List of selected author’s publications

Hajto Marek, mgr inż.
Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
YearType of publicationImpact Factor
*1 [paper]
TitleWybrane elementy przestrzenno-czasowych modelowań procesów naftowych na przykładzie dolomitu głównego na obszarze pomorskimSelected elements of space-time modelling of petroleum processes, exemplified by the Main Dolomite in the Pomerania region
AuthorsWojciech GÓRECKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Marek HAJTO, Julian KRACH
Source,,Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH, 2001]. — S. 219–222. — Abstr.