BPP AGHBPP AGH - ORCID


W celu połączenia swojego profilu ORCID z BPP_AGH - proszę kliknąć na:
In order to connect your ORCID profile with BPP_AGH - please click at:Uwaga - połączenie może zostać ustanowione tylko, gdy w BPP_AGH jest wprowadzony prawidłowy ORCID iD (identyfikator ORCID).
Jeżeli na Pana/Pani profilu w BPP_AGH widnieje błędny identyfikator lub nie został on uzupełniony,
proszę postępować zgodnie z opisem na stronie 2 tej Instrukcji.

Please note - the connection can be established only when the correct ORCID iD (ORCID identifier) is stored in BPP_AGH.
If your profile in BPP_AGH has an incorrect ORCID iD or it has not been completed,
please follow the description on page 2 of this Manual.

© BPP AGH