Wyszukiwanie

×
×
×
×
 do 

znaleziono 61 pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji


1
2
3
 • Challenge and adventure: twenty years of searching for the model structure of the polyaniline/camphorsulfonic acid conducting polymer system leading to an artificial intelligence approachWyzwanie i przygoda: dwadzieścia lat poszukiwań modelu struktury polimerowego systemu przewodzącego polianilina/kwas kamforosulfonowy prowadzących do wykorzystania metod sztucznej inteligencji / Tomasz KOZIK, Maciej ŚNIECHOWSKI, Wojciech ŁUŻNY // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2017 t. 62 nr 11–12, s. 800–805. — Bibliogr. s. 805, Abstr., Streszcz.. — X International Conference ”X-Ray investigations of polymer structure” : Ustroń, Poland 6-9 December 2016. — tekst: https://ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/344/348

 • słowa kluczowe: modelowanie, symulacje, dyfrakcja rentgenowska, polianilina

  keywords: simulations, modelling, X-ray diffraction, polyaniline

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14314/polimery.2017.800

4
5
 • Contact pin-printing of albumin-fungicide conjugate for silicon nitride-based sensors biofunctionalization: multi-technique surface analysis for optimum immunoassay performance / Katarzyna Gajos, [et al.], Andrzej BERNASIK, [et al.] // Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332. — Tytuł poprz.: Applications of Surface Science. — 2017 vol. 410, s. 79–86. — Bibliogr. s. 85–86, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-11. — A. Bernasik - dod. afiliacja: ACMIN AGH. — tekst: https://goo.gl/8PhETQ

 • keywords: atomic force microscopy, silicon nitride, spectroscopic ellipsometry, contact pin printing, immunosensor biofunctionalization, time of flight secondary ion mass spectrometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apsusc.2017.03.100

6
7
 • Dopant ions size impact on structural properties of ordered poly(3,4-ethylenedioxythiophene) systemsWpływ wielkości jonów domieszkujących na właściwości strukturalne uporządkowanych układów poli(3,4-etylenodioksytiofenu) / Maciej ŚNIECHOWSKI, Tomasz A. KOZIK, Wojciech ŁUŻNY // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2020 t. 65 nr 9, s. 639–645. — Bibliogr. s. 645, Abstr., Streszcz.. — XI International conference on "X-ray investigations of polymer structure", 3–6 December 2019, Ustroń, Poland. — tekst: https://ichp.vot.pl/index.php/p/article/view/74/72

 • słowa kluczowe: struktura krystaliczna, dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego, polimery przewodzące, samoorganizacja, symulacje dynamiki molekularnej

  keywords: crystal structure, X-ray diffraction, self organization, conductive polymers, molecular dynamics simulations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14314/polimery.2020.9.6

8
 • Effect of $CO_{2}$ partial pressure on the corrosion inhibition of N80 carbon steel by gum arabic in a $CO_{2}$-water saline environment for shale oil and gas industry / Gaetano PALUMBO, Kamila KOLLBEK, Roma WIRECKA, Andrzej BERNASIK, Marcin GÓRNY // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2020 vol. 13 iss. 19, art. no. 4245, s. 1–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 22–24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-09-23. — R. Wirecka – dod. afiliacja: ACMiN. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/13/19/4245/pdf

 • keywords: corrosion inhibition, gum arabic, high pressure CO2 corrosion, carbon steel N80

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma13194245

9
 • Effect of solvents on structural anisotropy of polyaniline thin filmsWpływ rozpuszczalnika na anizotropię cienkich warstw polianiliny / Maciej ŚNIECHOWSKI, Tomasz KOZIK, Wojciech ŁUŻNY // Polimery ; ISSN 0032-2725. — 2017 T. 62 nr 11–12, s. 855-860. — Bibliogr. s. 860, Abstr., Streszcz.. — X International Conference ”X-Ray investigations of polymer structure” : Ustroń, Poland 6-9 December 2016

 • słowa kluczowe: symulacje, polianilina, dyfrakcja powierzchniowa, anizotropia cienkich warstw, rozpuszczalnik

  keywords: simulations, polyaniline, surface diffraction, film anisotropy, solvent

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14314/polimery.2017.855

10
11
12
 • Electron-beam lithographic grafting of functional polymer structures from fluoropolymer substrates / Katarzyna Gajos, Vitaliy A. Guzenko, Matthias Dübner, Jakub HABERKO, Andrzej Budkowski, Celestino Padeste // Langmuir ; ISSN 0743-7463. — 2016 vol. 32 iss. 41, s. 10641–10650. — Bibliogr., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-09-27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acs.langmuir.6b02808

13
 • Engineering a poly(3,4-ethylenedioxythiophene):(polystyrene sulfonate) surface using self-assembling molecules - a chemical library approach / Paweł Dąbczyński, Mateusz M. MARZEC, Łukasz Pięta, Konrad Fijałkowski, Joanna Raczkowska, Andrzej BERNASIK, Andrzej Budkowski, Jakub Rysz // ACS Omega [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2470-1343. — 2018 vol. 3 iss. 4, s. 3631–3639. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 3638–3639, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-04-02. — A. Bernasik - pierwsza afiliacja: ACMiN AGH. — tekst: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsomega.8b00029

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acsomega.8b00029

14
15
16
17
18
19
20
21
 • Imaging and chemical surface analysis of biomolecular functionalization of monolithically integrated on silicon Mach-Zehnder interferometric immunosensors / Katarzyna Gajos, [et al.], Andrzej BERNASIK, [et al.], Mateusz M. MARZEC, [et al.] // Applied Surface Science ; ISSN 0169-4332. — Tytuł poprz.: Applications of Surface Science. — 2016 vol. 385, s. 529–542. — Bibliogr. s. 541–542, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-05-26. — A. Bernasik - dod. afiliacja: ACMiN. — tekst: https://goo.gl/ghm7GS

 • keywords: atomic force microscopy, X-ray photoelectron spectroscopy, multi-molecular coverage, on-chip immunoassay, biosensor functionalization, time of flight secondary ion mass spectrometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apsusc.2016.05.131

22
 • Indirect immunoassay on functionalized silicon surface: molecular arrangement, composition and orientation examined step-by-step with multi-technique and multivariate analysis / Katarzyna GAJOS, [et al.], Andrzej BERNASIK, [et al.] // Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces ; ISSN 0927-7765. — 2017 vol. 150, s. 437–444. — Bibliogr. s. 444, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-05. — tekst: https://goo.gl/kBdtvt

 • keywords: TOF-SIMS, principal component analysis, biosensor functionalization, antibody orientation, surface analysis, indirect immunoassay

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.colsurfb.2016.11.009

23
24
25