Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Kicińska, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony ŚrodowiskaOpisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 69 publikacji Autora


1
 • Akumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnych[Accumulation of heavy metals in a natural geological barrier within the area of a selected municipal waste landfill] / Magdalena MAMAK, Alicja KICIŃSKA // W: „Edukacja – zdrowie – środowisko” : ogólnopolska konferencja naukowa : Kielce 6–7 czerwca 2016 r.. — [Kielce : s. n.], [2016]. — S. 35. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, akumulacja, bariera geologiczna, składowisko odpadów

2
 • Akumulacja metali ciężkich w naturalnej barierze geologicznej w obrębie wybranego składowiska odpadów komunalnychAccumulation of heavy metals in a natural geological barrier within the area of a selected municipal waste landfill / Magdalena MAMAK, Alicja KICIŃSKA // W: Człowiek a środowisko – wzajemne oddziaływanie = Man vs environment – interaction / red. nauk. Jarosław Chmielewski, Ilona Żeber-Dzikowska, Barbara Gworek. — Warszawa : Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, cop. 2016. — ISBN: 978-83-60312-82-7. — S. 217–227. — Bibliogr. s. 226–227, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: metale ciężkie, akumulacja, bariera geologiczna, składowisko odpadów

  keywords: heavy metals, accumulation, geological barrier, landfill site

3
 • An evaluation of concentration variability of selected heavy metals in dandelion (Taraxacum officinale) growing in the areas of different anthropopressure / Alicja KICIŃSKA // W: 1\textsuperscript{st} International symposium and workshop on Environment and health of contaminated areas : 22\textsuperscript{nd} November – 23\textsuperscript{rd} November, 2012, Ostrava, Czech Republic : proceedings of abstracts / eds. Ocelka T., Strakoš K.. — Ostrava–Poruba : VŠB-Technical University of Ostrava. Institute of Environmental Technology, cop. 2012. — ISBN: 978-80-248-2882-4. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Application of {\em Holcus lanatus} and {\em Taraxacum officinale} to the assessment of soil pollution along the main roads / KICIŃSKA Alicja // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 175–179. — Bibliogr. s. 178–179, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Arsen i tal w glebach i roślinach rejonu BukownaArsenic and thallium in soils and plants in the Bukowno area / A. KICIŃSKA // W: Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja – toksyczność – przeciwdziałanie : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 24–25 września 2009 r. = Element cycling in the environment: bioaccumulation – toxicity – prevention : VIII international scientific-technical conference / Instytut Ochrony Środowiska. — [Warszawa : IOŚ], [2009]. — S. 31. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Arsen i tal w glebach i roślinach rejonu BukownaArsenic and thallium in soils and plants in the Bukowno area / Alicja KICIŃSKA // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources ; ISSN 1230-7831. — 2009 nr 40, s. 199–208. — Bibliogr. s. 207–208

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Assessment of the road traffic impact on accumulation of selected elements in soils developed on Krynica and Bystrica subunit (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians) / Alicja KICIŃSKA // Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences ; ISSN 1842-4090. — 2016 vol. 11 no. 1, s. 245–254. — Wymagania systemowe: Publikacja dostępna online od: 2016.01.05. — Bibliogr. s. 253–254, Abstr.

 • keywords: Ti, Ni, soils, Magura Nappe, Pb, road traffic, Cr, Zn, landscape park, Cd, As

8
 • As and Pb and their potential source in the hair of residents of Cracow / Alicja KICIŃSKA, Aleksandra Jelonek-Waliszewska // Journal of Elementology ; ISSN 1644-2296. — 2017 vol. 22 iss. 2, s. 517–528. — Bibliogr. s. 527–528, Abstr.. — tekst: http://jsite.uwm.edu.pl/index/getfile/1223

 • keywords: factors, environmental contamination, potential harmful elements

9
 • Atrakcje geoturystyczne szansą stworzenia nowej oferty turystycznej miasta na przykładzie KrakowaGeotourism attractions – a chance for creating new touristic offer of Kraków / Alicja KICIŃSKA, Piotr DMYTROWSKI, Grzegorz MADEJA, Paulina MROWCZYK // W: Uwarunkowania rozwoju turystyki w mieście / pod red. Michała Lisowskiego. — Białystok : Wyższa Szkoła Menedżerska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2010. — ISBN10: 83-920813-3-1. — S. 112–118. — Bibliogr. s. 117–118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Badania zawartości Pb w glebach i w trawach \emph {Agrostis capillaris} i \emph {Brachypodium silvaticum}Study of Pb content in the soil and grasses \emph {Agrostis capillaris} and \emph {Brachypodium silvaticum} / Alicja KICIŃSKA // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2009 t. 35 z. 2/1, s. 253–262. — Bibliogr. s. 260–262, Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-02-1/Geologia_2009_2-1_29.pdf

 • słowa kluczowe: gleby, Pb, trawy, biowskaźniki

  keywords: biomarkers, soils, Pb, grasses

11
 • Chrom w wodach powierzchniowych Beskidu Sądeckiego[Chromium in surface waters of Beskid Sądecki] / Alicja KICIŃSKA // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2010 R. 70 nr 7, s. 283–292. — Bibliogr. s. 291–292

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Coal from the waste disposal site of the Siersza mine (Trzebinia, Poland) and its properties as a possible alternative fuel / Beata KOSA, Alicja KICIŃSKA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 71

 • keywords: fuel, coal waste, Siersza

13
 • Coal from the waste disposal site of the Siersza mine (Trzebinia, Poland) and its properties as a possible alternative fuel / Beata KOSA, Alicja KICIŃSKA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00039, s. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00039.pdf [2016-10-17]. — Bibliogr. s. 4, Abstr.. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} International conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Czy stanowisko dokumentacyjne może być skuteczną formą ochrony przyrody nieożywionej?[Does a documentary site could be an efficacious form of protection inanimate nature?] / A. KICIŃSKA // W: „Prawo ochrony przyrody – stan aktualny, problemy, perspektywy” : I ogólnopolska konferencja : Łódź 25–26.04.2008 r. : streszczenia / Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Katedra Ochrony Przyrody, Wydział Prawa i Administracji UŁ. Zakład Prawa Ochrony Środowiska, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej. — [Łódź : UŁ], [2008]. — S. 11–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Czy stanowisko dokumentacyjne może być skuteczną formą ochrony przyrody nieożywionej?Does a documentary site could be an efficacious form of protecting inanimate nature? / Alicja KICIŃSKA // W: Prawo ochrony przyrody : stan obecny, problemy, perspektywy / pod red. Dominika Kopcia i Natalii Ratajczyk. — Łódź : Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, 2008. — ISBN: 978-83-928031-0-2. — S. 259–265. — Bibliogr. s. 264–265, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
17
 • Direct and indirect methods in chemical and mineralogical investigations of industrial fly-ashes / A. KICIŃSKA // W: 2\textsuperscript{nd} International symposium and workshop on Environment and health of contaminated areas : 6\textsuperscript{th} November – 8\textsuperscript{th} November, 2013, Ostrava, Czech Republic : proceedings of abstracts / IET Institute of Environmental Technology [etc.]. — Ostrava-Poruba : IET VŠB -Technical University of Ostrava, cop. 2013. — ISBN: 978-80-248-3240-1. — S. 25. — Bibliogr. s. 25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Establishing geoparks in Poland – the frame project based on the “Jurassic Geopark”Tworzenie geoparków w Polsce – projekt ramowy na przykładzie „Parku Jurajskiego” / Joanna Figna, Alicja KICIŃSKA // W: Geotourism : a variety of aspects / ed. Tadeusz SŁOMKA. — Kraków : AGH University of Science and Technology ; International Association for Geotourism, 2011. — ISBN: 978-83-88927-20-1. — S. 71–83. — Bibliogr. s. 81–82, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Formy występowania oraz mobilność cynku, ołowiu i kadmu w glebach zanieczyszczonych przez przemysł wydobywczo-metalurgicznyOccurrence and mobility of zinc, lead and cadmium in soils polluted by mining and metallurgical industries / Alicja KICIŃSKA // Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych = Environmental Protection and Natural Resources ; ISSN 1230-7831. — 2011 nr 49, s. 152–162. — Bibliogr. s. 161–162. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Frame project of a geopark / Joanna Figna, Alicja KICIŃSKA // W: GEOTOUR 2008 : “Geotourism and mining heritage” : 4\textsuperscript{nd} international conference : 26–28 June 2008, Kraków, Poland / ed. Tadeusz Słomka ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism. — [Kraków : AGH UST], [2008]. — ISBN: 978-83-88927-17-1. — S. 15–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Geoturystyka w mieście na przykładzie WieliczkiChances of geotourism development in the cities / Alicja KICIŃSKA, Anna Hojoł-Dąbroś, Krzysztof Dąbroś // W: Uwarunkowania rozwoju turystyki w mieście / pod red. Michała Lisowskiego. — Białystok : Wyższa Szkoła Menedżerska ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2010. — ISBN10: 83-920813-3-1. — S. 202–209. — Bibliogr. s. 209

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Health risk to children exposed to Zn, Pb, and Fe in selected urban parks of the Silesian agglomeration / Alicja KICIŃSKA // Human and Ecological Risk Assessment ; ISSN 1080-7039. — 2016 vol. 22 no. 8, s. 1687–1695. — Bibliogr. s. 1695, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-08-02

 • keywords: risk assessment, Pb, Fe, Zn, urban parks, the Silesian agglomeration

23
 • Jeśli uczyć się to... od najlepszych[If you want to learn from someone, that only from the best] / A. KICIŃSKA // Innowacyjny Start / Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ; ISSN 1898-5009. — 2008 nr 1, s. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Korzyści wynikające z rozwoju turystyki specjalnych zainteresowań na obszarach geoparkówBenefits from the development of special interest tourism on the geopark areas / Alicja KICIŃSKA, Joanna Figna // W: Perspektywy rozwoju geoparków w świetle badań krajobrazowych i regionalnych : [VIII ogólnopolska, jubileuszowa konferencja naukowa z cyklu Ochrona przyrody a turystyka : 24–26 września 2009 r.] / pod red. Małgorzaty Strzyż i Anny Świercz. — Kielce : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział, cop. 2009. — ISBN: 978-83-62089-08-6. — S. [1–3]. — Bibliogr. s. [2–3]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Korzyści wynikające z rozwoju turystyki specjalnych zainteresowań na obszarach geoparkówBenefits from the development of special interests tourism on the geopark areas / Alicja KICIŃSKA, Joanna Figna // W: Perspektywy rozwoju geoparków w świetle badań krajobrazowych i regionalnych : teoria i praktyka = Perspectives of development of geoparks in the light of landscape and regional research in theory and in practice / red. tomu Małgorzata Strzyż, Anna Świercz ; Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu. — Warszawa ; Kielce : PTG ; PAEK ; Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2011 + CD-ROM. — (Problemy Ekologii Krajobrazu = The Problems of Landscape Ecology ; ISSN 1899-3850 ; t. 29). — ISBN: 978-83-62089-09-3. — S. 21–28. — Bibliogr. s. 25–26, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych