Wykaz publikacji wybranego autora

Izabela Kalemba-Rec, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz MateriałówOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 70, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • Analytical electron microscopy investigation of topologically close-packed phases in CMSX-4 single crystal superalloy / B. DUBIEL, I. KALEMBA-REC, P. Indyka, T. MOSKALEWICZ // W: XXIII CAC 2015 : Conference on Applied Crystallography : 20–24 September 2015, Krynica-Zdrój, Poland : programme & abstracts. — [Krynica-Zdrój : s. n.], [2015]. — S. 65–66. — Bibliogr. s. 66

 • keywords: CMSX-4, superalloy, TCP phases

2
3
 • Analytical electron microscopy studies of the CMSX-4 single crystal superalloy subjected to high temperature annealing / B. DUBIEL. P. Indyka, I. KALEMBA-REC, A. KRUK, T. Moskalewicz // W: Abstract book of 11\textsuperscript{th} Polish-Japanese joint seminar on Micro and nano analysis : 11–14 September 2016, Gniew, Poland / PAN, PTMi, Kyushu University. — [Poland : s. n.], [2016]. — S. 61. — Bibliogr. s. 61

 • keywords: electron tomography, EDS, CMSX-4, STEM

4
 • A thermal model of friction stir welding applied to aluminium 7136-T76511 extrusions / C. Hamilton, S. DYMEK, M. BLICHARSKI, I. KALEMBA // W: TMS2008 : 137th annual meeting & exhibition : [March 9–13, New Orleans, Louisiana] : supplemental proceedings. Vol. 3, General paper selections / The Minerals, Metals & Materials Society (TMS). — USA : TMS, cop. 2008. — ISBN: 978-0-87339-718-6. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 39–40, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Badania korozyjne połączeń stopów aluminium z serii 5XXX i 7XXXCorrosion investigations of welds of 5XXX and 7XXX series aluminum alloys / Patrycja Gruszka, Izabela KALEMBA-REC // W: Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : 41. studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 1 czerwca 2017 / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2017]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 10). — ISBN: 978-83-63989-52-1. — S. 743–748. — Bibliogr. s. 748, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badania korozyjne złącza stopu AA7136-T76 wykonanego metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeinyCorrosion examination of friction stir welded AA7136-T76 / I. KALEMBA, S. DYMEK // W: XXXVI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 23–26 IX 2008 / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2008] + CD-ROM. — Na okł. tyt.: Prace Szkoły Inżynierii Materiałowej. — S. 221–225. — Bibliogr. s. 225, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Badania powłok nanoszonych metodą elektrolitycznego utleniania plazmowegoStudy on coatings produced by plasma electrolytic oxidation / Martyna Słowikowska, Alicja Kazek-Kęsik, Wojciech Simka, Izabela KALEMBA-REC // W: Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : XXXIX studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 28 maj 2015 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, cop. [2015]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 7). — Na okł. dod. inżynieria materiałowa, fizyka i inżynieria biomedyczna, nauki techniczne. — ISBN: 978-83-63989-28-6. — S. 28–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Badania wpływu polielektrolitu anionowego PAA na osadzanie elektroforetyczne powłok SiO2 i Ni/SiO2[Influence of anionic polyelectrolyte PAA on the electrophoretic deposition of SiO2 and Ni/SiO2 coatings] / Tomasz RATAJSKI, Izabela KALEMBA-REC, Beata DUBIEL // W: Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni : VI ogólnopolska konferencja naukowa : Łódź-Spała, 25–28 września 2016 / red. nauk. Tomasz Kapitaniak ; Politechnika Łódzka. Instytut Inżynierii Materiałowej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, cop. 2016. — ISBN: 978-83-7283-761-5. — S. 75. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: SiO2, osadzanie elektroforetyczne, PAA, powłoki nanokompozytowe

9
10
11
12
 • Characterisation of TCP phases in CMSX-4 single crystal superalloy subjected to high temperature annealing and creep deformation / B. DUBIEL, P. Indyka, A. KRUK, I. KALEMBA-REC, T. MOSKALEWICZ, K. BERENT, M. GAJEWSKA // W: AMT 2016 : Advanced Materials and Technologies : XXI physical metallurgy and materials science conference : Rawa Mazowiecka, June 5–8, 2016 : conference abstracts. — [Polska] : BEL Studio Sp. z o. o., [2016]. — ISBN: 978-83-7798-600-4. — S. [1–2] CP3

 • keywords: creep, annealing, single crystal nickel-base superalloys, TCP phases

13
 • Characterisation of TCP phases in CMSX-4 single crystal superalloy subjected to high temperature annealing and creep deformationCharakterystyka wydzieleń faz TCP w monokrystalicznym nadstopie CMSX-4 po wysokotemperaturowym wyżarzaniu i pełzaniu / Beata DUBIEL, Paulina Indyka, Adam KRUK, Izabela KALEMBA-REC, Tomasz MOSKALEWICZ, Katarzyna BERENT, Marta GAJEWSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2016 R. 37 nr 4, s. 150–155. — Bibliogr. s. 154. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wyżarzanie, monokrystaliczne nadstopy niklu, pełzanie, fazy TCP

