Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Biessikirski, dr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgo, Katedra Górnictwa OdkrywkowegoOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości zwiększenia masy ładunku MW odpalanego w serii w zadanych warunkach geologiczno-górniczychAnalysis of blasting explosive charge weight improvement in defining mining and geological conditions / Józef PYRA, Jan WINZER, Anna SOŁTYS, Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 47–54. — Bibliogr. s. 53–54, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, oddziaływanie na otoczenie, dopuszczalne ładunki MW

  keywords: blasting works, impact on the environment, permissible charge weight

2
 • Analiza porównawcza fragmentacji urobku na przykładzie jednej z kopalń dolomituComparative analysis of the muck pile fragmentation illustrated with the example of one of the dolomite open mit mines / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 12, s. 48–53. — Bibliogr. s. 53, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, fragmentacja, Split Desktop 2.0, krzywa składu ziarnowego

  keywords: blasting works, fragmentation, Split Desktop 2.0, cummulative size distribution

3
 • Analiza wpływów sejsmicznych na środowisko szybu przy prowadzeniu robót górniczych za pomocą materiałów wybuchowych - studium przypadkuThe analysis of the impact of dynamic influences from the blasting works on the surrounding of the mining shaft - casy study / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, oddziaływanie, podszybie

  keywords: blasting works, dynamic influence, pit bottom

4
 • Badanie składu gazów postrzałowych po detonacji górniczych materiałów wybuchowychStudy of the composition of post-blast gases from detonating mining explosives / Andrzej BIESSIKIRSKI, Roman BIESSIKIRSKI // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2013 nr 3, s. 11–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Rez., Zsfassung.

 • słowa kluczowe: materiał wybuchowy, gazy postrzałowe

  keywords: explosive material, blasting fumes

5
 • Determining acceptable explosive charge mass under different geological conditionsProblematyka wyznaczania dopuszczalnych ładunków MW w zróżnicowanych warunkach geologicznych / Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER, Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 3, s. 825–845. — Bibliogr. s. 844–845

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, drgania parasejsmiczne, równanie propagacji, dopuszczalne ładunki

  keywords: blasting works, propagation equation, ground vibrations, acceptable explosive charge mass

6
 • Kompleksowa analiza fragmentacji usypu urobkuThe complex method of the muck pile fragmentation assessment / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2015 nr 8, s. 25–33. — Bibliogr. s. 33, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, fragmentacja, skład ziarnowy, Split Desktop 2.0, modelowanie SfM

7
 • Modułowe programy komputerowe wspomagające prowadzenie robót strzałowychThe module computer software which can be applied during blasting works / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Michał TWARDOSZ, Jan WINZER // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 55–60. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo odkrywkowe, roboty strzałowe, programy modułowe

  keywords: blasting works, modular software, open strip mining

8
 • Możliwości wykorzystania osadów ściekowych[Possibilities to use sewage sludge] / Paulina ŁYKO, Andrzej BIESSIKIRSKI // W: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 1.4.2011, Ostrava / VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — [Ostrava : VŠB-TU], [2011]. — ISBN: 978-80-248-2407-9. — S. 93–97. — Bibliogr. s. 96–97, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Ocena oddziaływania drgań parasejsmicznych na budynki mieszkalne dla wybranych skal wpływów dynamicznychEvaluation of paraseismic vibrations on a housing construction according to Polish and international regulation / Andrzej BIESSIKIRSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 6, s. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: drgania, roboty strzałowe, ocena oddziaływania, analiza pośrednia

  keywords: vibration, blasting works, paraseismic evaluation, indirect analysis

10
 • Ocena oddziaływania drgań parasejsmicznych na budynki mieszkalne dla wybranych skał wpływów dynamicznychEvaluation of paraseismic vibrations on a housing construction according to Polish and international regulation / Andrzej BIESSIKIRSKI // W: Materiały konferencji naukowych [Dokument elektroniczny] : XVI Warsztaty Górnicze : górnictwo-człowiek-środowisko: zrównoważony rozwój ; Oddziaływanie wstrząsów górniczych na obiekty budowlane i infrastrukturę ; Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych / red. nauk. Zenon Pilecki, Elżbieta Pilecka, Henryk Marcak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Konferencje Naukowo-Techniczne, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — S. 178–189. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 188, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: drgania, roboty strzałowe, ocena oddziaływania, analiza pośrednia

  keywords: vibration, blasting works, paraseismic evaluation, indirect analysis

11
 • Pomiary oddziaływania parasejsmicznego na obiekty budowlaneMeasurements of para-seismic impact on construction objects / Andrzej BIESSIKIRSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2014 R. 65 nr 11, s. 601–610. — Bibliogr. s. 609–610, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Pomiar oddziaływania parasejsmicznego przy użyciu tensometrii oporowej – przegląd literaturyThe measurement of the paraseismic effect using strain gauge technique – review / Andrzej BIESSIKIRSKI // W: Technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie : konferencja : 25–27 września 2013 roku, Ustroń / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Górnictwa Odkrywkowego. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2013. — ISBN: 978-83-7783-060-4. — S. 33–48. — Bibliogr. s. 47–48, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: materiały wybuchowe, pomiary tensometryczne, naprężenie, prędkość drgań

  keywords: explosives, strain gauge measurements, strain, paraseismic wave velocity

