List of selected author’s publications

Hajto Marek, mgr inż.
Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
YearType of publicationImpact Factor
  1. zaznacz do wydruku

    Wybrane elementy przestrzenno-czasowych modelowań procesów naftowych na przykładzie dolomitu głównego na obszarze pomorskimSelected elements of space-time modelling of petroleum processes, exemplified by the Main Dolomite in the Pomerania region (...)