Ewaluacja 2021, oświadczenia

Jak wyszukiwać publikacje i drukować zestawienia bibliograficzne w PDF

Instrukcja do pobrania: BPP2014_instrukcja.pdf.