Wyszukiwanie

×
×
×
×
 do 

znaleziono 36 pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji


1
 • A comparative study of Landsat and RapidEye imagery for two-stage impervious surface coverage estimation
2
 • A study of selected textural features usefulness for impervious surface coverage estimation using Landsat images
3
 • Accuracy analysis of automatic distortion correction
4
 • Accuracy of laser scanners for measuring surfaces made of synthetic materials
5
 • Assessment of remodeling in chronic obstructive pulmonary disease using imaging methods
6
 • Combined bundle adjustment with distances and GPS observations
7
 • Determination of geological linear structures of Low Beskids – assessment of suitability of Landsat 8 satellite images and products of the image processing
8
 • Dokładność danych przestrzennych „Urban Atlas”
9
 • Fotogrametria i skaning laserowy w modelowaniu 3D
10
 • GIS i teledetekcja w monitoringu środowiska [Dokument elektroniczny]
11
 • Immersive photogrammetry in 3D modelling
12
 • Kolej do kontroli
13
 • Kolej na wdrożenie
14
 • Kolej w bazie danych
15
 • Modelowanie i wizualizacja danych 3D na podstawie pomiarów fotogrametrycznych i skaningu laserowego [Dokument elektroniczny]
16
 • Modern geodetic techniques in spatial measurement
17
 • Modern remote sensing and the challenges facing education systems in terms of its teaching
18
 • Możliwości wykorzystania archiwalnych zdjęć lotniczych do określania sposobu użytkowania gruntu
19
 • Przegląd metod integracji danych satelitarnych o różnej rozdzielczości - propozycja usystematyzowania
20
 • Remote sensing based impermeability coefficient estimation and its influence on hydrological modelling efficiency
21
 • Robotization concept of mining machinery with the use of 3D scanning technologies
22
 • Rola danych geodezyjnych w wybranych procesach gospodarki nieruchomościami
23
 • Rola ogólnodostępnych danych przestrzennych w analizie zmian geomorfologicznych
24
 • Rozwiązania analityczne związane z obsługą procesu orientacji zdjęć oraz wykonywaniem opracowań wektorowych w programie Bundlab
25
 • Selected aspects of processing digital images obtained from UAVs