  keywords: creep, annealing, single crystal nickel-base superalloys, TCP phases

14
 • Characterization of inorganic components in sewage sludge ashes / A. MAGDZIARZ, I. KALEMBA-REC, M. WILK // W: Flexible and clean fuel conversion in industry : the 18\textsuperscript{th} IFRF members' conference : Freising, Germany, 1\textsuperscript{th} to 3\textsuperscript{rd} June 2015 : abstracts. — [Germany : s. n.], [2015]. — S. 69–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Characterization of texture in friction stir welded 7136-T7651 aluminum alloy / Izabela KALEMBA, Mirosław WRÓBEL, Sylwia Pawlak, Stanisław DYMEK, Carter Hamilton, Jan Bonarski // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 599–602. — Bibliogr. s. 602, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
17
 • Charakterystyka mikrostruktury i własności mechanicznych miedzi poddanej procesowi walcowania asymetrycznegoMicrostructure characteristics and mechanical properties of copper after the asymmetric rolling process / A. UNIWERSAŁ, M. WRÓBEL, I. KALEMBA-REC, K. WIERZBANOWSKI, S. WROŃSKI // W: XLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2015 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Rytro : [AGH], 2015. — Na okł. dod.: Prace XLIII Szkoły Inżynierii Materiałowej. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-66-7. — S. 332–335. — Bibliogr. s. 334, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: miedź, X-ray, EBSD, walcowanie asymetryczne

  keywords: copper, EBSD, X-ray, asymmetrical rolling

18
 • Charakterystyka mikrostruktury i własności połączeń stopów aluminium: odlewniczego i stopu do przeróbki plastycznej, wykonanych metodą FSWCharacterization of microstructure and properties of friction stir welds of cast to wrought aluminum alloys / Karolina Bronikowska-Dąbroś, Izabela KALEMBA // W: Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie : XXXVIII studencka sesja naukowa : Częstochowa, 29 maj 2014 : praca zbiorowa / pod red. nauk.: Doroty Musiał, Ewy Staniewskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — [Częstochowa] : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2014]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 5). — Na okł. dod.: Nauki techniczne, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna. — ISBN: 978-83-63989-15-6. — S. 112–117. — Bibliogr. s. 117, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Charakterystyka złączy FSW stopów aluminium 5083 i 7075Characterization of FSW welds of 5083 and 7075 aluminum alloys / Łukasz Rakoczy, Izabela KALEMBA // W: Innowacje w procesach produkcyjnych, technologicznych i bezpieczeństwie : XXXVIII studencka sesja naukowa : Częstochowa, 29 maj 2014 : praca zbiorowa / pod red. nauk.: Doroty Musiał, Ewy Staniewskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — [Częstochowa] : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2014]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów ; ISSN 2391-6311 ; nr 5). — Na okł. dod.: Nauki techniczne, inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna. — ISBN: 978-83-63989-15-6. — S. 90–95. — Bibliogr. s. 95, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Charakterystyka złączy stopów aluminium serii 5xxx i 7xxx wykonanych metodą zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiałuCharacterization of friction stir welded 5xxx and 7xxx aluminium alloys / Izabela KALEMBA, Damian Miara, Mateusz KOPYŚCIAŃSKI, Krzysztof Krasnowski // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2015 vol. 87 no. 2, s. 30–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: stopy aluminium, zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem

  keywords: friction stir welding, aluminium alloys

21
 • Corrosion of METal surface under renewable fuel ash deposits / A. MAGDZIARZ, M. GAJEK, M. WILK, I. KALEMBA-REC, P. GARA // W: SDEWES 2016 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript{th} conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : September 4–9, 2016, Lisbon, Portugal : book of abstracts / eds. by Marko Ban [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, [2016]. — Dysk Flash. — (Book of Abstracts (Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems) ; ISSN 1847-7186). — S. 288. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Corrosion resistance of friction stir weldedAA7136-T76 extrusions / Izabela KALEMBA, Stanisław DYMEK // W: Problemy nedropol'zovaniâ : meždunarodnyj forum-konkurs molodyh učenyh : 22–24 aprelâ 2009 g. : programma ; rabočie materialy / Federal'noe agentstvo no obrazovaniû ; Gosudarstvennoe obrazovatel'noe yčreždenie vysšego professional'nogo obrazovaniâ Sankt–Peterburgskij gosudarstvennyj gornyj institut imeni G. V. Plehanova (tehničeskij universitet). — Sankt–Petersburg : GI, 2009. — S. 76–77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • EBSD analysis of friction stir welded 7136-T76 aluminum alloy / KALEMBA Izabela, MUSZKA Krzysztof, WRÓBEL Mirosław, DYMEK Stanisław, Hamilton Carter // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2013 vols. 203–204, s. 258–261. — Bibliogr. s. 261, Abstr.. — XXII CAC 2012 : Conference of Applied Crystallography : 02–06 September 2012, Targanice, Poland : selected, peer reviewed papers / eds. Danuta Stróż, Grzegorz Dercz. — Switzerland : Trans Tech Publications, cop. 2013. — ISBN 978-3-03785-754-0

 • keywords: texture, FSW, aluminium alloy, EBSD

24
 • Effect of asymmetric cold rolling on the microstructure and texture of a commercially pure copper rolled with a different size of the working rolls / A. UNIWERSAŁ, M. WRÓBEL, I. KALEMBA-REC, S. WROŃSKI, K. WIERZBANOWSKI // W: XXIII CAC 2015 : Conference on Applied Crystallography : 20–24 September 2015, Krynica-Zdrój, Poland : programme & abstracts. — [Krynica-Zdrój : s. n.], [2015]. — S. 228–229. — Bibliogr. s. 229

 • keywords: copper, asymmetric rolling

25
 • Electron microscopy characterization of friction stir welded 5083-H111 and 7075-T651 aluminum alloys / Izabela KALEMBA, Stanisław DYMEK, Mateusz KOPYŚCIAŃSKI // W: EM2014 : XV international conference on Electron Microscopy : 15–18 September, 2014, Kraków, Poland : programme and abstracts / AGH University of Science and Technology. International Centre of Electron Microscopy for Materials Science. Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science, Polish Society for Microscopy, Committee of Materials Science of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akapit, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-63663-48-3. — S. 100–101. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych