Wykaz publikacji wybranego autora

Kajetan d'Obyrn, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii InżynierskiejOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Assessment of rock mass stability in the historic area of levels IV-V of the ”Wieliczka” Salt MineOcena stabilności górotworu w strefie zabytkowej poziomów IV-V w Kopalni Soli Wieliczka / Kajetan D'OBYRN, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 1, s. 189–202. — Bibliogr. s. 202. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/954/740

 • słowa kluczowe: kopalnia soli, podsadzanie wyrobisk, analiza geomechaniczna, stabilizacja górotworu

  keywords: salt mine, backfilling, geomechanical analysis, stabilization of the rock mass

2
 • Pionowa zmienność jakości wód z wycieków w upadowej Franciszek w kopalni rud cynku i ołowiu „Pomorzany” (rejon olkuski)Vertical water quality characteristic of the inflows to the dipheading „Franciszek” in the zinc and lead mine „Pomorzany” (Olkusz Region) / Jacek MOTYKA, Kajetan D'OBYRN, Kamil JUŚKO, Tomasz Wójcik // W: HPPH 2017 : hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : [14 – 17 maja 2017, Polanica-Zdrój] : zbiór abstraktów, no. 1 / Główny Instytut Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. [39]

 • słowa kluczowe: wody podziemne, górnictwo rud cynku i ołowiu, kopalnia Olkusz - Pomorzany, upadowa Franciszek

3
 • Warunki zasilania wód leczniczych w Kopalni Soli WieliczkaConditions of medicinal water supply in the Wieliczka Salt Mine / Stanisław WITCZAK, Kajetan D'OBYRN, Marek DULIŃSKI, Lucyna RAJCHEL // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego / Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa ; ISSN 0867-6143. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2016 vol. 466, s. 313–322. — Bibliogr. s. 321, Streszcz., Abstr., Summ.. — tekst: https://goo.gl/SkGClZ

 • słowa kluczowe: Wieliczka, wody lecznicze, skład izotopowy, tryt, zasilanie

  keywords: tritium, Wieliczka, therapeutic water, isotopic composition, groundwater recharge

4
 • Wybór optymalnej metody zabezpieczenia komory Fryderyk August w Kopalni Soli „Wieliczka” w aspekcie poprawy statyki górotworu, ochrony powierzchni i zapobiegania zagrożeniu wodnemuThe optimal method for securing the Frederick Augustus Chamber in the „Wieliczka” salt mine to improving rock mass statics, protecting the surface and preventing water hazard / Kajetan D'OBYRN // Przegląd Solny : rocznik Polskiego Stowarzyszenia Górnictwa Solnego = Salt Review : yearbook of Polish Salt Mining Association ; ISSN 2300-9349. — 2016 nr 12, s. 5–10. — Tryb dostępu: http://www.psgs.agh.edu.pl/wp-content/uploads/PS4-02.pdf [2017-02-14]. — Bibliogr. s. 10, Abstr., Streszcz.. — K. D'Obyrn - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: górnictwo, ochrona powierzchni, zagrożenie wodne, zabezpieczenie komór, ochrona zabytkowych wyrobisk

  keywords: mining, water hazard, surface protection, chamber backfilling, protecting historic mine workings

5
 • Zrzut wód kopalnianych w świetle wymogów ramowej dyrektywy wodnej oraz regulacji krajowychMine water discharge in the light of water framework directive and domestic regulation requirements / Barbara TOMASZEWSKA, Ewa KMIECIK, Kajetan D'OBYRN, Marcin KARPIŃSKI // W: HPPH 2017 : hydrogeologia w praktyce – praktyka w hydrogeologii : [14 – 17 maja 2017, Polanica-Zdrój] : zbiór abstraktów, no. 1 / Główny Instytut Górnictwa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. [74]

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, odwadnianie, wody kopalniane, ZG Sobieski