcje otwornicowe, muzealnictwo

    keywords: museum, micropaleontological heritage, foraminiferal collections

3
  • The white volcanoes of Harrat Khaybar, north of Al-Madinah / Michael A. KAMINSKI, Abdulaziz al Shaibani, Khalid al Ramadan // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2014 nr 2, s. 3–12. — Bibliogr. s. 12, Abstr.

  • keywords: basalt, Harrat, lava field, comendite, Saudi Arabia, white volcano

4
  • The year 2010 classification of the agglutinated foraminifera / Michael A. KAMINSKI // Micropaleontology ; ISSN 0026-2803. — 2014 vol. 60 no. 1 spec. iss., s. 89–108. — Bibliogr. s. 105, 107–108, Abstr.. — Dod. afiliacja: Earth Sciences Department, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Saudi Arabia, University College London. — The ninth International Workshop on Agglutinated Foraminifera, IWAF-9 : Zaragoza, Spain, 3–7 September 2012

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych