Opis współczynnika Impact Factor

Współczynnik Impact Factor (IF) jest podstawowym kryterium oceny i porównania czasopism pod względem ich wartości naukowej.

IF to wskaźnik wpływu czasopisma na środowisko naukowe, świadczący o tym, jak często cytowania artykułów opublikowanych w tym czasopismie pojawiają się w pracach naukowych na całym świecie. Impact Factor dla czasopisma jest obliczany przez podzielenie liczby cytowań artykułów z danego czasopisma przez liczbę artykułów opublikowanych przez to czasopismo w tym samym okresie 2 lat.

Współczynnik IF jest często mylony z terminem lista filadelfijska.

Termin lista filadelfijska oznacza wykaz czasopism i serii naukowych indeksowanych w bibliograficznych bazach danych, tworzonych przez ISI w Filadelfii (aktualnie ISI opracowuje i udostępnia kilkanaście baz danych). Wykaz ten nazwał skrótowo listą filadelfijską Andrzej Kajetan Wróblewski i nazwa ta przyjęła się w Polsce na dobre. Właściwa jednak i pełna nazwa listy to Thomson Scientific Master Journal List. (Thomson przejął ISI w 2004 roku.) Lista dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie domowej tego instytutu pod adresem:

www.isinet.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions