Wyszukiwanie

×
×
×
×
 do 

znaleziono 36 pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji


1
 • A comparative study of Landsat and RapidEye imagery for two-stage impervious surface coverage estimation / Katarzyna K. BERNAT, Wojciech DRZEWIECKI // W: Image and signal processing for remote sensing [Dokument elektroniczny] : 21–23 September 2015 / SPIE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Amsterdam : s. n.], [2015]. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 9643). — e-ISBN: 978-1-62841-853-8. — S. 96432B-1–96432B-11. — Tryb dostępu: http://goo.gl/5JEPS9 [2015-09-17]. — Pełny tekst dostępny po zalogowaniu. — Wersja tytułu: A comparative study of Landsat TM and RapidEye imagery for two-stage impervious surface coverage estimation

 • keywords: RapidEye, impervious surfaces, decision and regression trees, Landsat TM, sub-pixel classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2194880

2
 • A study of selected textural features usefulness for impervious surface coverage estimation using Landsat images / Katarzyna K. BERNAT, Wojciech DRZEWIECKI // W: Image and signal processing for remote sensing [Dokument elektroniczny] : 21–23 September 2015 / SPIE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Amsterdam : s. n.], [2015]. — (Proceedings of SPIE / The International Society for Optical Engineering ; ISSN 0277-786X ; vol. 9643). — e-ISBN: 978-1-62841-853-8. — S. 964327-1–964327-11. — Tryb dostępu: http://goo.gl/mv1wBk [2015-09-17]. — Pełny tekst dostępny po zalogowaniu

 • keywords: textural features, classification and regression trees, impervious surfaces, Landsat TM, sub-pixel classification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2194820

3
 • Accuracy analysis of automatic distortion correctionOcena dokładności automatycznej korekcji dystorsji / Jakub KOLECKI, Antoni RZONCA // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2015 vol. 64 no. 1, s. 3–14. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/1FWqPj

 • keywords: camera calibration, radial distortion, distortion correction, accuracy analysis, bundle adjustment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/geocart-2015-0002

4
 • Accuracy of laser scanners for measuring surfaces made of synthetic materials / Grzegorz LENDA, Urszula MARMOL, Grzegorz Mirek // Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation ; ISSN 1432-8364. — 2015 H. 5, s. 357–372. — Bibliogr. s. 371–372, Summ., Zsfassung

 • keywords: measurement error, terrestial lidar, material tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1127/pfg/2015/0273

5
 • Assessment of remodeling in chronic obstructive pulmonary disease using imaging methodsOcena remodelingu w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc przy wykorzystaniu metod obrazowych / Jerzy Soja, Piotr Łoboda, Sławomir MIKRUT, Adam ĆMIEL, [et al.] // Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej ; ISSN 0032-3772. — 2015 vol. 125 no. 9, s. 659–664. — Bibliogr. s. 663–664, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: tomografia komputerowa, przebudowa ściany oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc, ultrasonografia wewnątrzoskrzelowa

  keywords: computed tomography, chronic obstructive pulmonary disease, endobronchical ultrasound, remodeling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Combined bundle adjustment with distances and GPS observationsZintegrowane wyrównanie sieci zdjęć z odległościami oraz obserwacjami GPS / Jakub KOLECKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 1, s. 51–60. — Bibliogr. s. 59–60, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.1/geom.2015.9.1.51.pdf

 • słowa kluczowe: GPS, zintegrowane wyrównanie sieci zdjęć, georeferencja wprost, mobilne kartowanie

  keywords: GPS, direct geo-referencing, integrated bundle adjustment, mobile mapping

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2015.9.1.51

7
 • Determination of geological linear structures of Low Beskids – assessment of suitability of Landsat 8 satellite images and products of the image processingWyznaczanie liniowych struktur geologicznych Beskidu Niskiego – ocena przydatności obrazów satelitarnych Landsat 8 i produktów ich przetwarzania obrazowego / Krzysztof Kopciowski, Tomasz PIROWSKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 4, s. 57–71. — Bibliogr. s. 70–71, Summ, Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.4/geom.2015.9.4.57.pdf

 • słowa kluczowe: fotointerpretacja, lineamenty, Landsat 8

  keywords: lineaments, photointerpretation, validity method, Landsat 8

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2015.9.4.57

8
 • Dokładność danych przestrzennych „Urban Atlas”The accuracy of „Urban Atlas” spatial data / Beata Hejmanowska, Barbara Zabrzeska-Gąsiorek // W: VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — e-ISBN: 978-83-60507-23-0. — S. 70–72. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/streszczenia_VI-konferencja.pdf [2015-07-15]. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorek: Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

 • słowa kluczowe: dokładność klasyfikacji, macierz błędów, Urban Atlas

  keywords: classification accuracy, error matrix, Urban Atlas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Fotogrametria i skaning laserowy w modelowaniu 3D : monografia[Photogrametry and laser scanning in 3D modeling] / pod red.  Sławomira MIKRUTA, Ewy Głowienki ; aut.: Ewa Głowienka, Bogdan Jankowicz, Bogusława Kwoczyńska, Przemysław KURAS, Krystyna Michałowska, Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL, Izabela Piech, Michał STRACH, Jakub Sroka. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015. — 147 s.. — Bibliogr. s. 138-142. — ISBN: 978-83-60507-26-1. — Publikacja dostępna online: {http://goo.gl/Iha15u}. — Data dostępu: 2015-04-28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • GIS i teledetekcja w monitoringu środowiska [Dokument elektroniczny][GIS and remote sensing in environmental monitoring] / aut.: Andrzej Borkowski, Ewa Głowienka, Beata HEJMANOWSKA, Jolanta Kwaitkowska-Malina, Mateusz Kwolek, Krystyna Michałowska, Sławomir MIKRUT, Agnieszka Pękala, Tomasz PIROWSKI, Barbara Zabrzeska-Gąsiorek ; pod red. Ewy Głowienki. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015. — 160 s.. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2014/06/GIS-srodek.pdf [2015-11-23]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 139–155. — ISBN: 978-83-60507-27-8. — B. Hejmanowska - dod. afiliacja: Politechnika Świętokrzyska, Kielce

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Immersive photogrammetry in 3D modellingFotogrametria immersyjna w modelowaniu 3D / Karol Kwiatek, Regina TOKARCZYK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2015 vol. 9 no. 2, s. 51–62. — Bibliogr. s. 60–62, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.2/geom.2015.9.2.51.pdf

 • słowa kluczowe: modelowanie 3D, fotogrametria bliskiego zasięgu, sferyczne video, fotogrametria sferyczna, panorama

  keywords: 3D modelling, close-range photogrammetry, panorama, spherical video, spherical photogrammetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2015.9.2.51

12
 • Kolej do kontroli : opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej, Cz. 1[Railway carrier to be inspected : development of an innovative methodology and IT management system for the codification of railway line, Part I] / Sławomir MIKRUT, Krystian PYKA, Regina TOKARCZYK, Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2015 nr 8, s. 42–45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Kolej na wdrożenie : opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej, Cz. 3[Time for implementation : development of an innovative methodology and IT management system for the codification of railway line, Part III] / Sławomir MIKRUT, Krystian PYKA, Regina TOKARCZYK, Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2015 nr 10, s. 34–37

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Kolej w bazie danych : opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej, Cz. 2[Railway carrier in the database : development of an innovative methodology and IT management system for the codification of railway line, Part II] / Sławomir MIKRUT, Krystian PYKA, Regina TOKARCZYK, Tomasz BARSZCZ, Zbigniew Leszczewicz, Agnieszka Warda // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2015 nr 9, s. 42–46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelowanie i wizualizacja danych 3D na podstawie pomiarów fotogrametrycznych i skaningu laserowego [Dokument elektroniczny][Modeling and visualization of 3D data based on photogrammetric and laser scanning measurements] / Kazimierz Bęcek, Pelagia Gawronek, Przemysław Klapa, Bogusława Kwoczyńska, Paweł Matuła, Krystyna Michałowska, Sławomir MIKRUT, Bartosz Mitka, Izabela Piech, Maria Makuch ; pod red. Krystyny Michałowskiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015. — 106 s.. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2014/06/monografia-wizualizacja_21.03.pdf [2016-08-22]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 95–99. — ISBN: 978-83-60507-29-2. — S. Mikrut - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modern geodetic techniques in spatial measurement / ed. Agnieszka Dawidowicz ; Michał Bednarczyk, Monika Biryło, Karol Dawidowicz, Volodymyr Hlotov, Kamil Kowalczyk, Anita KWARTNIK-PRUC, Renata Pelc-Mieczkowska, Zbigniew Siejka, Dariusz Tomaszewski, Andrzej WRÓBEL. — Zagreb : Croatian Information Technology Society, GIS Forum, 2015. — 102 s.. — Bibliogr. s. 88–95. — ISBN: 978-953-6129-45-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modern remote sensing and the challenges facing education systems in terms of its teaching / Beata HEJMANOWSKA, Waldemar Kamiński, Marek Przyborski, Krystian PYKA, Jerzy Pyrchla // W: EDULEARN15 : 7th international conference on Education and new learning technologies : 6th–8th July, 2015, Barcelona, Spain : conference proceedings. — [Valencia : IATED Academy], [2015]. — ISBN: 978-84-606-8243-1. — ISSN 2340-1117. — S. 6549–6558

 • keywords: remote sensing, high school education, education of engineers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Możliwości wykorzystania archiwalnych zdjęć lotniczych do określania sposobu użytkowania gruntuPossibilities of using archival aerial images to determine land use / Anita KWARTNIK-PRUC, Andrzej WRÓBEL // W: VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — e-ISBN: 978-83-60507-23-0. — S. 102–104. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/streszczenia_VI-konferencja.pdf [2015-07-15]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zasiedzenie nieruchomości, użytkowanie gruntu, służebność gruntowa, archiwalne zdjęcia lotnicze, dowody sądowe

  keywords: acquisitive prescription of real estate, real estate easement, archival aerial images, forensic evidence, land use

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Przegląd metod integracji danych satelitarnych o różnej rozdzielczości - propozycja usystematyzowaniaOverview of the methods for data fusion of multiresolution satellite images - an attempt at systematisation / Tomasz PIROWSKI // W: VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — e-ISBN: 978-83-60507-23-0. — S. 138–140. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/streszczenia_VI-konferencja.pdf [2015-07-15]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: integracja danych obrazowych, obrazy wielospektralne, metody integracji

  keywords: image data fusion, multispectral images, fusion methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Remote sensing based impermeability coefficient estimation and its influence on hydrological modelling efficiency : abstract / E. WOJTAS, T. BERGIER, W. DRZEWIECKI, M. SAWCZAK // W: ICOCEE Cappadocia2015 : International Conference OnCivil and Environmental Engineering : Nevşehir, Turkey : 20–23 May 2015 : conference book. — [Turkey : s. n.], [2015] + CD. — S. 289

 • keywords: hydrological modelling, impermeability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Robotization concept of mining machinery with the use of 3D scanning technologies / Michał WACŁAWSKI, Michał CISZEWSKI, Tomasz BURATOWSKI, Waldemar KORZENIOWSKI, Krystian PYKA, Tadeusz UHL // W: III Polski Kongres Górniczy 2015 : Wrocław, 14–16.09.2015 : rozszerzone abstrakty / red. nauk.  Tadeusz A. Przylibski ; Politechnika Wrocławska. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2015 + CD. — ISBN: 978-83-937788-9-8. — S. 223–225. — Referat wygłoszony w ramach konferencji: Inteligentna kopalnia

 • keywords: mining, SLAM technology, 3D scanning, mining robotization, machine localization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Rola danych geodezyjnych w wybranych procesach gospodarki nieruchomościami[The role of survey data in selected real estate management processes] / pod red. Anity KWARTNIK-PRUC ; aut.: Stanisław Bacior, Agnieszka BIEDA, Anita KWARTNIK-PRUC, Monika MIKA, Agnieszka PĘSKA, Monika Siejka, Anna TREMBECKA, Andrzej WRÓBEL. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, 2015. — 134 s.. — Bibliogr. s. 124–129. — ISBN: 978-83-60507-22-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Rola ogólnodostępnych danych przestrzennych w analizie zmian geomorfologicznychRole of public spatial data in analysis of geomorphological changes / Ewa GŁOWIENKA, Agnieszka Pękala // W: VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — e-ISBN: 978-83-60507-23-0. — S. 56–58. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/streszczenia_VI-konferencja.pdf [2015-07-15]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: NMT, dane przestrzenne, usługi sieciowe WMS, obrazy satelitarne, geomorfologia, erozja wąwozowa

  keywords: satellite images, spatial data, geomorphology, web services WMS, NMT, ravine erosion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Rozwiązania analityczne związane z obsługą procesu orientacji zdjęć oraz wykonywaniem opracowań wektorowych w programie BundlabAnalytical approaches to image orientation and stereo digitization applied in the budnlab software / Jakub KOLECKI // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2015 vol. 27, s. 61–69. — Bibliogr. s. 69, Streszcz.. — tekst: http://ptfit-1sgp-1geodezja-1org-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/wydawnictwa/vol27_2015/afkit.2015.004.pdf

 • słowa kluczowe: stereodigitalizacja, RANSAC, algorytm Horna, orientacja bezwzględna, orientacja wzajemna

  keywords: stereodigitization, RANSAC, Horn algorithm, absolute orientation, relative orientation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14681/afkit.2015.004

25
 • Selected aspects of processing digital images obtained from UAVs / Sławomir MIKRUT, Agnieszka MOSKAL // W: Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania [Dokument elektroniczny] : Słok, 17–18 czerwca 2015 : [streszczenia artykułów]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Łódź : Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej], [2015]. — S. [3]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.kis.p.lodz.pl/g/content/file/slok/Streszczenia_AGH.pdf [2016-04-28]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: