List of selected author’s publications

Wójcik Jerzy, dr inż.
Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
YearType of publicationImpact Factor
 1. Kształtowanie się cech inicjalnej gleby w toku leśnej rekultywacji zwałowiska zewnętrznego KWB ,,Adamów”[The formation of the initial soil features during forest-type reclamation of the outer heap from the Lignite Mine “Adamów”] / Jerzy WÓJCIK, Wojciech Krzaklewski // W: Górnictwo odkrywkowe – środowisko – rekultywacja ze szczególnym uwzględnieniem KWB ,,Bełchatów” = Tagebaugewinnung – Umwelt – Rekultivierung mit den speziellen Berücksichtigung KWB “Bełchatów” : międzynarodowa konferencja naukowa : [8–9 czerwca 1999, Bełchatów]. Cz. 1 / red. nauk. W. Krzaklewski ; Katedra Ekologii Lasu Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie [etc.]. — [Kraków : s. n., 1999]. — Na okł. dod.: 50 lat studiów leśnych w Krakowie. — Na s. red.: ISSN 0239-0342. — S. 95–109. — Bibliogr. s. 108–109, Zsfassung.

  top page [top page]

 2. Kształtowanie się wybranych właściwości fizycznych inicjalnych gleb na zwałowisku zewnętrznym KWB ,,Adamów”The formation of selected physical properties in initial soils on the external heap of the Lignite Mine “Adamów” / Jerzy WÓJCIK // Inżynieria Środowiska. — 2003 t. 8 z. 2 s. 217–227. — Bibliogr. s. 226–227, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 3. Ocena efektywności rekultywacji leśnej hałd skał odpadowych w Zakładach Górniczych Miedzi ,,Rudna”The evaluation of the efficiency of a forest-type land reclamation of the waste rocks heaps in the Copper Mining Enterprise “Rudna” / Jerzy WÓJCIK, Stanisław KOWALIK // Inżynieria Środowiska. — 2002 t. 7 z. 1 s. 51–65. — Bibliogr. s. 64–65, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 4. Skuteczność neutralizacji toksycznie kwaśnych gruntów na zwałowisku zewnętrznym KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] ,,Bełchatów”Effectiveness of neutralisation of toxically acidic soils on the outer dumping ground of the ,,Bełchatów” brown coal mine / Stanisław KOWALIK, Wojciech KRZAKLEWSKI, Jerzy WÓJCIK // Inżynieria Środowiska. — 1999 t. 4 z. 2. s. 395–410. — Bibliogr. s. 409–410. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 5. Sukcesja spontaniczna roślinności na osadnikach popiołowych Zakładów Azotowych w TarnowieSpontaneous succession of vegetation on the ash deposition fields from the Nitrogen Industry Enterprise (Zakłady Azotowe) in Tarnów / Krystyna TYMIŃSKA-ZAWORA, Wojciech KRZAKLEWSKI, Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK // Inżynieria Środowiska. — 2003 t. 8 z. 1 s. 15–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 6. Wpływ różnych rodzajów i dawek substancji neuralizujących na plon i skład chemiczny życicy trwałej w uprawie na silnie kwaśnych utworach zwałowiska KWB [Kopalni Węgla Brunatnego] BełchatówThe influence of different kinds and doses of neutralisers on the harvest and chemical composition of English Reyegrass introduced on very acid formations from the heap of the Lignite Mine ,,Bełchatów” / Wojciech KRZAKLEWSKI, Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK // Inżynieria Środowiska. — 1999 t. 4 z. 1 s. 45–54. — Bibliogr. s. 54. — Summ.

  top page [top page]

 7. Wpływ uwodnionych osadów ściekowych na właściwości chemiczne popiołów ze spalania węgla kamiennegoThe influence of hydrated sludge on chemical properties of ashes originating from hard coal combustion / Stanisław KOWALIK, Jerzy WÓJCIK, Krystyna TYMIŃSKA-ZAWORA // Inżynieria Środowiska. — 2001 t. 6 z. 1 s. 183–194. — Bibliogr. s. 193–194, Streszcz., Summ.

  top page [top page]