List of selected author’s publications

Strugała Andrzej, dr hab. inż., prof. AGH
Faculty of Energy and Fuels
YearType of publicationImpact Factor
 1. Analiza procesu formowania się porowatej struktury koksu[Analysis of the coke pore structure formation] / Andrzej STRUGAŁA // W: Nové poznatky z oblasti uhlí a koksu : sborník přednášek z I. česko-polského uhelného sympozía : 17.–18. 9. 2001 Ostrava / Vysoká Skola Bánská–Technická Univerzita Ostrava. — [Ostrava : TU, 2001]. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 40

  top page [top page]

 2. Analiza procesu formowania się porowatej struktury koksuAnalysis of the coke pore structure formation / Andrzej STRUGAŁA // W: Paliwa i energia – dzisiaj i jutro = Fuels and energy – today and tomorrow : Kraków 24–25 czerwca 1999 / AGH. Wydział Paliw i Energii. — [Kraków : AGH], 1999. — Nadt. Akademia Górniczo-Hutnicza wobec wyzwań XXI wieku w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z przemysłem : międzynarodowa konferencja naukowa. — Opis wg okł. — S. P.11. — Streszcz., Summ.

  top page [top page]

 3. Badanie zjawiska ekspansji ziaren węgla w okresie ich termicznego uplastycznienia[Examination of the swelling phenomenon of coal grains within the temperature rage of coal plasticity] / Aleksander KARCZ, Zbigniew BĘBENEK, Andrzej STRUGAŁA // W: Konferencja naukowo-techniczna ,,Koksownictwo' 2001” : uwarunkowania surowcowo-technologiczne produkcji koksu w perspektywie 2010 roku : Szczyrk 26–28 września 2001 r. : materiały konferencyjne / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Karbochemii, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. — [S. l. : SIiTPH, 2001]. — S. [1]

  top page [top page]

 4. Ciśnienie rozprężania. Cz. 4 : Mechanizm powstawania ciśnienia rozprężaniaCoking pressure. Pt. 4 : The mechanism of coking pressure phenomenon / Aleksander KARCZ, Andrzej STRUGAŁA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2001 R. 46 nr 7–8 s. 265–273. — Bibliogr. s. 273, Summ., Streszcz., Rés., Rez.

  top page [top page]

 5. Empirical relationships for the determination of true density of coal chars / A. STRUGAŁA // Fuel : the science and technology of fuel and energy ; ISSN 0016-2361. — 2000 vol. 79 s. 743–753. — Bibliogr. s. 753, Abstr.

  IF

  top page [top page]

 6. Ocena reologicznych właściwości węgli w stanie termicznego uplastycznieniaThe assessment of rheological properties of coals in their thermal plastic status / Andrzej STRUGAŁA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 1999 R. 44 nr 11 s. 380–385. — Bibliogr. s. 384–385. — Streszcz., Summ., Rez., Reś.

  top page [top page]

 7. Packing density of non-randomly mixed solid particles / A. STRUGAŁA // Acta Montana. Series B : Fuel, Carbon, Mineral Processing ; ISSN 1211-1929. — 2001 no. 11 s. 105–115. — Bibliogr. s. 113, Abstr.

  top page [top page]

 8. Porowatość węgli bitumicznychPorosity of bituminous coals / Andrzej STRUGAŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2001 t. 17 z. 2 s. 5–17. — Bibliogr. s. 15–17, Streszcz., Abstr.

  top page [top page]

 9. Substancja organiczna węgla kamiennego i jej przemiany w procesie pirolizyOrganic matter in coal and its conversion during carbonization / Andrzej STRUGAŁA, Stanisław PORADA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 1999 t. 15 z. 1 s. 9–63. — Bibliogr. s. 59–63. — Summ.

  top page [top page]

 10. Wykorzystanie symulacyjnych technik komputerowych dla oceny rezerw przepustowości sieci rozdzielczych[Utilization of computer simulations techniques for estimation of gas networks flow capacity] / Andrzej STRUGAŁA, Krzysztof BYTNAR, Krzysztof KOGUT, Stanisław PORADA // W: Nowe tendencje w gazownictwie i ich wpływ na pozyskiwanie odbiorców : Zakopane 6–8 czerwiec 2001 : [sympozjum] / Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A. w Warszawie. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie ; Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział Kraków. — [S. l. : s. n., 2001]. — S. 4.1–4.8

  top page [top page]