13
 • Pomiar wpływów dynamicznych wzbudzanych robotami strzałowymi z wykorzystaniem czujników sejsmicznych i tensometrycznych[Measurements of dynamic influences generated by blasting works using strain gauge and seismic sensors] / Andrzej BIESSIKIRSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 111, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 107–[112]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Porównanie właściwości materiałów wybuchowych emulsyjnych otrzymywanych z wodnych roztworów saletry amonowejOn the comparison of emulsion bulk explosives obtained from aqueous ammonium nitrate solutions / Andrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Józef PYRA, Michał DWORZAK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 3, s. 571–574. — Bibliogr. s. 574

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Porównanie właściwości saletry amonowej wykorzystywanej w nawozach mineralnych i w produkcji materiałów wybuchowychComparison of properties of ammonium nitrates used for production of fertilizers and explosive materials / Andrzej BIESSIKIRSKI, Łukasz Kuterasiński, Józef PYRA, Michał DWORZAK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2016 t. 95 nr 7, s. 1381–1384. — Bibliogr. s. 1384

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Pośrednia analiza fragmentacji urobku otrzymanego w wyniku robót strzałowych wykonywanych w kopalni dolomituThe indirect method of analysis of output’s fragmentation obtained during blasting in the dolomite open pit mine / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 7, s. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, fragmentacja, Split Desktop 2.0, krzywa składu ziarnowego

  keywords: blasting works, fragmentation, Split Desktop 2.0, cumulative size distribution

17
 • Reakcja fundamentu budynku na niskoczęstotliwościowe drgania wzbudzane robotami strzałowymiThe response of buiding foundation to low-frequency vibration induced by shooting / Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Józef PYRA, Anna SOŁTYS // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 65–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: naprężenie, roboty strzałowe, drgania parasejsmiczne, tensometria

  keywords: stress, paraseismic vibrations, hooting, tensometry

18
 • Rozwój systemów inicjowania ładunków MW stosowanych w górnictwie odkrywkowymDevelopment of explosive initiation systems in open pit mining / Józef PYRA, Andrzej BIESSIKIRSKI, Michał DWORZAK, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 52–57. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, opóźnienia milisekundowe, systemy inicjacji

  keywords: initiation systems, blasting works, milisecond delays

19
 • Termiczna utylizacja odpadów w procesie koksowania[Thermal utilization of waste in the process of carbonization] / Andrzej BIESSIKIRSKI, Paulina ŁYKO // W: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 1.4.2011, Ostrava / VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — [Ostrava : VŠB-TU], [2011]. — ISBN: 978-80-248-2407-9. — S. 61–66. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Various methods of the ground vibration assessment / Andrzej BIESSIKIRSKI, Józef PYRA, Michał DWORZAK // W: Proceedings of the forty-first annual conference on explosives and blasting technique : February 1–4, 2015, New Orleans, LA USA / International Society of Ecplosive Engineers. — USA : ISEE, cop. 2015. — S. 403–412. — Bibliogr. s. 412, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Wpływ warunków geologiczno-górniczych na fragmentację urobku w kopalniach wapieniaGeological and mining conditions effects on output disintegration in limestone mines / Andrzej BIESSIKIRSKI, Roman BIESSIKIRSKI // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2012 nr 12, s. 18–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Wstępna analiza możliwości zastosowania cyfrowej niemetrycznej fotogrametrii naziemnej z wykorzystaniem metody SfM (Structure-from-Motion) w robotach strzałowychPreliminary study of the digital non-metric terrestial photogrammetry carried out by the use of the SfM method (Structure-from-Motion) applicability in blasting works / Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI, Józef PYRA, Anna SOŁTYS, Jan WINZER // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 9, s. 61–68. — Bibliogr. s. 67–68, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, roboty strzałowe, naziemna fotogrametria niemetryczna, metoda SfM

  keywords: laser scanning, blasting works, terrestial non-metric photogrammetry, SfM method

23
 • Wybrane problemy realizacji opóźnień czasowych przy nieelektrycznym sposobie inicjacji ładunków MW w siatkach wieloszeregowychSelected problems of time delays achieving by use of non-electric method of initiating explosive charges in multi-row patterns / Michał DWORZAK, Andrzej BIESSIKIRSKI, Józef PYRA, Anna SOŁTYS // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 10, s. 58–64. — Bibliogr. s. 64, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, opóźnienia milisekundowe, nieelektryczny system inicjacji

  keywords: blasting works, non-electric initiation system, milisecond time delays

24
 • Zastosowanie monitoringu tensometryczno-parasejsmicznego w pomiarach wpływów dynamicznych wzbudzonych detonacją materiału wybuchowegoApplication of combine stress and ground borne vibration monitoring system for measurements of dynamic impacts induced by explosives detonation / Andrzej BIESSIKIRSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 3, s. 42–49. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: roboty strzałowe, drgania parasejsmiczne, tensometria elektrooporowa

  keywords: blasting works, strain gauge, ground borne vibration