Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Grzybowska, mgr inż.

poprzednio: Ładocha

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii AnalitycznejOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Dopamine detection used to glassy carbon electrode modified by conductive polymer with nanopowders of ${TiO_2}$ : [abstract] / Łukasz MAGDA, Agnieszka GRZYBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 290

 • keywords: nanopowders, polymers, parameters, electrochemical methods, glassy carbon electrodes

2
 • Effect of modification of carbon paste electrodes pasted on the quality of the analytical signal : [abstract] / Agnieszka GRZYBOWSKA, Łukasz MAGDA, Władysław W. KUBIAK // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 289

 • keywords: modification, cyclic voltammetry, carbon paste electrodes, dopamine

3
 • Effect of the electrode roughness on the electrode reaction / A. ŁADOCHA, W. W. KUBIAK // W: EYEC monograph : 4\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 27–29\textsuperscript{th} 2015, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2015. — Na okł. dod.: 100 lecie odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-936575-1-3. — S. 406

 • keywords: roughness, electrode, voltammetric

4
 • Elektrochemiczne badanie właściwości kationowych metaloporfiryn : [abstract][Electrochemical characterization of cationic metalporphines] / K. Pamin, A. ŁADOCHA, S. Basąg, W. KUBIAK, J. Połtowicz // W: XLVI OKK : XLVI Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : 19–21.03.2014, Kraków = XLVI Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP im. Jerzego Habera PAN, 2014 + CD. — ISBN: 978-83-60514-19-1. — S. 259. — Bibliogr. s. 259. — A. Ładocha, W. Kubiak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Elektrochemiczne badanie właściwości soli metali przejściowych kwasów fosforomolibdenowego i fosforowolframowego[Electrochemical study of properties of the phosphomolybdic and phosphotungstic acids salts with transient metals] / K. Pamin, A. ŁADOCHA, S. Basąg, W. KUBIAK, J. Połtowicz // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 276. — A. Ładocha, W. Kubiak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • New application of glassy carbon electrode modified by material composed of ceramic nanopowder and conductive polymers : [abstract] / Łukasz MAGDA, Agnieszka GRZYBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: EYEC monograph : 6\textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 24–26\textsuperscript{th} 2017, Warsaw / ed. Bartosz Nowak, Łukasz Werner, Patrycja Wierzba. — Warsaw : University of Technology. Faculty of Chemical and Process Engineering, cop. 2017. — ISBN: 978-83-936575-4-4. — S. 291

 • keywords: polymers, nanoparticles, cyclic voltammetry, glassy carbon electrodes

7
 • Voltammetric determination of dopamine on carbon paste electrodes modified nanopowders X-Ni-3YSZ / Agnieszka ŁADOCHA // W: 14\textsuperscript{th} students' science conference : Wrocław, 22–25 September 2016 / ed. by Radosław Czahajda [et al.]. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016. — (Prace Studentów Politechniki Wrocławskiej ; ISSN 1732–0240. Seria: Konferencje ; 20). — Na okł. dod. Kick off your scientific career!. — S. 40. — Pełny tekst W: Between atoms and molecules [Dokument elektroniczny]. — S. 33–39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: {https://goo.gl/EQutzq} [2016-09-28]. — Bibliogr. s. 39

 • keywords: YSZ, cyclic voltammetry, nanopowder, carbon paste electrode, dopamine

8
 • Woltamperometryczne badania katalitycznych właściwości nanoproszków YSZ domieszkowanych metalami przejściowymi[Voltammetric study of catalytic properties of the YSZ nanopowders doped with transition metals] / A. ŁADOCHA, M. WOLSKA, W. W. KUBIAK // W: XLVII OKK : XLVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne : Kraków 16–18.03.2015 = XLVII Polish Annual Conference on Catalysis / red. U. Filek, B. Sulikowski ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, [etc.]. — Kraków : IKiFP PAN, 2015 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60514-22-1. — S. 328. — Bibliogr. s. 328. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Woltamperometryczne oznaczanie dopaminy na elektrodach pastowych modyfikowanych nanoproszkiem Ni-3YSZ[Voltammetric determination of dopamine at nanopowder xNi-3YSZ modified graphite electrode] / Agnieszka ŁADOCHA, Łukasz MAGDA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 90. — Bibliogr. s. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Woltamperometryczne oznaczenie paracetamolu z zastosowaniem modyfikowanych elektrod pastowych[Voltammetric determination of paracetamol using a modified paste electrodes] / Agnieszka ŁADOCHA, Łukasz MAGDA, Natalia Tomasik, Władysław W. KUBIAK // W: Postępy elektroanalizy : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — ISBN: 978-83-63663-78-0. — S. 89–101. — Bibliogr. s. 100–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Wpływ chropowatości elektrody na przebieg reakcji elektrodowej[Influence of the electrode roughness on heterogenous reaction] / Agnieszka ŁADOCHA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5–6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-44-5. — S. 73. — Bibliogr. s. 73. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Wpływ chropowatości powierzchni elektrody na przebieg reakcji elektrodowej[Effects of surface roughness of the electrode with respect to an electrode reaction] / Agnieszka ŁADOCHA, Monika ROBÓTKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektrochemia stosowana : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015. — ISBN: 978-83-63663-58-2. — S. 61–69. — Bibliogr. s. 69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Zastosowanie elektrody pastowej modyfikowanej nanoproszkiem ditlenku tytanu do oznaczania paracetamolu[The use of pasted electrode modified by titanium dioxide nanopowders for the determination of paracetamol] / Władysław W. KUBIAK, Natalia Tomasik, Agnieszka ŁADOCHA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIV konferencja : Kraków, 28–29 maja 2015 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2015. — ISBN: 978-83-63663-60-5. — S. 62. — Bibliogr. s. 62. — W. W. Kubiak, A. Ładocha – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Zastosowanie nanoproszku $TiO_{2}$ jako modyfikatora elektrody węgla szklistego[The usage of $TiO_{2}$ nanopowder as a modifier of carbon glassy electrodes] / Łukasz MAGDA, Agnieszka ŁADOCHA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XV konferencja : Kraków, 2–3 czerwca 2016 / red. Filip Ciepiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2016. — ISBN: 978-83-63663-79-7. — S. 91. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych