Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Brożek, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki SurowcówOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 22, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Analiza mechaniki procesu rozdrabniania surowców mineralnych w kruszarkach i wysokociśnieniowych prasach walcowychAnalysis of the mechanics of the comminution process of minerals in crushers and high-pressure grinding rolls / Marian BROŻEK, Zdzisław Naziemiec // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2012 t. 28 z. 3, s. 139–153. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://search.proquest.com/docview/1322351746/fulltextPDF/14255501402490EBDAB/9?accountid=48679

 • słowa kluczowe: prasy walcowe, rozdrabnianie surowców, ściskanie ziaren skalnych

  keywords: comminution, high-pressure grinding rolls, rock particles pressing

2
 • Analiza rozdziału w separatorze magnetycznym bębnowymAnalysis of separation in the drum magnetic separator / Marian BROŻEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 1, s. 65–83. — Bibliogr. s. 81–82, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • An analysis of effect of particle size on batch flotation of coal / Marian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2013 vol. 49 iss. 1, s. 341–356. — Bibliogr. s. 355–356, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Argument of separation at upgrading in the JIGArgument rozdziału przy wzbogacaniu w osadzarce / Marian BROŻEK, Agnieszka SUROWIAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 21–40. — Bibliogr. s. 39–40

 • keywords: terminal settling velocity, volume and dynamic shape coefficient of a particle, drag coefficient, boundary layer

5
 • Aspects of comminution flowsheets design in processing of mineral raw materialsAspekty projektowania układów rozdrabniania w przeróbce surowców mineralnych / Daniel SARAMAK, Tadeusz TUMIDAJSKI, Marian BROŻEK, Tomasz GAWENDA, Zdzisław Naziemiec // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 4, s. 59–69. — Bibliogr. s. 67–68, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • A physical model of separation process by means of jigs : [abstract] / A. SUROWIAK, M. BROŻEK // W: MEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczwanica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 22. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Abstrakt opublikowany w Session PPMP

 • keywords: jigging process, imperfection, physical model, Maxwell distribution, probable error

7
 • A physical model of separation process by means of JIGS / Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2016 vol. 52 iss. 1, s. 228–243. — Bibliogr. s. 243, Abstr.

 • keywords: jigging process, imperfection, physical model, Maxwell distribution, probable error

8
 • Beneficiation of chromium waste by means of magnetic and gravitational separationOdzysk chromu z odpadów chromowych z wykorzystaniem separacji magnetycznej i grawitacyjnej / M. BROŻEK, A. SUROWIAK, A. Jarosiński // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 3, s. 1737–1744. — Bibliogr. s. 1743–1744

 • keywords: waste management, magnetic separation, chromium waste, gravitational concentration

9
 • Comparative assessment of spearation efficiency in jigging / Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK // W: Physical Separation'13 [Dokument elektroniczny] : June 20–21, 2013, Falmouth, UK. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — UK : [s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — (MEI Conferences). — S. [1–19]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [18–19], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Distribution of settling velocity of irregular particles and its effect on jig separation efficiency / M. BROŻEK, A. SUROWIAK // W: IMPC 2010 : “Smarter processing for the future” : XXV International Mineral Processing Congress : 6–10 September 2010, Brisbane, Australia : abstracts volume. — Australia : The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, cop. 2010. — Opis częśc. wg okł.. — S. 132. — Pełny tekst W: IMPC 2010 [Dokument elektroniczny] : XXV International Mineral Processing Congress : “Smarte processing for the future” : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Australia : The Australasian Institute of Mining and Metallurgy, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 591–599. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 599, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Distribution of terminal settling velocity of spherical particles for the condition of turbulent motion / M. BROŻEK, A. SUROWIAK // W: Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Vol. 1 / eds. Wang Dian Duo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — ISBN: 978-7-03-022711-9. — S. 310–315. — Bibliogr. s. 314–315, Abstr.. — Ponadto abstract zamieszczono w: Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Abstracts. — S. 45. — Toż.: Proceedings of XXIV international mineral processing congress [Dokument elektroniczny] : Beijing, China, 24–28 September 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Wang Dian Zuo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-7-900249-54-8/TD$\cdot$1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Kinetyka flotacjiKinetics of flotation / Marian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2009. — 147, [1] s.. — Bibliogr. s. 135–143, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-60195-22-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Methodology of calculation the terminal settling velocity distribution of irregular particles for values of the Reynold's numberMetodologia wyliczania rozkładu granicznej prędkości opadania ziaren nieregularnych dla wysokich wartości liczb Reynoldsa / Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 2, s. 553–562. — Bibliogr. s. 561–562

