Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Jurasz, dr inż.

asystent

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii ZarządzaniaOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 57, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zasilania systemu alarmowego z wyspowego generatora fotowoltaicznegoAnalysis of a possibility of supplying electric power to an alarm system from an off-grid photovoltaic generator / Jerzy MIKULIK, Jakub JURASZ // W: Energetyka prosumencka : pierwsza próba konsolidacji : monografia / red. nauk. Jan Popczyk, [et al.] ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014. — ISBN: 978-83-63500-92-4. — S. 147–150. — Bibliogr. s. 150, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: system alarmowy, generator fotowoltaiczny, niezawodność źródła zasilania, FTA

  keywords: alarm system, photovoltaic generator, reliability of a power system, FTA

2
 • Analysis of rate and structure of water consumption in rural areas of selected counties of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship / Adam PIASECKI, Jakub JURASZ // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2016 nr IV/2, s. 1411–1421. — Bibliogr. s. 1420–1421, Abstr.. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18060.htm?plik=1992

 • keywords: rural areas, water consumption, waterworks system, Kuyavian-Pomeranian

3
 • Application of artificial neural networks (ANN) for forecasting energy yield from a photovoltaic (PV) installation / Jakub JURASZ, Mateusz ZAKRZEWSKI // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 156

 • keywords: artificial neural networks, forecasting, photovoltaic system, time horizon

4
 • Application of artificial neural networks (ANN) for forecasting energy yield from a photovoltaic (pv) installationWykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w krótkookresowym prognozowaniu uzysku energetycznego z instalacji fotowoltaicznej (PV) / Jakub JURASZ, Mateusz ZAKRZEWSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9068–9075. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9074–9075, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, fotowoltaika, prognozowanie, zmienność

  keywords: artificial neural networks, forecasting, photovoltaic, intermittency

5
 • Application of artificial neural networks (ANN) in Lake Drwęckie water level modelling / Adam Piasecki, Jakub JURASZ, Rajmund Skowron // Limnological Review ; ISSN 1642-5952. — 2015 vol. 15 iss. 1, s. 21–29. — Bibliogr. s. 28–29, Abstr.

 • keywords: neural networks, postglacial lake, East Central Europe, Lake Drwęckie

6
 • Application of artificial neural networks in discharged wastewater volume forecasting – case study ToruńWykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu ilości ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej – studium przypadku Toruń / Jakub JURASZ, Adam Piasecki // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9061–9067. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9066–9067, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, prognozowanie, logistyka, oczyszczanie ścieków

  keywords: artificial neural networks, forecasting, logistics, wastewater treatment

7
 • Application of artificial neural networks in discharged wastewater volume forecasting – case study Toruń / Jakub JURASZ, Adam Piasecki // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 78

 • keywords: artificial neural networks, forecasting, logistics, wastewater treatment

8
 • Assessing temporal complementarity of solar, wind and hydrokinetic energy / Jakub JURASZ, Adam PIASECKI, Marcin Wdowikowski // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 116

 • keywords: renewable energy, complementarity, hybrid power source

9
 • Assessing temporal complementarity of solar, wind and hydrokinetic energy / Jakub JURASZ, Adam PIASECKI, Marcin Wdowikowski // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00032, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/0FJx4c [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Assessment of complementarity between solar and wind resources in selected locations in Poland / JURASZ Jakub, MIKULIK Jerzy, Piasecki Adam // W: 2'nd international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations - scientific conference : May 26-29, 2015, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica : s. n.], [2015]. — ISBN: 978-83-65180-01-8. — S. 30

 • keywords: renewable energy sources, Poland, solar, wind, complementarity

11
 • A simulation and simple optimization of a wind-solar-hydro micro power source with a battery bank as an energy storage device / Jakub JURASZ, Adam PIASECKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 01017, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/02/e3sconf_ef2017_01017.pdf [2017-04-14]. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym - studium przypadku gmina LipowaEnergy security at local level - case study Lipowa commune / Bartłomiej CIAPAŁA, Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // W: Bezpieczeństwo energetyczne - rynki surowców i energii (ed. 2014) : energetyka w czasach politycznej niestabilności / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i in.. — Poznań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015. — ISBN: 978-83-64541-03-2. — S. 205–219. — Bibliogr. s. 218–219, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zużycie energii, OŹE, bezpieczeństwo energetyczne, Gmina Lipowa, bilans energetyczny

  keywords: energy consumption, energy security, energy balance, RES, Lipowa commune

13
 • Character of wastewater treatment process in city – based on case study – Toruń / Adam Piasecki, Łukasz Górski, Jakub JURASZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9593–9598. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9598, Summ.

 • słowa kluczowe: oczyszczalnia ścieków, ścieki, Toruń

14
 • Character of wastewater treatment process in city – based on case study - Toruń / Adam Piasecki, Łukasz GÓRSKI, Jakub JURASZ // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 96

 • keywords: sewage, wastewater treatment, Toruń

15
 • Chimeryczność generacji wiatrowej i słonecznej[Chimerical generation of wind and solar] / Jakub JURASZ // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2016 nr 2, s. 48, 50. — Bibliogr. s. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Day ahead electric power load forecasting by WT-ANNPrognozowania obciążenia sieci elektroenergetycznej na kolejny dzień w oparciu o model WT-ANN / Jakub JURASZ, Jerzy MIKULIK // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2016 R. 92 nr 4, s. 152–154. — Bibliogr. s. 154, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, Polska, transformacja falkowa, zmienne jakościowe

  keywords: neural networks, Poland, wavelet transformation, qualitative variables

17
 • Determination of photovoltaic installation nominal power based on electrical energy consumption profile in the context of prosumer policyWyznaczanie mocy znamionowej instalacji fotowoltaicznej w oparciu o profil konsumpcji energii elektrycznej w kontekście polityki prosumenckiej / Jerzy MIKULIK, Jakub JURASZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 1, s. 99–101. — Bibliogr. s. 101, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: fotowoltaika, model matematyczny, moc znamionowa, prosument

  keywords: photovoltaics, mathematical model, prosumer, nominal power

18
 • Development of water and sewage infrastructure on rural areas in Poland / Adam Piasecki, Jakub JURASZ // Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development ; ISSN 2284-7995. — 2015 vol. 15 iss. 3, s. 237–240. — Bibliogr. s. 240, Abstr.

 • keywords: Poland, rural areas, sewage system, waterworks

19
 • Development of water and sewage management in Włocławek in quantitative and qualitative terms / Adam Piasecki, Jakub JURASZ // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 97

 • keywords: sewage, water, urban logistics, Włocławek

20
 • Development of water and sewage management system in Włocławek in quantitative and qualitative terms / Adam Piasecki, Jakub JURASZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9599–9605. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9604–9605, Summ.

 • keywords: sewage, water, urban logistics, Włocławek

21
 • Development of water and wastewater management in the eastern provinces of PolandRozwój infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej w województwach wschodniej Polski / Adam PIASECKI, Jakub JURASZ, Michał Mięsikowski // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych ; ISSN 0867-8898. — 2016 nr 2, s. 69–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz.

 • keywords: fundusze Unii Europejskiej, obszary wiejskie, ścieki, sieć wodno-kanalizacyjna

22
 • Economic and ecological aspects of rainwater reclamation in cities / Adam PIASECKI, Jakub JURASZ // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych ; ISSN 0867-8898. — 2017 nr 1, s. 171–180. — Bibliogr. s. 179–180, Abstr.

 • keywords: sustainable development, urban areas, rainwater

23
 • Evaluation of the complementarity of wind energy resources, solar radiation and flowing water – a case study of PiłaOcena komplementarności zasobów energii wiatru, promieniowania słonecznego oraz wód płynących – studium przypadku Piła / Jakub JURASZ, Adam PIASECKI // Acta Energetica : electrical power engineering quarterly ; ISSN 2300-3022. — 2016 R. 8 nr 2, s. 98–106. — Bibliogr. s. 102, 106, Abstr., Streszcz.. — Tekst ang.-pol.

 • słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, energia odnawialna, niestabilność

  keywords: renewable energy, electric power system, instability

24
 • Forecasting the Nysa Kłodzka flow rate in order to predict the available flow for a run-off-river (ROR) power plant / Jakub JURASZ, Marcin Wdowikowski // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 01019, s. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/02/e3sconf_ef2017_01019.pdf [2017-04-14]. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • How might residential PV change the energy demand curve in Poland / Jakub JURASZ, Magdalena KRZYWDA, Jerzy MIKULIK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00059, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/uvBL0W [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych