List of selected author’s publications

Bergier Tomasz, dr inż.
Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
YearType of publicationImpact Factor
 1. Bilans wodny dla zamkniętego składowiska odpadówWater balance of closed landfill / Tomasz BERGIER, Włodzimierz WÓJCIK // Inżynieria Środowiska. — 2001 t. 6 z. 2 s. 229–241. — Bibliogr. s. 241, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 2. Matematyczny model interakcji mokradła z odciekami ze składowisk odpadówMathematical model of interactions of wetland with landfill leachates / Tomasz BERGIER, Łukasz Szilder, Włodzimierz WÓJCIK // Inżynieria Środowiska. — 2000 t. 5 z. 1 s. 185–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz.,Summ.

  top page [top page]

 3. Powstawanie i ujmowanie biogazu na wysypiskach odpadów komunalnych[Biogas generation and collection from sanitary landfills] / Tomasz BERGIER // W: Odpady przemysłowe i komunalne : powstawanie oraz możliwości ich zagospodarowania : konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 15–16 kwiecień 1999 : [materiały konferencyjne] / Komitety Naukowo-Techniczne Polityki Technicznej Regionu oraz Kształtowania i Ochrony Środowiska przy Radzie FSNT NOT w Krakowie ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [S.l. : s. n., 1999]. — S. 141–146. — Bibliogr. s. 146. — Streszcz.

  top page [top page]

 4. Program komputerowy do symulacji przepływu masy i energiiMass and energy flow simulation computer program / Łukasz Szilder, Cezary Toś, Włodzimierz WÓJCIK, Tomasz BERGIER // Inżynieria Środowiska. — 2000 t. 5 z. 1 s. 199–209. — Bibliogr. s. 209, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 5. Zastosowanie modelu HELP3 do określenia bilansu wodnego dla wybranych składowiskApplication of HELP3 model for water balance on chosen landfills / Tomasz BERGIER, Włodzimierz WÓJCIK // Inżynieria Środowiska. — 2001 t. 6 z. 1 s. 195–207. — Bibliogr. s. 207, Streszcz., Summ.

  top page [top page]