 • słowa kluczowe: prędkość opadania, ziarna nieregularne, imperfekcja, wzbogacanie w osadzarce, rozkład zmiennej losowej

  keywords: settling velocity, ziarna sferyczne, spherical particles, irregular particles, imperfection, jigging, random variable distribution function

14
 • Methodology of calculation the terminal settling velocity distribution of spherical particles for high values of the Reynold's numberMetodologia wyliczania rozkładu granicznej prędkości opadania ziaren sferycznych dla wysokich wartości liczb Reynoldsa / Agnieszka SUROWIAK, Marian BROŻEK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 iss. 1, s. 269–282. — Bibliogr. s. 281–282

 • słowa kluczowe: proces osadzania, prędkość opadania, ruch turbulentny, zmienna losowa, funkcja zmiennej losowej

  keywords: jigging process, settling velocity, turbulent motion, random variable, function of random variable

15
 • Probability of detachment of particle determined according to the stochastic model of flotation kineticsPrawdopodobieństwo oderwania ziarna określane na podstawie stochastycznego modelu kinetyki flotacji / M. BROŻEK, A. MŁYNARCZYKOWSKA // Physicochemical Problems of Mineral Processing ; ISSN 1643-1049. — Tytuł poprz.: Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii ; ISSN: 0137-1282. — 2010 vol. 44, s. 23–34. — Bibliogr. s. 33–34

 • keywords: flotation, stochastic model, process of birth and dead, probability of detachment

16
 • Probability of particle-bubble collision in pneumo-mechanical flotation cellPrawdopodobieństwo zderzenia ziarna z pęcherzykiem w pneumo-mechanicznej komorze flotacyjnej / M. BROŻEK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 293–304. — Bibliogr. s. 303–304

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Size distribution of air bubbles in the pneumatic-mechanical flotation machine / M. BROŻEK, A. MŁYNARCZYKOWSKA // W: Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September, Vol. 2 / eds. Wang Dian Zuo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — ISBN: 978-7-03-022711-9. — S. 2488–2494. — Bibliogr. s. 2493–2494, Abstr.. — Ponadto abstract zamieszczono w: Proceedings of XXIV international mineral processing congress : Beijing, China, 24–28 September 2008, Abstracts. — S. 353. — Toż.: Proceedings of XXIV international mineral processing congress [Dokument elektroniczny] : Beijing, China, 24–28 September 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / eds. Wang Dian Zuo, [et al.]. — Beijing : Science Press, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-7-900249-54-8/TD$\cdot$1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • The distribution of air bubble size in the pneumo-mechanical flotation machineRozkład wielkości pęcherzyków powietrza w pneumo-mechanicznej maszynie flotacyjnej / Marian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2012 vol. 57 iss. 3, s. 729–740. — Bibliogr. s. 739–740

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • The relation between the dispersive model of the particle and the distribution of permanent adhesion rate constant in the coal flotation processZwiązek między dyspersyjnym modelem ziarna a rozkładem stałej prędkości adhezji trwałej w procesie flotacji węgla / Marian BROŻEK, Anna MŁYNARCZYKOWSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/1, s. 63–82. — Bibliogr. s. 80–81, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www-1meeri-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Wydawnictwa/GSM2441/brozek-mlynarczykowa.pdf

 • słowa kluczowe: flotacja węgla, rozkład stałej prędkości adhezji, stała prędkości odrywania, stała prędkości adhezji, proces narodzin i ginięcia, model dyspersyjny ziarna, kinetyka flotacji

  keywords: distribution of adhesion rate constant, detachment rate constant, adhesion rate constant, stochastic process of birth and death, physical model of particle, flotation kinetics

20
 • The tensile strength properties of lithological variety of Polish copper oresWytrzymałość na rozciąganie odmian litologicznych polskich rud miedzi / Alona NAD, Marian BROŻEK, Zdzisław Naziemiec // AGH Journal of Mining and Geoengineering ; ISSN 2299-257X. — Tytuł poprz.: Górnictwo i Geoinżynieria ; ISSN: 1732-6702. — 2012 vol. 36 no. 4, s. 101–108. — Bibliogr. s. 108, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Universal delineation of particle separation systems and separation results of stratified material / Marian BROŻEK, Jan Drzymala // Separation Science and Technology ; ISSN 0149-6395. — 2009 vol. 44 no. 8, s. 1657–1674. — Bibliogr. s. 1674, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2009-06-01

 • keywords: recovery, separation, yield, classification, upgrading, splitting, stratification, separation forces, particle trajectory

22
 • Wpływ związków powierzchniowo czynnych na wyniki rozdrabniania ziaren dolomituThe effect of surface active compunds upon the results of crushing of dolomite particles / Marian BROŻEK, Ewa ORUBA-BROŻEK, Anna NOWAKOWSKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2009 t. 25 z. 1, s. 35–50. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych